Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Cyfres Madfall: Gwenno a'r Gath
Malorie Blackman
ISBN: 9781845120566 (1845120566)Dyddiad Cyhoeddi Mawrth 2007
Cyhoeddwr: Cymdeithas Lyfrau Ceredigion, Aberystwyth
Darluniwyd gan Sue MasonAddaswyd/Cyfieithwyd gan Casi Dylan.Addas i oed 9-11 neu Cyfnod Allweddol 2 Fformat: Clawr Meddal, 196x128 mm, 96 tudalen Iaith: Cymraeg Archebir yn l y galw Pris Llawn: £4.50 
Ein Pris: £2.00 
Rydych yn Arbed: £2.50 (55.6%)   
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Stori gyffrous a doniol. Ar ôl i Mam-gu droi Gwenno yn gath am fod yn haerllug a digywilydd, diwrnod yn unig sydd gan Gwenno i ddod o hyd i fodrwy briodas ei mam-gu, neu cath fydd hi am byth!

An exciting and funny story. After her grandmother swaps Gwenno's body for that of a cat, Gwenno has only one day to find her grandmother's wedding ring, or she will remain a cat for ever!
Llyfr hyfryd or gyfres Madfall gan Gymdeithas Lyfrau Ceredigion yw hwn, addasiad o Ellie and the Cat gan Malorie Blackman. Er nad oeddwn in gyfarwydd r gyfres cyn darllen y llyfr hwn, mae rhywbeth yn dweud wrthyf y byddaf wedi gorfod prynu pob llyfr yn y gyfres cyn diwedd y flwyddyn!

Stori smala ond sylweddol, mewn arddull fywiog a darllenadwy a geir yma, ac maen arbennig o addas ar gyfer plant tua 8 oed iw darllen yn annibynnol. Eto i gyd, mae fy merched 6 a 4 oed i wedi mwynhaun aruthrol cael Mam yn darllen pennod iddyn nhw bob nos. Does dim problem cael y ddwy ir gwely ers dros wythnos yn ein tŷ ni!

Naw pennod ddifyr, gyffrous ac anturus sydd yma, am Gwenno, y ferch annifyr syn mynd i aros gydai mam-gu. Ond oherwydd ei thymer wael ai diffyg cwrteisi, mae Mam-gu yn cael llond bol arni ac yn rhoi Gwenno yng nghorff Siriol y gath, a Siriol yng nghorff Gwenno. Syniad campus i ddysgu gwers iddi a thrwy ei phrofiad rhyfeddol, caiff Gwennor gath y cyfle i gwrdd chymeriadau doniol eraill, megis Wmffre Mympwy a Minwen Union. Tybed a fydd ei ffrindiau newydd yn ei helpu i ddarganfod modrwy goll Mam-gu, cyn machlud haul? Os na wnnt, yna bydd yn rhaid i Gwenno aros yn gath am byth.

Stori hudolus ydyw, gyda chymeriadau lliwgar a lluniau bach du a gwyn ar bron pob tudalen i ychwanegu at hud a lledrith y stori nos da.

Siwan Wyn

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.

Gwybodaeth Bellach:
'Dim ond hen gath hyll a thwp yw Siriol,' brathodd Gwenno. 'Mae hi'n gymaint o dwmplen ddiflas chi . . .'
'Dyna ddigon!' meddai Mam-gu, gan dorri ar draws Gwenno. 'Dwi'n mynd i ddysgu gwers i ti, fy merch i. Gwers na wnei di fyth mo'i hanghofio.'
Ar l i Mam-gu droi Gwenno yn gath am fod yn haerllug a digywilydd, diwrnod yn unig sydd gan Gwenno i ddod o hyd i fodrwy briodas ei mam-gu neu cath fydd hi am byth!
Stori gyffrous a doniol gan awdur toreithiog.
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Cyfres Edrych a Gwneud: ...
Keith Newell
£4.75
 
Prynwch
Cyfres Cam-Wrth-Gam - ...
Patience Coster
£2.99
 
Prynwch
Cyfres Cam-Wrth-Gam - ...
Patience Coster
£2.99
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Dim Croeso '69 - ...
Arwel Vittle
£9.99
 
Prynwch
Saesneg
Levels, The
Helen Pendry
£8.99
 
Prynwch
Plant
Seren Orau'r Sêr! / ...
Sophy Henn
£5.99
 
Prynwch