Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Galwad o'r Goleuni
Elgan Philip Davies
ISBN: 9781845120061 (184512006X)Dyddiad Cyhoeddi Awst 2005
Cyhoeddwr: Cymdeithas Lyfrau Ceredigion, Aberystwyth
Addas i oed 9-11+ neu Cyfnod Allweddol 2/3 Fformat: Clawr Meddal, 198x130 mm, 256 tudalen Iaith: Cymraeg Allan o Stoc Pris Llawn: £5.99 
Ein Pris: £2.00 
Rydych yn Arbed: £3.99 (66.6%)   
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Stori antur afaelgar am dri ffrind yn eu harddegau yn parhau a'u hymchwiliadau i geisio canfod ffynhonnell y pwerau tywyll sy'n rheoli bywydau trigolion pentref Blaencelyn; i ddarllenwyr 9-13 oed. Dilyniant i Olion Hen Elwyn ac I'r Tir Tywyll.

A gripping adventure about three teenage friends who continue in their quest to find the source of the dark forces that govern the lives of the inhabitants of Blaencelyn village; for readers aged 9-13 years. A sequel to Olion Hen Elyn and I'r Tir Tywyll.
Mae hanes cymeriadau Olion Hen Elyn ac Ir Tir Tywyll yn parhau yn y nofel hon, y drydedd yn y gyfres 'oruwchnaturiol' gan Elgan Philip Davies.

Mae Non, Cai a Graham yn dioddef yn dawel ers eu hanturiaethau diweddar, yn arbennig Graham, ond cawn yr argraff bod y tri yn anfodlon ac ansicr eu byd. Wedi digwyddiadau Calan Gaeaf yn y nofel ddiwethaf, mae hi bellach yn nesau at Ŵyl y Nadolig. Mae cysgod tywyll yn gorwedd dros ardal Blaencelyn ar tywydd gwael yn peri digalondid mawr ir trigolion lleol.

Mewn ymdrech i godi hwyliau pawb, trefna Alice James barti Gŵyl y Goleuni, ond o wybod hanes y cymeriad, deallwn ei bod ar ryw berwyl drwg i gael y gymdeithas at ei gilydd. Maer tensiwn yn cynyddu wrth ir trigolion gael eu hudo ganddi au rhwydo yng ngwe ei chynllwyn. Dawn amlwg na ddaeth diwedd ar bwerau tywysogaethaur tywyllwch wrth ddymchwel Plas Alltcelyn.

Cawn ein hatgoffa ar ddechraur nofel o helyntion blaenorol y gyfres, ac wrth iddi fynd rhagddi cawn ragor o gliwiau syn datblygur stori. Llwyddar awdur i gynnal ein diddordeb wrth ein tywys ar y daith anturus ac maen ein paratoi ar gyfer y nofel nesaf. Hoffais y diwedd yn arbennig wrth ir awdur, yn glyfar iawn, gyflwyno cymeriad newydd, llawn dirgelwch. Ar l gorffen y nofel mae rhai cwestiynau yn codi ir meddwl yn syth – A fydd Alice James yn llwyddo yn ei hymdrechion? A fydd Seimon ar plant yn trechu'r grymoedd tywyll? Pwy ywr dyn ar y stryd? Rhaid aros i weld . . .

Mae un nofel yn weddill yn y gyfres hon, sef Tu Cefn ir Cyfan. Edrychwn ymlaen at gael darganfod yr atebion i gyd.

Huw Vaughan Hughes

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
What's the Word ...
 
£6.99
 
Prynwch
Teimlo'n ... Genfigennus
Sally Hewitt
£9.50
 
Prynwch
Cyfres Pen Dafad: Pen Dafad
Bethan Gwanas
£2.95
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch