Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Cyfres yr Hebog: Codi Calon Tad-Cu
Diana Hendry
ISBN: 9781843239895 (1843239892)Dyddiad Cyhoeddi Chwefror 2009
Cyhoeddwr: Gwasg Gomer, Llandysul
Darluniwyd gan Kirstin HolbrowAddaswyd/Cyfieithwyd gan Llinos Dafydd.Addas i oed 9-11 neu Cyfnod Allweddol 2 Fformat: Clawr Meddal, 197x128 mm, 64 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Ein Pris: £4.99 
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Mae Mali'n byw yn y dref ac mae hi'n casáu'r syniad o dreulio wythnos yng nghefn gwlad gyda Tad-cu. Ond mae angen codi ei galon. Tybed a all Mali wneud hynny a chael mam-gu newydd yr un pryd? Addas ar gyfer darllenwyr anfoddog 8-12 oed. Addasiad Cymraeg o Catch a Gran.

Mali is a total town person. She doesn't want to spend a week in the middle of nowhere, with crazy old grandad and a whole lot of chickens! But when grandad wants to catch a new gran, Mali is just the girl to help! A Welsh adaptation of Catch a Gran (Barrington Stoke). Suitable for reluctant readers age 8-12.
Gwyliau gyda Thad-cu mewn 'twll o le' sydd dim ond taith trn i ffwrdd o gartre' - yn l Mali does dim byd gwaeth. Ond gyda phob gwyliau mae antur i'w gael, yn enwedig pan fo angen codi calon Tad-cu!

Yn yr un modd, mae'r llyfr llawn rhyfeddod hwn yn codi ein calon ninnau ac yn frith o gymeriadau cyfeillgar. Er bod Tad-cu druan yn ddigalon, mae e hefyd yn gymeriad heb ei ail wrth iddo benderfynu dod o hyd i gariad i gadw cwmni iddo a chadw trefn arno. Digrif yw Mali hefyd wrth iddi bendroni sut gebyst y mae Tad-cu am herwgipio Mam-gu newydd.

Does dim dwywaith fod Codi Calon Tad-cu yn apelio. Mae'r stori yn dra syml ac wedi ei haddasu mewn iaith Gymraeg gyfoes i blant heddiw.

Rydym yn ysu drwy'r llyfr i gyd i Dad-cu ennill calon Alys, y ddynes 'hyfryd' sydd yn mynd 'i fryd. A chwarae teg iddo! Dysgwn nad oes neb yn rhy hen i syrthio mewn cariad ac yn hynny o beth y mae gobaith i bob Tad-cu, Mam-gu, Nain a Thaid – a gobaith i ni i gyd!

Dyfal donc . . .!

Llinos Griffin

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Gwybodaeth Bellach:
A fyddet tin hoffi cael Mam-gu newydd?meddai Tad-cu.
Roeddwn in meddwl y gallet ti helpu fi ddod o hyd i un.
Merch y dref ydy Mali. Mae hin casur syniad o dreulio wythnos yng nghefn gwlad, yng nghanol nunlle gyda Tad-cu. Ond mae angen codi ei galon, a dim ond Mali all wneud hynny. A fydd en llwyddo i ennill calon yr hyfryd Alys? Ai hi fydd Mam-gu newydd Mali?

Hedfanwch gydar Hebog

Ydych rhieni chin normal?
Beth petaech chin perthyn i rywun enwog?
Fyddech chin hoffi cael estrys yn anifail anwes?
Beth syn achosir naws anghysurus yn y tŷ dienw?
Beth petair byd i gyd yn cael ei droi ben i waered mewn un diwrnod?
Beth petaech chin dod ar draws cynllwyn dieflig?

Dyma rai or cwestiynau syn cael eu holi mewn cyfres o lyfrau at ddant plant 9-12 oed a gyhoeddir gan Wasg Gomer. Mae deg llyfr cyntaf Cyfres yr Hebog, yn cynnig amrywiaeth o ddeunydd mewn iaith syn addas i blant gydag oed darllen is na hynny. Gyda phenodau byrion, lluniau du a gwyn a stori syn cydio or cychwyn, fe fydd hyd yn oed y darllenwyr mwyaf anfoddog yn siwr o hedfan gydar hebog drwyr llyfrau!

O fewn y gyfres ceir llyfrau hanesyddol, doniol, dirgelwch, storau am anifeiliaid, chwaraeon ar berthynas rhwng pobl 'i gilydd.

Fe fydd yr arlwy hwn yn cynnig ystod eang o brofiadau darllen i fechgyn a merched.
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Cardiff's Vanished Docklands
Brian Lee
£12.99
 
Prynwch
Cyfres yr Hebog: Gwarchae!
Ann Jungman
£4.99
 
Prynwch
Cyfres yr Hebog: Byw gyda ...
Jeremy Strong
£4.99
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch