Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Olion Hen Elyn
Elgan Philip Davies
ISBN: 9781845120047 (1845120043)Dyddiad Cyhoeddi Gorffennaf 2004
Cyhoeddwr: Cymdeithas Lyfrau Ceredigion, Aberystwyth
Addas i oed 9-11+ neu Cyfnod Allweddol 2/3 Fformat: Clawr Meddal, 198x129 mm, 200 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Pris Llawn: £5.99 
Ein Pris: £2.00 
Rydych yn Arbed: £3.99 (66.6%) 
Sgr y Cwsmeriaid ar gyfartaledd:
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
 
Darllen Adolygiadau...
Nofel antur afaelgar am dri ffrind yn eu harddegau yn ceisio datrys dirgelwch cyfrinachau gorffennol tywyll hen blas wrth iddynt gyflawni gwaith ymchwil ar gyfer cywaith ysgol ar hanes lleol; i ddarllenwyr 9-13 oed.

A gripping adventure novel relating about three teenage friends who try to unravel the mystery of the dark secrets of an old mansion as they carry out research work whilst preparing a local history school project; for readers aged 9-13 years.
Gwaith cartref gwyliau’r haf i Non, Cai a Graham, disgyblion blwyddyn 8 o bentref Blaencelyn, yw cywaith hanes lleol ar Blas Alltlwyd sydd bellach yn adfeilion. Dyma stori digon cyffredin ar yr wyneb ond fe’n rhybuddiwyd eisoes yn y rhagair fod rhywbeth arswydus ar droed ac awgrymir fod Alice James, gweithwraig gymdeithasol sydd newydd symud i hen gartre Non, Tyddyn Gwyn, â rhan allweddol a sinistr i’w chwarae yn y stori.

Dechreua’r bobl ifanc ymchwilio i hanes yr hen blasty a’r teulu fu’n byw yno, a hynny gyda chymorth Seimon Morris sy wedi symud i’r pentref ac wrthi’n ailadeiladu’r hen ysgoldy. Dysgant fod rhywbeth ofnadwy wedi digwydd yn y gorffennol ym Mlaencelyn a bod brwydr arall yn yr hen ryfel rhwng grymoedd y tywyllwch a’r goleuni ar fin cychwyn.

Adlewyrchir y frwydr hon ym mywydau teuluol y bobl ifanc a’r tensiwn rhwng yr hen werthoedd a materoldeb y byd cyfoes. Mae teuluoedd y tri ar chwâl mewn rhyw fodd neu’i gilydd, a dangosir dawn yr awdur i fynd i mewn i’w byd wrth i ni weld eu cymeriadau’n aeddfedu ac yn datblygu gyda’r stori. Llwydda’r awdur i greu awyrgylch arswydus a dwysáu’r ymdeimlad o ddrygioni yn raddol – teimlwn yr oerfel ac ofnwn y tywyllwch – hyd nes cyrraedd uchafbwynt dramatig a brawychus.

Fodd bynnag, nid dyma ddiwedd y stori a chawn ragflas ar ddiwedd y llyfr o’r hyn sydd i ddod yn y gyfrol nesaf. Edrychwn ymlaen yn eiddgar at y dilyniant yn I’r Tir Tywyll!

G Mari Morgan

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatâd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Rhoddodd Cerys o Pontypridd i'r teitl yma ac ysgrifennodd:
"It was a good story, scary in some places."


Rhoddodd Guto Gwilym o Llambed i'r teitl yma ac ysgrifennodd:
"Fe wnes i fwynhau'r llyfr hwn mas draw. Dwi'n dair ar ddeg oed a mi wnes i fenthyg y llyfr hwn o'r ysgol a'i ddarllen e o fewn chwinciaid chwannen. Mi wnes i fwynhau Y Tir Tywyll hefyd a nawr dwi'n edrych 'mlaen i ddarllen Galwad o'r Goleuni. "
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Activity Pack Series: ...
D.C. Perkins
£1.31
 
Prynwch
What's the Word ...
 
£6.99
 
Prynwch
Cyfres Cam-Wrth-Gam - ...
Patience Coster
£2.99
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch