Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Lewisiana
D. Geraint Lewis
ISBN: 9781845120351 (1845120353)Dyddiad Cyhoeddi: Hydref 2005
Cyhoeddwr: Cymdeithas Lyfrau Ceredigion
Fformat: Clawr Caled, 185x118 mm, 210 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Ein Pris: £9.99 
Sgr y Cwsmeriaid ar gyfartaledd:
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
 
Darllen Adolygiadau...
Llyfr hylaw ac unigryw yn cynnwys trysorfa o wybodaeth ddiddan ac adloniannol. Y mae'r pwyslais ar Gymru a Chymreictod, ac mae'n gyfrol sy'n amhosibl ei rhoi o'r neilltu.

A compact and unique miscellany containing a wealth of interesting and entertaining facts, primarily about Wales and Welsh culture. An un-put-downable volume.
Na, nid cyfrol am dalaith chwyslyd yn America mo hon, ond llyfr bach twt, trwsiadus sy'n llawn dop o ffeithiau a rhestrau – rhai'n hollol annefnyddiol, eraill yn ddigon handi.

Fel dywed yr awdur, D. Geraint Lewis, 'prif amcan y gyfrol fach hon yw eich arwain at wybodaeth nad oeddech chi'n gwybod nad oeddech chi'n ei gwybod!' Yn wahanol i bob llyfr o restrau a ffeithiau eraill, mae'r pwyslais yn hon bron i gyd ar ffeithiau a rhestrau am Gymru, Cymreictod a'r Gymraeg.

O nodweddion gwahanol fathau o bren i restr o'r nawfed ach yng Nghyfraith Hywel Dda; o lysenwau i restr o enillwyr y Rhuban Glas. Mae 'na restr (bersonol iawn) o fannau sy'n haeddu ymweliad, a phwt ar sut i regi a dilorni. Ac os byddwch am wybod beth yw 'caifn' neu 'ar ffylltith', does ond angen i chi bori yn y Lewisiana.

Mae'r llyfr yn drysorfa o ffeithiau a gwybodaeth. Yn fwy na dim, mae'n dangos mor gyfoethog yw llenyddiaeth a thraddodiadau Cymru ac mor amlochrog (ac annealladwy ar adegau) y mae'r Gymraeg. Roedd darllen rhai o'r enwau a'r geiriau Cymraeg yn y llyfr ynddoi hun yn brofiad bendigedig! Cefais flas mawr arno.

Rwy'n rhyw amau mai llyfr i'r dynion yn y teulu yw hwn yn hytrach nag i'r merched. Ac rwy'n gwbl sicr y byddai'r awdur wedi bod yn ei elfen yn rhannu peint gydag Iolo Morganwg neu Forysiaid Mn! Mae'n llyfr llengar heb fod yn academaidd, yn ddeallus ond yn hwyliog. Mae'n hen bryd i D. Geraint Lewis ddechrau gweithio ar ail gyfrol i olynu'r Lewisiana!

A rhag i chi ddanto wrth geisio dyfalu'r ystyron, 'caifn' yw'r gair Cymraeg am 3ydd cefnder, a mynd 'ar ffylltith' yw'r hyn wna ceffyl pan fydd yn symud yn gyflymach na throtian ond yn arafach na charlamu.

Sin T. Jobbins

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.


Gwybodaeth Bellach:
RHESTR LEWIS AM BOPETH, BRON . . .
'Awyr goch y bora, brithion gawoda;
Awyr goch y prynhawn, tegwch a gawn.'
Fel llyfrgellydd, mae D. Geraint Lewis yn gwerthfawrogi grym y rhestr, boed hynny ar ffurf catalog, llyfryddiaeth, mynegai, neu unrhyw lyfr cyfair a dweud y gwir. Yn ei amser hamdden mae wedi llunio geiriaduron a llyfrau eraill sydd i gyd yn rhestri o ryw fath neui gilydd. Bellach, mae modd mwynhau holl ffrwyth ei lafur mewn un gyfrol odidog.
Mae Lewisiana, a gyhoeddir gan Gymdeithas Lyfrau Ceredigion, yn ddetholiad syn cynnig ystod eang o wybodaeth, or defnyddiol ir diddorol ir anghyffredin, ac yn gyfrol y gellir pori ynddi dro ar l tro. Trwy gofnodi, cofrestru a chyfannu amrywiaeth eang o fanylion, maen sicrhau nad aiff yr wybodaeth fyddain arfer cael ei rhannu ar goedd dros genedlaethau, yn mynd i ddifancoll.
Fel y dyweda Dylan Williams o Gymdeithas Lyfrau Ceredigion, 'cyfrol ydyw sy'n eich arwain at wybodaeth na wyddech na wyddech chi ddim yw prif amcan D. Geraint Lewis yn Lewisiana; ac maer pwyslais bron i gyd ar ffeithiau a rhestri am Gymru, Cymreictod ar Gymraeg.'
Maer rhelyw ohonom yn dibynnu ar restri yn ein bywydau bob dydd, a hynny heb yn wybod i ni gan amlaf, fel yr eglura D. Geraint Lewis, 'Pwrpas symlaf rhestr yw bod yn gofweinydd rhestr siopa neu restr o orchwylion iw cyflawni yn ystod y dydd,' meddai cyn ychwanegu, 'Ail bwrpas rhestr yw gosod gwybodaeth mewn ffordd hawdd ei chyrraedd gwybodaeth yr ydych wedii hanghofio neu ffeithiau nad ydych chin eu gwybod.'
Serch hynny, roedd gan D. Geraint Lewis ddiben amgenach wrth fynd ati i gasglu ynghyd y ffeithiau hyn, syn rhychwantu popeth o chwilio am oed moch i gyfrinachau Gorsedd Beirdd Ynys Prydain, o ddeg peth iw gwneud gyda sach i ystyr y gair congrinero!
Meddair awdur, syn wreiddiol o Ynys-y-bŵl ond bellach yn byw yn Llangwyryfon, ger Aberystwyth, 'Un or pethau oedd yn fy nenu i at lyfr o restri oedd cyfle i fynd ir afael math arall o anwybodaeth. Os amcan llyfr cyfair yw eich arwain at wybodaeth yr ydych chin gwybod nad ydych chin ei gwybod, prif amcan y gyfrol fach hon yw eich arwain at wybodaeth nad oeddech chin gwybod nad oeddech chin ei gwybod!' chwardda.
Does dim dwywaith y bydd y llyfr clawr caled hwn yn bendant yn gwneud hynny. Dyma gyfrol iw thrysori - un fydd yn gydymaith oes.
Mae'r teitl yma yn y categori a/neu is-gategori canlynol:
Rhoddodd Dylan Lewis o Llanbedr Pont Steffan i'r teitl yma ac ysgrifennodd:
"Darllen difyr iawn. Wedi dysgu llawer o bethau newydd, a chael fy atgoffa o bethau yng nghefn y cof a glywais amdanynt yn y gorffennol. Casgliad defnyddiol iawn a byddaf yn siwr o ddychwelyd at y llyfr dro ar ol tro."
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Cerdd Dafod
John Morris Jones
£18.99
 
Prynwch
What's the Word ...
 
£6.99
 
Prynwch
'Tydi Bywyd yn Boen!
Gwenno Hywyn
£3.75
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Llyfr Bach Nadolig
 
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
How Love Actually Ruined ...
Gary Raymond
£10.00
 
Prynwch
Plant
Ble Mae Boc? ar Goll yn y ...
Huw Aaron
£4.99
 
Prynwch