Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Seren Geraint
Rebecca Patterson
ISBN: 9781845120405 (184512040X)Dyddiad Cyhoeddi Ionawr 2006
Cyhoeddwr: Gomer, Aberystwyth
Darluniwyd gan Mary ReesAddaswyd/Cyfieithwyd gan Gwenllïan Dafydd.Addas i oed 0-7 neu Cyfnod Allweddol 1 Fformat: Clawr Caled, 270x230 mm, 32 tudalen Iaith: Cymraeg Archebir yn l y galw Ein Pris: £5.99   
Sgr y Cwsmeriaid ar gyfartaledd:
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
 
Darllen Adolygiadau...
Stori am fachgen o'r enw Geraint nad yw byth yn cael seren aur gan yr athrawes am waith da yn y dosbarth. Stori hwyliog ac ystyrlon sy'n dangos bod modd gwerthfawrogi person am yr hyn ydyw yn hytrach nag am unrhyw reswm arall.

A story about a boy called Geraint who never gets a gold star for good work from the teacher. A meaningful story which shows that someone can be appreciated for who they are and not for their acheivements. A Welsh adaptation of the story The Gordon Star.
Addaswyd y llyfr hwn gan Gwenllan Dafydd, ac fei cyhoeddwyd gan Gymdeithas Lyfrau Ceredigion. Llyfr clawr caled yw hwn syn llawn lluniau lliwgar a neges glir gwerth ei hystyried.

Mae athrawes Dosbarth Un yn un dda am rhoi sr i blant y dosbarth seren am ysgrifennun daclus, seren am ddod ymlaen yn dda gyda mathemateg, a seren am waith da. Ond nid yw Geraint, druan, arwr y stori, erioed wedi cael seren. Mae ei waith llyfr yn flr, ei waith celf yn ddiflas, ac maen dueddol o ymddwyn fel clown y dosbarth. Ond maen amlwg fod gan bawb ddoniau, a chyn diwedd y stori sylweddola ei athrawes fod gan Geraint yntau ddoniau wedir cyfan.

Dyma stori i bob athrawes plant bach a neges bwysig i ni i gyd. Maer stori yma yn atgoffa fy mhlant innau o'r Wobr Gorau Glas yn eu hysgol hwy. Mwynhawyd y stori hon orau gan fy mhlant dosbarth derbyn a blwyddyn dau.

Lynwen Roberts

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.

Mae'r teitl yma yn y categori a/neu is-gategori canlynol:
Rhoddodd Nia Lowri Jones o Wrecsam i'r teitl yma ac ysgrifennodd:
"Llyfr ar gyfer plant pedair blwydd oed hyd at saith mlwydd oed. Cafodd Seren Geraint ei addasu gan Gwenllan Dafydd ac fe gafodd ei gyhoeddi gan Gymdeithas Lyfrau Ceredigion, Aberystwyth. Llyfr clawr caled yw hwn sydd yn defnyddio ffont glir, hawdd i'w darllen ac yn cynnwys lluniau lliwgar syn apelio at blant ac yn dod 'r stori'n fyw. Mae Miss Jones, athrawes blwyddyn un, yn tueddu i roi sr aur i blant fel arwydd o waith arbennig, e.e. ymdrech galed ym Mathemateg ac ysgrifen daclus. Ond nid yw Geraint , sydd bob amser yn flr a'i waith Celf yn dda i ddim, erioed wedi ennill seren. Roedd Miss Jones yn ei chael hin anodd i weld y gorau yn Geraint, ond erbyn diwedd y stori dysgodd Miss Jones wers, sef nid yw pob plentyn yn disglerio yn yr un modd. Stori hwyliog yn cynnwys neges gudd sy'n gryno ac ir pwynt yw Seren Geraint. Mae hefyd yn cynnig cyfle diddorol i blant werthfawrogi pob unigolyn a'i gryfderau arbennig ei hun. Dyma lyfr syn cyflwyno neges bwysig i ni gyd. "
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Ffris yr Wyddor
 
£4.20
 
Prynwch
Llyfrau Lliwio'r ...
Robat Gruffudd
£1.65
 
Prynwch
Llyfrau Lloerig: Syniad Gwich?
Michael Morpurgo
£2.95
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Filò
Siân Melangell Dafydd
£8.99
 
Prynwch
Saesneg
Eat. Sleep. Rage. Repeat.
Rebecca Roberts
£8.99
 
Prynwch