Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
O Gamddwr i Gairo - Hanes y Brodyr Davies Bryan (1851-1935)
Siân Wyn Jones
ISBN: 9781844940158 (1844940152)Dyddiad Cyhoeddi Rhagfyr 2004
Cyhoeddwr: Bridge Books, Wrecsam
Fformat: Clawr Meddal, 245 x 171 mm, 192 tudalen Iaith: Cymraeg Allan o brint Ein Pris: £12.99   
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Hanes hynod ddifyr y brodyr dysgedig Davies Bryan o Lanarmon-yn-Ial, Dyffryn Clwyd, gŵyr dysgedig a masnachwyr siopau teiliwr a dillad dynion llwyddiannus yng Nghairo. 39 llun du-a-gwyn a 2 fap.

The very interesting story of the educated Davies Bryan brothers of Llanarmon-yn-Ial, Dyffryn Clwyd, successful businessmen who became very successful tailors and outfitters in Cairo. 39 black- and-white illustrations and 2 maps.
Nid tasg hawdd yw ysgrifennu llyfr hanesyddol, ac anos fyth felly yw ysgrifennu am bedwar ‘prif gymeriad’ fel petai. Yn ogystal â chroniclo ffeithiau’n eglur mae’n rhaid hefyd cynnal y diddordeb a’i wneud yn fwynhad i’w ddarllen. Dyma’r dasg uchelgeisiol y gosododd Siân Wyn Jones iddi hi ei hun gyda’i chyfrol O Gamddwr i Gairo. Hanes y brodyr Davies Bryan a geir yma – John, Robert, Edward a Joseph – a hanai o Lanarmon-yn-Iâl, Sir Ddinbych.

Mae’r awdur yn croniclo cyfnod sy’n rhychwantu bywyd y pedwar, o ddechrau eu bywydau mewn rhes o fythynnod tlawd o’r enw Camddwr. Cawn ddilyn taith John, yr hynaf, trwy brentisiaeth hir i agor ei siop frethyn ei hun yn 1880, ble’r ymunodd Edward ag ef. Yn y cyfamser, roedd yr ail frawd, Robert, yn prysur gwneud enw iddo’i hun ym myd ‘Y Pethe’ fel bardd a cherddor, ac yn ystyried T. Gwynn Jones yn ffrind mynwesol iddo, tra oedd y brawd ieuengaf, Joseph, yn fyfyriwr yng Ngholeg Prifysgol Aberystwyth.

Un o is-gymeriadau’r gyfrol yw eu cefnder galluog, Samuel Evans, a ymatebodd i hysbyseb am swydd gyda’r llywodraeth ac a'i cafodd ei hun, yn 24 oed, ar ei ffordd i Gairo fel Ysgrifennydd Cyfrinachol i’r Cynghorydd Ariannol. Ymunwyd ag ef bedair blynedd yn ddiweddarach, yn 1886, gan John Davies Bryan, a dyma ddechrau taith stormus fyddai’n newid cwrs ei fywyd. Wna i ddim datgelu rhagor, dim ond dweud fod yr hanes, i rywun oedd yn gwbl anghyfarwydd â’r stori, yn un hynod ddiddorol.

Mae’n amlwg bod diddordeb gan yr awdur yn ei thestun, a thrwy ei hysgrifennu down ninnau i ymddiddori ym mywydau’r pedwar brawd o gyffiniau Dinbych. Mae yma fanylder anhygoel, ac ôl ymchwil drylwyr yn cael ei throsglwyddo’n grefftus mewn sylwadau diddorol – manylion megis ‘Ye Candle Watch’, sef yr arferiad o fesur shifftiau wyth awr yn y mwyngloddiau gyda channwyll yn llosgi, a’r disgrifiad o sut y gellid dal llong o Fostyn i Lerpwl yn 1874 ar longau fel y Swiftsure – 'which was neither swift nor sure'.

Os rhywbeth, mae tuedd i orfanylu ar brydiau, ac yn enwedig felly yn nechrau’r gyfrol, sy’n gallu achosi cryn ddryswch i’r darllenydd. Mae’r pentyrru ffeithiau sy’n digwydd yn y bennod agoriadol yn gallu teimlo fymryn yn llethol. Ond eto, rwy’n gwerthfawrogi tasg mor anodd yw cael y cydbwysedd cywir rhwng cyflwyno digon o ffeithiau tra ar yr un pryd yn ffrwyno’r wybodaeth.

Ar y cyfan, fodd bynnag, mae’r awdur yn llwyddo i osod hanes y brodyr mewn cyd-destun ehangach yn nhermau crefydd a chymdeithas yn ogystal â thrafod hinsawdd wleidyddol y cyfnod; trafodir ar y naill law ddylanwad mudiad dirwestol y Temlwyr Da, tra ar y llaw arall dogfennir cyfnod yn hanes Prydain pan lwyddodd y Torïaid a Disraeli i ddisodli Gladstone yn San Steffan.

Cyfunir hyn, wrth gwrs, gyda’r cyferbyniad rhwng gwlad enedigol y brodyr a dieithrwch Cairo, sydd ynddo’i hun yn cynnig ffenestr ar fyd arall, ac yn gwneud hynny gyda mynegiant clir a deallus. Mae tôn y gyfrol yn un eithaf anffurfiol ar y cyfan ac, yn bersonol, teimlaf fod y gwaith yn elwa o hynny. Dylai hyn beri i’w apêl ymestyn i fwy na’r haneswyr yn ein mysg, a byddai’r sylw a roir iddo’n gwbl haeddiannol. Oes, mae yna ambell wall, ond ar y cyfan mae’r diwyg yn dda iawn, ac fel cyfanwaith byddwn yn argymell O Gamddwr i Gairo i unrhyw un. Mae’n amlwg o’i darllen i’r gyfrol fod yn llafur cariad i’w hawdur.

Caron Edwards

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatâd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Mae'r teitl yma yn y categori a/neu is-gategori canlynol:
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth edrych ar y teitl hwn hefyd edrych ar y canlynol:
Library of Wales: Carwyn
Alun Richards
£9.99
 
Prynwch
Dr John Davies of Mallwyd ...
 
£19.99
 
Prynwch
Tonau Derfel
Tecwyn Ellis
£6.99
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Filò
Siân Melangell Dafydd
£8.99
 
Prynwch
Saesneg
Eat. Sleep. Rage. Repeat.
Rebecca Roberts
£8.99
 
Prynwch