Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Slumyn Dwl
Jeanne Willis
ISBN: 9781845120450 (1845120450)Dyddiad Cyhoeddi Medi 2006
Cyhoeddwr: Cymdeithas Lyfrau Ceredigion, Aberystwyth
Darluniwyd gan Tony RossAddaswyd/Cyfieithwyd gan Dylan Williams.Addas i oed 0-7 neu Cyfnod Allweddol 1/2 Fformat: Clawr Caled, 255x249 mm, 25 tudalen Iaith: Cymraeg Allan o brint Ein Pris: £5.99   
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Stori ddoniol, feddylgar am yr holl anifeiliaid ifanc gwyllt yn dod i sylweddoli - wrth iddynt ddod i adnabod ystlum sydd, yn eu tyb hwy, yn hollol ddwl - bod pawb yn gweld y byd mewn ffordd wahanol, i blant 3-5 oed.

An amusing thought-provoking story relating how all the young wild animals come to realise - as they make the acquaintance of a bat whom they all believe is daft - that everyone sees the world from a different point of view, for children aged 3-5 years old.
Gan nad ywr ystlum dwl syn crogi i ben i waered yn gweld y byd yr un fath phawb arall, ei wawdion ddidrugaredd wnar anifeiliaid ifainc. Ond o gael cyngor gan y dylluan ddoeth, maer anifeiliaid eraill yn rhoi cynnig ar edrych ar y byd o bersbectif gwahanol.

Dyma i chi stori ddarluniadol ddifyr dros ben lle mae darluniau wyneb i waered Tony Ross yn cyfleu neges bwysig mewn ffordd ysgafn, ddoniol. Byddain arbennig o addas iw darllen yn uchel gyda phlant 45 oed ac ychydig yn hŷn bydd y neges ynglŷn ag edrych ar y byd o safbwynt eraill yn dechrau dod yn berthnasol yn yr oedran hwn, ac mae digon o ddeunydd trafod yma. Mi fyddan nhw hefyd wrth eu boddau yn troir llyfr ar i fyny ac ar i lawr i gael gweld y byd trwy lygaid yr holl greaduriaid!

Elin ap Hywel

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.


Mae'r teitl yma yn y categori a/neu is-gategori canlynol:
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Llyfrau Lloerig: ...
Rose Impey
£3.95
 
Prynwch
Wales Art Collection, A / ...
Alan Torjussen
£12.00
 
Prynwch
Cyfres Byd Lliwgar Mabon ...
Rhiannon Rowlands
£2.00
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Dim Croeso '69 - ...
Arwel Vittle
£9.99
 
Prynwch
Saesneg
Levels, The
Helen Pendry
£8.99
 
Prynwch
Plant
Seren Orau'r Sêr! / ...
Sophy Henn
£5.99
 
Prynwch