Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
T. Eirug Davies – Portread Mewn Llun a Gair
ISBN: 9781845120627 (1845120620)Dyddiad Cyhoeddi Medi 2008
Cyhoeddwr: Cymdeithas Lyfrau Ceredigion, Aberystwyth
Golygwyd gan Alun Eirug Davies Fformat: Clawr Meddal, 188x243 mm, 256 tudalen Iaith: Cymraeg Archebir yn l y galw Pris Llawn: £9.99 
Ein Pris: £4.00 
Rydych yn Arbed: £5.99 (60.0%)   
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Portread mewn llun a gair o'r Parch T. Eirug Davies (1892-1951); mae'n cynnwys rhagair gan ei fab sy'n cynnig cipolwg ar fywyd y gwrthrych gan dalu sylw arbennig i'w syniadau a'i argyhoeddiadau yng ngoleuni digwyddiadau ei gyfnod. Prif sylwedd y testun yw casgliad o 377 o ddelweddau [ffotograffau, torion papur newydd, taflenni, llawysgrifau a llythyrau] gyda nodiadau eglurhaol.

An illustrated portrait of the Rev. T. Eirug Davies (1892-1951) comprising an introduction by his son which offers an insight into the life of the subject, especially his ideas and convictions in the light of the events of his era. The main essence of the text is a collection of 377 images [photographs, newspaper cuttings, pamphlets, manuscripts and letters] with explanatory notes.
Portread tra diddorol mewn gair a llun o'r Parchedig T. Eirug Davies(18921951), gweinidog gyda'r Annibynwyr yng Nghwmllynfell a Llanbedr Pont Steffan, wedi'i gyflwyno gan Alun, un o'i wyth o blant, sydd yn y llyfr cynhwysfawr yma. 'Yr oedd Eirug', meddai ei gyfaill agos, Simon B. Jones adeg ei farw, 'yn fardd, ysgolor, llenor, pregethwr, athronydd, ond yn bennaf oll yn Gristion o ffydd ddewr'. Manylir ar ei waith fel bardd o ddawn arbennig a enillodd yn aml yn yr Eisteddfod Genedlaethol, prifardd y goron ddwywaith, yn Aberafan, 1932, 'A ddioddefws a orfu', a Chastell-nedd, 1934, 'Y Gorwel'. Dilynwyd hynny gan gyfnod o fod yn feirniad craff. Cyhoeddwyd Cerddi Eirug ym 1966, a'r un flwyddyn, Yr Hen Gwm, ei atgofion am fro ei febyd (a bro mebyd y llenor a'r gweinidog Undodaidd, Tomos Glyn Cothi), Gwernogle (neu 'Gwarnogau') yn sir Gr.

Disgleiriodd Eirug yr ysgolor, y llenor a'r athronydd, yn ei nodiadau ym misolyn ei enwad, Y Dysgedydd, pan oedd yn ei olygu o 1943 hyd ei farw ym 1951. Cyfoethogodd y cylchgrawn drwy wahodd criw dawnus o weinidogion, beirdd a llenorion i gyfrannu iddo, a gyda'i nodiadau, cerddi ac emynau o'i waith ef ei hun. Ymddangosodd ei emyn 'Y Gwir Oleuni', yn rhifyn Mehefin, 1949, emyn meddai'i fab Dewi ' . . . a ysgrifennwyd gan un yn ei lesgedd a'i wendid'. Ac mae Alun yn ychwanegu: 'Yr oedd gobaith yn diflannu a difodiant a wynebai yr ychydig bobl oedd yn cynnal gwareiddiad. Yr unig obaith oedd golau Duw yn wyneb Iesu Mawr'. O gofio fod yr emyn wedi'i gynnwys (ac un arall o'i waith) yn Caneuon Ffydd, 2001, diddorol nodi fod Eirug wedi gofyn yn Y Dysgedydd, Hydref 1943: 'Pa bryd y ceir un llyfr rhwng y gwahanol enwadau yng Nghymru?'

Ymhlith y rhai a gafodd sylw yn nodiadau Eirug, yr Heddychwr Cristnogol dewr, yr oedd George M. Ll. Davies: 'Perthyn i Urdd Brawdoliaeth dyn yr oedd ef ac nid i enwad na phlaid nac ysgol ddiwinyddol. Sant proffwydol mewn oes ddi-weledigaeth mewn pethau ysbrydol dyna pam mai Pererin unig ydoedd'. Wrth adolygu nofelau T. Rowland Hughes a luniwyd yn ystod ei salwch blin dywedodd Eirug: 'Mae arwriaeth fawr y tu l i lafur llenyddol, arwriaeth ysbrydol sy'n troi gwendid corff yn wasanaeth gwerthfawr iawn i fywyd uchaf ei wlad'. O gofio iddo yntau gael cyfnodau hir o salwch ac iddo farw yn 59 oed y mae'r geiriau yr un mor briodol wrth inni ryfeddu at ddycnwch Eirug fel bardd, emynydd, llenor, golygydd, awdur nifer o gyfrolau, ac fel lladmerydd disglair i'r Ffydd Gristnogol, ac yntau'n credu mai bod yn bregethwr a bugail y praidd oedd y gwaith pwysicaf a godidocaf. Cwbl addas yw'r cwpled yma o gywydd coffa ei gyfaill oes, D. J. Davies:

Un llydan ei ddull ydoedd,
A thros ei Grist artist oedd.

W. J. Edwards

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council..


Mae'r teitl yma yn y categori a/neu is-gategori canlynol:
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Er Budd Babis Ballybunion
Harri Parri
£6.00
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch