Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
I'r Tir Tywyll
Elgan Philip Davies
ISBN: 9781845120054 (1845120051)Dyddiad Cyhoeddi Tachwedd 2004
Cyhoeddwr: Cymdeithas Lyfrau Ceredigion, Aberystwyth
Addas i oed 9-11+ neu Cyfnod Allweddol 2/3 Fformat: Clawr Meddal, 197 x 129 mm, 216 tudalen Iaith: Cymraeg Archebir yn l y galw Pris Llawn: £5.99 
Ein Pris: £2.00 
Rydych yn Arbed: £3.99 (66.6%)   
Sgr y Cwsmeriaid ar gyfartaledd:
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
 
Darllen Adolygiadau...
Nofel afaelgar yn dilyn anturiaethau tri ffrind wrth iddynt ymchwilio'n ddyfnach i'r pwerau tywyll sy'n rheoli bywydau trigolion pentref Blaencelyn; i ddarllenwyr 9-13 oed. Dilyniant i Olion Hen Elyn.

A gripping novel following the adventures of three friends as they delve deeper into the dark forces that govern the lives of the inhabitants of Blaencelyn village; for readers aged 9-13 years. A sequel to Olion Hen Elyn.
Dilyniant yw’r nofel hon i Olion Hen Elyn. Os oedd y nofel gyntaf braidd yn araf yn ei datblygiad, brasgama hon yn ei blaen yn llawn cyffro, tensiwn a digwyddiadau.

Dilynwn hynt a helynt y tri chymeriad Non, Graham a Cai. Erbyn hyn maen nhw wedi tyfu’n gymeriadau crwn o gig a gwaed. Maent i gyd yn blant sy’n dioddef. Mae tad Non wedi gorfod mynd i Lundain i gael gwaith, Cai yn gorfod gwarchod ei frawd a chwaer fach oherwydd yr artist o fam brysur ddi-weld sydd ganddo, a Graham yn cael ei anwybyddu a’i esgeuluso gan ei rieni prysur yntau.

Gwelwn y tri mewn perygl a rhwyd pwerau’r tywyllwch yn cau amdanynt. Yn seicolegol anymwybodol mae’r tri yn ymladd am eu heinioes, gyda’r drwg yn ymledu ac yn dylanwadu wrth gael gafael ar feddyliau pobl. Ymddengys mai Seimon Morris, un sy’n adnewyddu’r hen ysgoldy, yw eu hunig gymorth. Ac eto, perthyn rhyw ddirgelwch iddo yntau hefyd.

Dirgelwch yw un o brif elfennau’r nofel hon. Mae Alice James, sef preswylydd hen gartref Non, Tyddyn Gwyn, yn gwybod llawer mwy na’r cymeriadau a’r darllenydd. Yn raddol a chrefftus dadlennir i ni fwriadau’r cymeriad pwerus ac amheus yma. Bron nad ydym ni’r darllenwyr yn gweiddi ar y bobl ieuanc i ddeffro, a’i heglu hi. Ac y mae yna fwy megis seleri Plas Alltlwyd, y ffigwr tywyll sydd wedi ymddangos a diflannu, y newid yng nghymeriad Cai, a hanes truenus Blaencelyn a’i ysgoldy, ynghyd â’r cymeriad newydd Kayla sy’n 'Goth'.

Gwn am nifer o fechgyn sydd wedi darllen a mwynhau y nofel hon. Llwyddodd i gipio’u dychymyg. Mae’n sicr bod 29 o benodau cymharol fyr, yn llawn deialog ystwyth a naratif sy’n llifo’n rhwydd, yn rhannol cyfrifol am hynny. Yr elfen arall yw pŵer a pherygl y tywyllwch. Ac yn y wlad seciwlar dywyll hon, lle mae Phillip Pullman a J.K. Rowling yn teyrnasu, mae’n braf cael cyhoeddi ymddangosiad hyderus a llwyddiannus Elgan Philip Davies ar lwyfan y 'Tir Tywyll' a bod y gyfres yn parhau gyda Galwad o’r Goleuni.

Ion Thomas

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatâd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Rhoddodd M Wright o Caerdydd i'r teitl yma ac ysgrifennodd:
"Rydw i'n meddwl bod hon yn nofel dda iawn i blant fy oedran i. Mae'n stori am y da yn brwydro yn erbyn y drwg. Mae'n gyffrous iawn. Rwy'n edrych ymlaen i weld y llyfr nesaf yn y gyfres. Byddwn yn dweud bod y llyfr yma yn addas i blant 9-11 oed."
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Scrabble yn Gymraeg
 
£28.99
 
Prynwch
Dictionary of Welsh and ...
Alun Rhys Cownie
£12.99
 
Prynwch
What's the Word ...
 
£6.99
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch