Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Tu Cefn i'r Cyfan
Elgan Philip Davies
ISBN: 9781845120078 (1845120078)Dyddiad Cyhoeddi Medi 2006
Cyhoeddwr: Cymdeithas Lyfrau Ceredigion, Aberystwyth
Addas i oed 9-11+ neu Cyfnod Allweddol 2/3 Fformat: Clawr Meddal, 198x129 mm, 286 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Pris Llawn: £5.99 
Ein Pris: £2.00 
Rydych yn Arbed: £3.99 (66.6%) 
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Nofel antur afaelgar yn cloi'r hanes am dri ffrind yn eu harddegau sy'n ceisio canfod yr holl atebion i ddirgelwch ffynhonnell y pwerau tywyll sy'n rheoli bywydau trigolion pentref Blaencelyn, i ddarllenwyr 9-13 oed. Dilyniant i Olion Hen Elyn, I'r Tir Tywyll a Galwad o'r Goleuni.

A gripping adventure bringing to a close the story of the quest of three teenage friends to uncover all the answers surrounding the mystery of the source of the dark forces that govern the lives of the inhabitants of Blaencelyn village, for readers aged 9-13 years. A sequel to Olion Hen Elyn, I'r Tir Tywyll and Galwad o'r Goleuni.
Mae Mussolini Mathews a thywysogaethaur tywyllwch wedi bod yn cynllwynio i ennill pentref Blaencelyn ers blynyddoedd. Does dim yn mynd i sefyll yn eu ffordd. Ers i Cai a Non weld yr Oen, mae popeth wedi newid. A fydd Seimon Morris yn eu harwain ir cyfeiriad cywir? Beth ywr pŵer syn llechu ym mhlas Alltlwyd? Twyllwyd Alice James gan ei meistr creulon oes achubiaeth iddi? A fydd lluoedd y tywyllwch yn trechur gwirionedd?

Plethir yr holl helyntion ynghyd yn gelfydd. Cawn ein tywys o un digwyddiad cyffrous ir nesaf. A fydd grym y gwirionedd yn ddigon cryf i wrthsefyll yr ymosodiadau? Pwy syn dweud y gwir a phwy syn ceisio twyllo? Yn raddol, gwelwn y gwirionedd yn dod ir amlwg. Llwyddir i gynnal y cyffro drwy gydol y gyfrol o ganlyniad ir ysgrifennu byrlymus ar ofn syn islais drwyr stori.

Maer athro parchus Mussolini Mathews yn fodlon gwneud unrhyw beth i blesio Malphas. Ni fydd unrhyw un yn medru ei atal. Defnyddiodd Alice James iw ddibenion ei hun ac maen barod i aberthu Dyfan, hyd yn oed, er mwyn meddiannur pŵer y maen dyheu amdano.

Stori syn ymchwilio i hanfod y goleuni ar tywyllwch a geir yma. Air Oen ynteur tywysog tywyll fydd yn fuddugoliaethus? Ymdriniaeth wreiddiol or stori oesol sydd yma yn llawn antur a chyffro. Nid oes yma eiliad i ymlacio; maer hanes gafaelgar yn ein tywys o un bennod ir nesaf ac yn ein gorfodi i lyncun awchus.

Nofel iw darllen mewn un eisteddiad ni fyddwch yn medrui rhoi ir naill ochr. Diolch i Elgan Philip Davies am ein cyfareddu unwaith yn rhagor.

Elgan Davies Jones

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council


Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Ffair Gaeaf a ...
Kate Roberts
£5.00
 
Prynwch
Activity Pack Series: ...
D.C. Perkins
£1.31
 
Prynwch
What's the Word ...
 
£6.99
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch