Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Cyfres yr Hebog: Wmba-Bwmba o'r Gofod
Eric Brown
ISBN: 9781843239994 (184323999X)Dyddiad Cyhoeddi Chwefror 2009
Cyhoeddwr: Gwasg Gomer, Llandysul
Darluniwyd gan Shona GrantAddaswyd/Cyfieithwyd gan Eiry Miles.Addas i oed 9-11 neu Cyfnod Allweddol 2 Fformat: Clawr Meddal, 197x128 mm, 80 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Ein Pris: £4.99 
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Fel arfer bwli'r pentref yw problem fwyaf Pwtyn. Ond un diwrnod caiff ei gipio gan long ofod. Mae Pwtyn a Del yn cychwyn ar antur fawr ar long ofod, a chyn hir maent yn glanio ar blât brecwast broga mawr. Tybed a fyddan nhw'n cyrraedd yn ôl i'r ddaear yn saff? Addas ar gyfer darllenwyr anfoddog 8-12 oed. Addasiad Cymraeg o An Alien Ate Me for Breakfast.

One minute, Pwtyn's biggest problem is the local bully. The next - he's taken away by aliens! Pwtyn and Del's big adventure starts on a spaceship and ends with them on an alien menu! Can Pwtyn and Del find their way back to Earth? A Welsh adaptation of An Alien Ate Me for Breakfast (Barrington Stoke). Suitable for reluctant readers age 8-12.
Brogaod anferthol, pl sboncio oren a dynion brigau – dyma rai or cymeriadau rhyfedd yr ydym yn cwrdd nhw yn y nofel hon. Dau blentyn cyffredin yw Del a Pwtyn ac ar ddechrau'r nofel maen nos Wener, ar ddau yn cerdded adref or ysgol. Yna daw Ifan, bwlir ysgol, iw bygwth gan ddweud ei fod eisiau arian gan Pwtyn fore Llun neu fydd pethau ddim yn dda! Yr eiliad nesaf, maent yn gweld llong ofod a daw pelydryn llachar o oleuni au sugno nhw i fyny. Dyma eu hantur ryfedd yn dechrau wrth iddynt lanio ar y blaned Sŵm ai thrigolion anghyffredin. Maent wedi llwyddo i ddianc oddi wrth un bwli ond a fydd pethau yn waeth fan hyn, a sut allant fynd 'nl ir ddaear?

Antur ffantasol a geir yn y nofel ond hefyd llwyddir mewn ffordd anuniongyrchol i ymdrin bwlio. Ceir disgrifiadau effeithiol or creaduriaid arallfydol. Maer clawr lliwgar a deniadol yn gymorth i ddenu darllenwyr ar cymeriadau rhyfeddol yn sicr o ddal sylw. Mae'r stori'n addas i blant tua wyth oed ac yn apelio at fechgyn a merched. Nofel hwyliog ydyw syn mynd chi ar antur i fyd llawn o greaduriaid rhyfedd.

Gail Jones

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Gwybodaeth Bellach:
Fel arfer, bwlir pentref yw problem fwyaf Pwtyn. Ond un diwrnod, caiff ei gipio gan long ofod!
Mae antur fawr Pwtyn a Del yn dechrau ar long ofod, a chyn hir maer ddaun glanio ar blt brecwast broga mawr or gofod! A fydd Pwtyn a Del yn cyrraedd nl ir Ddaear yn saff neu a fyddan nhwn cael eu bwyta?

Hedfanwch gydar Hebog

Ydych rhieni chin normal?
Beth petaech chin perthyn i rywun enwog?
Fyddech chin hoffi cael estrys yn anifail anwes?
Beth syn achosir naws anghysurus yn y tŷ dienw?
Beth petair byd i gyd yn cael ei droi ben i waered mewn un diwrnod?
Beth petaech chin dod ar draws cynllwyn dieflig?

Dyma rai or cwestiynau syn cael eu holi mewn cyfres o lyfrau at ddant plant 9-12 oed a gyhoeddir gan Wasg Gomer. Mae deg llyfr cyntaf Cyfres yr Hebog, yn cynnig amrywiaeth o ddeunydd mewn iaith syn addas i blant gydag oed darllen is na hynny. Gyda phenodau byrion, lluniau du a gwyn a stori syn cydio or cychwyn, fe fydd hyd yn oed y darllenwyr mwyaf anfoddog yn siwr o hedfan gydar hebog drwyr llyfrau!

O fewn y gyfres ceir llyfrau hanesyddol, doniol, dirgelwch, storau am anifeiliaid, chwaraeon ar berthynas rhwng pobl 'i gilydd.

Fe fydd yr arlwy hwn yn cynnig ystod eang o brofiadau darllen i fechgyn a merched.
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Really Really Big ...
Mark Brake
£7.99
 
Prynwch
Rhyfedd o Fyd
Gareth F. Williams
£6.95
 
Prynwch
Cyfres y Teulu Boncyrs: ...
Caryl Lewis
£2.95
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch