Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Cyfres Blodyn Haf: 3 Babi Gwyrdd
Emily Huws
ISBN: 9781845120429 (1845120426)Dyddiad Cyhoeddi Ebrill 2006
Cyhoeddwr: Cymdeithas Lyfrau Ceredigion, Aberystwyth
Darluniwyd gan Dafydd MorrisAddas i oed 9-11 neu Cyfnod Allweddol 2 Fformat: Clawr Caled, 204x132 mm, 80 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Ein Pris: £4.99 
Sgr y Cwsmeriaid ar gyfartaledd:
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
 
Darllen Adolygiadau...
Stori ddwys am ferch i eco-ryfelwraig yn gorfod wynebu newidiadau anodd yn ei hamgylchiadau teuluol. Stori sydd wedi ei dylanwadu'n rhannol gan chwedl Sinderela. Dilyniant i 'Eco' a 'Carreg Ateb'.

A story about an eco-warrior's daughter having to face difficult changes to her family's circumstances. A story partly influenced by the tale of Cinderela. A sequel to ' Eco' and 'Carreg Ateb'.
Llyfr ardderchog arall gan yr awdures Emily Huws yw hwn. Mae Babi Gwyrdd yn ddarllenadwy iawn; maer iaith yn goeth gyda disgrifiadau penigamp, ac yn llawn dywediadau yr hoffem glywed plant heddiwn eu defnyddio ar lafar megis gwynt teg ar eich l, gwneud ei gorau glas, cyrraedd pen ei dennyn ac edrych i fyw ei lygaid.

Hon ywr gyfrol olaf mewn trioleg, ac yn ddilyniant i Eco a Carreg Ateb. Maer storin gymysgfa o deimladau brasluniau hapus o sut oedd hi ddoe, ar duwch ar tristwch syn cordeddu o amgylch y presennol. Mae teimladau Blodyn Haf druan ar chwl maen flin gyda hi ei hun a phawb arall; Dad am gael cariad newydd, y cariad newydd am dresmasu ar ei bywyd, Nain am fynd i Ganada, a mam . . . A phwy all ei beio ar l yr hyn ddigwyddodd? Mae heddiwn hunlle iddi gydar holl deimladau cymysg sy'n cordeddu o'i chwmpas.

Stori fodern yw hon syn cyffwrdd ar geisio bywn 'wyrdd'; oes y cyfrifiadur gyda hyd yn oed Nain yn anfon e-bost a chysylltu Blodyn drwy stafell sgwrsio o ben arall y byd. Ond yn fwy na hyn mae hin stori emosiynol gref o safbwynt y plentyn. Ar deimladau Blodyn y canolbwyntir, gydar oedolion yn ceisio rhoi cymorth iddi ganfod ei ffordd drwyr niwl. Gall ddenu gwn ar adegau, ond gall hefyd beri i ddeigryn grynhoi yn enwedig tuar diwedd.

Marian Roberts

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.


Gwobrau:
Eco, y gyfrol gyntaf yn y drioleg hon, oedd enillydd Gwobr Tir na n-Og 2005; Carreg Ateb, yr ail yn y drioleg, oedd enillydd Gwobr Tir na n-Og 2006.
Mae Megan Owen o Caernarfon wedi rhoi'r sgr canlynol i'r teitl hwn .
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Razzamatazz
Rhys Jones
£12.95
 
Prynwch
Dywysoges Sach Datws, Y
Robert Munsch
£3.99
 
Prynwch
Amser Rhyfel
Chris S. Stephens
£5.99
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch