Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Nid fy Mai I
Emily Huws
ISBN: 9781845120252 (1845120256)Dyddiad Cyhoeddi Ebrill 2005
Cyhoeddwr: Cymdeithas Lyfrau Ceredigion, Aberystwyth
Darluniwyd gan Robin LawrieAddas i oed 9-11+ neu Cyfnod Allweddol 2/3 Fformat: Clawr Meddal, 198x130 mm, 64 tudalen Iaith: Cymraeg Allan o Stoc - Archebir yn l y galw Pris Llawn: £4.99 
Ein Pris: £2.00 
Rydych yn Arbed: £2.99 (59.9%) 
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Nofel gyda byd marchogaeth yn gefndir iddi yn darlunio perthynas dwy ferch, un ohonynt yn hyderus iawn sy'n ceisio rheoli bywyd ei ffrind sy'n ferch swil, gan arwain at drychineb sy'n effeithio ar eu perthynas; i ddarllenwyr 9-11 oed. 23 llun du-a-gwyn.

A novel set in the world of horseriding depicting the relationship of two girls, one who is a confident horserider who tries to control her friend, a shy girl, leading to a tragedy which affects their relationship; for readers aged 9-11 years. 23 black-and- white illustrations.
Stori wreiddiol tu hwnt o ddiddorol, gyda neges bwysig iawn, gawn ni yn y llyfr hwn.

Mae Cathryn Hartley-Hammond, prif gymeriad y nofel, yn bencampwraig y byd marchogaeth ac wedi arfer chael dim byd ond y gorau. Pan ddaw Ffion ai cheffyl Neli i fyw drws nesaf, aiff Cathryn draw i gynnig ei chyfeillgarwch. Gan ei bod mor enwog teimlain siŵr y byddai Ffion yn falch o dderbyn ei chyngor. Nid yw Ffion yn ymddangos yn barod iawn i fod yn ffrind gorau iddi, ond mae Cathryn yn benderfynol o fod yn ffrind da!

Fel y mae rhywun yn ei ddisgwyl gan Emily Huws, maer iaith yn gref a naturiol ar stori yn fachog ac yn afaelgar gyda diweddglo cryf. Trwyr stori mae cyfleon i drafod teimladau a sut yr ydym yn trin cyfoedion. Maer ddeialog fywiog ac ymateb y cymeriadau yn bryfoclyd ac yn siŵr o fod yn sbardun gwych i drafodaethau. Oes yna Cathryn yn rhan ohonom ni i gyd? Sawl gwaith ydym nin meddwl Nid fy mai i ydi o?

Byddai hon yn stori addas ar gyfer cyflwyniad fel rhan o wersi Addysg Bersonol a Chymdeithasol neu iw thrafod yn ystod amser cylch gyda disgyblion hynaf yr ysgol gynradd neu disgyblion Cyfnod Allweddol 3.

Maer clawr deniadol a lliwgar yn siŵr o ddenu llygaid darllenydd sydd diddordeb mewn ceffylau. Yn ogystal maer lluniau tu mewn yn ychwanegu at awyrgylch y stori. Llyfr addas ar gyfer rhai 10 i 14 oed.

Gobeithio y cawn fwy o anturiaethau criwr stori yn fuan.

Angharad Williams

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
TGAU Mathemateg Haen Uwch ...
Wyn Brice
£6.99
Llyfrau Lloerig: ...
Robin Kingsland
£2.95
 
Prynwch
ABC Neb
R. S. Thomas
£3.75
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Mam - Cerddi gan Famau, ...
 
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Talk Welsh
Heini Gruffudd
£6.95
 
Prynwch
Plant
Mis yr Ŷd
Manon Steffan Ros
£5.99
 
Prynwch