Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Amser i Dduw - Trysorfa o Weddïau Hen a Newydd
ISBN: 9781845120245 (1845120248)Dyddiad Cyhoeddi Tachwedd 2004
Cyhoeddwr: Cymdeithas Lyfrau Ceredigion, Aberystwyth
Golygwyd gan Elfed ap Nefydd Roberts Fformat: Clawr Caled, 240 x 160 mm, 346 tudalen Iaith: Cymraeg Allan o brint Ein Pris: £12.99   
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Casgliad cyfoethog o bron i 700 o weddïau Cristnogol hen a newydd, yn cynnwys gweddïau Cymraeg ac addasiadau o ieithoedd eraill ar gyfer pob achlysur ac amgylchiad, at ddefnydd cyhoeddus neu ddefosiwn personol.

A rich collection of almost 700 old and new Christian prayers, comprising original prayers in Welsh and adaptations from other languages for every occasion and event, for public use or personal devotion.
Sylw un o wŷr doeth y Beibl yw bod “amser i bopeth”. Ar ddechrau blwyddyn newydd gellir cymell y gyfrol Amser i Dduw i bawb sydd yn chwilio am oleuni. Ceir bron i saith gant o weddïau hen a newydd ynddi o’r traddodiad Cristnogol, a ddetholwyd o dros gant o ffynonellau.

Y llinyn mesur gyda phob llyfr defosiynol yw sut mae’r cynnwys yn taro’r darllenydd yng ngoleuni’r anogaeth “Y mae Duw yn y nefoedd ac yr wyt ti ar y ddaear, felly bydded dy eiriau yn fyr”. Ar y cyfan, gydag ambell eithriad, mae’r mwyafrif ohonynt yn fyr ac yn gaboledig iawn.

Gellir dweud bod cyfraniad y golygydd yn un cynhwysfawr a chyfoethog. Yn y rhagair ceir ganddo ymdriniaeth allweddol o ystyr gweddi. Disgrifir hi fel amlygiad o ffydd, anadl, dyhead a chymundeb â Duw. Dyfynnir y sylw: “Y mae’r corff yn byw wrth anadlu a’r enaid yn byw wrth weddïo.”

Yn yr adran gyntaf, rhannau traddodiadol ffurf y weddi a geir fel Nesâd, Moliant, Cyffes, Diolch, Ymbil, Eiriolaeth ac Ymgysegriad. O gofio am ganlyniadau echrydus y ddaeargryn a’r tsumani yn y gwledydd o gwmpas Indonesia ar 26 Rhagfyr 2004, daeth y geiriau hyn yn fyw a pherthnasol:

“Dad yr holl bobloedd, gweddïwn dros y tlawd,
pobl ddigartref sy’n chwilio am gysgod,
pobl newynog sy’n chwilio am fwyd.
Y mamau sy’n wylo dros eu plant
a’r ffoaduriaid sy’n ffoi mewn dychryn.”

Rhoddir sylw dyladwy i’r flwyddyn Gristnogol gyda gweddïau am gyfnod yr Adfent, y Nadolig a'r Ystwyll, y Grawys, yr Wythnos Fawr a’r Pasg a’r Pentecost. Yn yr adran Amgylchiadau Arbennig ceir cyfres o weddïau dynol dwys fel gweddi dros y Fam Feichiog, dros Blant Anystywallt, Cartrefi Trist, Tor-Priodas, Dioddefwyr HIV/AIDS, Mewn Ward Geriatrig, Colli Cymar, Henaint . . . i enwi ond ychydig.

Fel diweddglo i’r llyfr ceir bron i hanner cant o Fendithion. Sylwais fod un o weddïau W. Rhys Nicholas yn ymddangos ddwywaith ar dudalen 53 a 88. Ai llithriad oedd hyn neu a oedd yn fwriadol?

Bydd y gyfrol hon o reidrwydd yn codi trafodaeth ymhlith credinwyr a’r bobl sy’n arwain gwasanaethau yn ein heglwysi ynglŷn â’r dull mwyaf effeithiol o weddïo. Ceir llawer sydd yn parhau i gredu os yw person yn yr ysbryd mai'r weddi o'r frest yw'r mwyaf naturiol. Deil eraill i gredu bod saeth weddi yn arf grymus, fel yn y deisyfiad “Bydd drugarog wrthyf i bechadur.”

Medraf weld llawer yn defnyddio Amser i Dduw yn gyson mewn myfyrdod personol, ond yn hwyrfrydig i’w darllen fel gweddïau cyhoeddus. Nid llyfr i’w ddarllen drwodd fel nofel yw hwn, ond fel cydymaith y blynyddoedd. Y mae fel potel o ffisig i’w gymryd fesul llwyaid ar y tro.

J. M. Jôb

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatâd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Mae'r teitl yma yn y categori a/neu is-gategori canlynol:
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Dai and Let Live
Dai Jones
£7.99
 
Prynwch
Real Cardiff Two - The ...
Peter Finch
£9.99
 
Prynwch
Gwladfa Kyffin/Kyffin in ...
Kyffin Wlliams
£12.95
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch