Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Morwr Tir Sych - Hunangofiant J. Geraint Jenkins
J Geraint Jenkins
ISBN: 9781845120511 (1845120515)Dyddiad Cyhoeddi Ebrill 2007
Cyhoeddwr: Cymdeithas Lyfrau Ceredigion, Aberystwyth
Fformat: Clawr Meddal, 215x138 mm, 156 tudalen Iaith: Cymraeg Archebir yn l y galw Ein Pris: £9.99   
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Hunangofiant Dr J. Geraint Jenkins, a anwyd i deulu o forwyr yn Llangrannog, sir Aberteifi ac a ddaeth yn guradur Amgueddfa Werin Cymru Sain Ffagan ac Amgueddfa Diwydiant a Môr Cymru cyn ymddeol i fro ei febyd. Mae'n ddarlithydd poblogaidd ac yn awdur toreithiog. Mae'n arbenigo ar hanes diwydiannau a chrefftau Cymreig, yn arbennig hanes diwydiant gwlân a bywyd morwrol Cymru.

The biography of Dr J. Geraint Jenkins, born into a family of seamen in Llangrannog, Cardiganshire who became curator of St Fagan's Museum of Welsh Folk Life and of the Welsh Maritime Museum before returning on retirement to the county of his birth. He is a popular lecturer and prolific author who has specialised in the history of Welsh industries and crafts.
Pleser fu darllen yr hunangofiant a dilyn cylch bywyd yr awdur hynaws ac amlochrog hwn. Yn bendant bur heli yn ei waed oi ddyddiau cynnar, a Bae Ceredigion yn ddwfn yn ei hanfod. Addas felly ywr teitl a ddewisodd ir gyfrol, sef Morwr Tir Sych. Maen amlwg fod ei wreiddiau yn bwysig iddo a llwyddodd i roi inni gip ar ei gyndeidiau mewn ffordd hynod ddiddorol. Clywn am y tlodi ar ymdrech galed i gael dau ben llinyn ynghyd heb foddi o gwbl mewn mr o hunandosturi. Anodd inni ddirnad y sefyllfa oedd un oi gyndeidiau ynddi wrth geisio ennill bywoliaeth o chwe erw o dir a chwch pysgota sgadan. Cawn ddisgrifiadau byw a chofiadwy o rai aelodau oi deulu. Byddwn wrth fy modd yn cael cyfarfod Wncwl Jac: Dyn mawr yn smocio un Craven A ar l y llall ac yn claddu whisgi fel dŵr. Yna, priododd ag Emma o Tiger Bay. Dyna gwpwl a hanner!

Chwaraeodd Ysgol a Chapel Penmorfa ran bwysig yn ei wead a bu ei brifathro, Mr Ivor Isaac, yn ddylanwad mawr arno ac ef ai cyflwynodd yn gynnar i Hanes Cymru a Daearyddiaeth y Byd. Pwy feddyliai fod 98 o ddisgyblion yn Ysgol Penmorfa'r adeg honno? Roedd bywyd y gymdeithas wledig yn troi o gwmpas y Capel ac roedd 176 o aelodau ym Mhenmorfa yn 1938. Roedd y Cwrdd Gweddi, y Seiat, y Band of Hope ar Ysgol Sul yn eu bri ond nid oedd gan yr awdur lawer i'w ddweud wrth y Mudiad Dirwest!! Cawn deyrnged loyw ir gweinidog ifanc a aeth yno yn 1932, sef David Tudor Jones o Fwlch-llan: Dan ei weinidogaeth ysbrydoledig ef yr oedd llewyrch ar Benmorfa, nid yn unig fel man addoliad ond hefyd fel canolfan gymdeithasol a diwylliannol i drigolion y fro.

Ni fu cyfnod Ysgol Uwchradd Aberteifi yn un rhy hapus i Geraint Jenkins, a chawn enghraifft glasurol o un athro yn siarad cyn meddwl, sef William Tregonning neu Trwnc, ac yn dweud hyn wrtho: Youll never make an historian as long as you live Jenkins! Gorfu i hwnnw lyncu ei eiriau yn go sydyn pan gafodd ei atgoffa gan yr awdur, rai blynyddoedd yn ddiweddarach, ei fod wedi bod yn Ddarlithydd Hanes ym Mhrifysgol Reading. Astudiodd ym Mhrifysgolion Abertawe ac Aberystwyth, ac yn Aberystwyth daeth o hyd i'w gymar delfrydol, Nansi.

Wrth ddilyn ei yrfa lwyddiannus fe godir y clawr yn awr ac yn y man a chanfyddwn rai or anawsterau oedd yn rhaid eu hwynebu, a sylweddolwn fod ambell i swydd yn fwy pleserus nar llall. Cydnebydd yn hollol agored mair naw mlynedd a dreuliodd yn yr Amgueddfa Ddiwydiant a Mr oedd cyfnod hapusaf ei fywyd, a chamgymeriad mawr ei yrfa oedd cael ei berswadio i gymryd gofal o Sain Ffagan.

Yn y flwyddyn 1992, dychwelodd yr awdur ai briod i ymddeol i heddwch Ceredigion, tuar lle bu dechraur daith. Gallasain hawdd orffwys ar ei rwyfau wedi cyflawni diwrnod da o waith ond na, torchodd ei lewys i wasanaethu ei fro ai sir. Etholwyd ef yn flaenor ym Mhenmorfa a pharatdd lyfryn dwyieithog ar hanes y pentref. Cafodd y fraint o fod yn Uchel Siryf ei Sir a gwasanaethodd fel Cynghorydd Sir am ddeng mlynedd ai ethol yn Gadeirydd y Cyngor yn 200203.

Profodd ef a Nansi adfyd bywyd hefyd ac ergyd greulon iawn iddynt oedd marwolaeth eu hail fab, Richard, o afiechyd creulon ac yntau yn dilyn gyrfa ddisglair. Dysgodd y mr yn gynnar iddynt sut i herior elfennau, a rhaid oedd iddynt ymdrechu i gario ymlaen er mor anodd oedd eu hamgylchiadau.

Maer gyfrol yn un hynod ddiddorol ac wedi'i hysgrifennu mewn iaith ddarllenadwy, safonol. Mwynhad pur fu ei darllen!

Beti Griffiths

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.

Bywgraffiad Awdur:
Mae J Geraint Jenkins yn ddarlithydd poblogaidd ac yn awdur toreithiog. Mae'n arbenigo ar hanes diwydiannau a chrefftau Cymreig, yn arbennig hanes y diwydiant gwln a bywyd morwrol Cymru. Cyfrannodd yn helaeth i fywyd cyhoeddus a diwylliannol Cymru.
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch