Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Hogan Mam, Babi Jam
Emily Huws
ISBN: 9781845120634 (1845120639)Dyddiad Cyhoeddi Medi 2007
Cyhoeddwr: Cymdeithas Lyfrau Ceredigion, Aberystwyth
Addas i oed 9-11 neu Cyfnod Allweddol 2 Fformat: Clawr Meddal, 180x135 mm, 80 tudalen Iaith: Cymraeg Allan o brint Pris Llawn: £4.99 
Ein Pris: £2.00 
Rydych yn Arbed: £2.99 (59.9%)   
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Nofel sensitif gan un o brif awduron Cymru yn portreadu argyfwng merch sy'n gorfod edrych ar ôl y teulu gan fod ei mam yn dioddef o iselder ysbryd; i ddarllenwyr CA2.

A sensitive novel by one of Wales's most prominent authors portraying the crisis of a young girl who has to look after the family due to her mother's post-natal depression; for KS2 readers.
Stori gyfoes gyda chymeriadau cryf yw Hogan Mam, Babi Jam. Ceir yma hanes cyfnod eithaf byr ond cythryblus iawn yn hanes teulu Beca. Mae Mam wedi diflannu i Unol Daleithiau America er mwyn dianc rhag ei phroblemau, gan adael Beca i ofalu am ei brawd ai chwaer fach. I wneud pethaun waeth fyth, maen rhaid iddi adael ei chartref ai brawd mawr a mynd i aros gyda theulu ei llystad.

Ar ddechraur nofel mae Beca yn y maes awyr yn aros, gan obeithio bod ei mam ar ei ffordd yn l. Yna, mae hi'n meddwl am yr hyn sydd wedi digwydd iddi hi ai theulu. Ceir diwyg diddorol a deniadol ir nofel ac rydym yn teimlo bron fel petai Beca yn chwarae tp fideo or cyfnod hwn yn ei bywyd.

Mae'r nofel hon yn apelio at ferched yn bennaf; ceir clawr pinc wedi'i orchuddio dillad sy'n cyfleu hyn i'r dim! Hefyd, gan fod y stori wedi ei hysgrifennu o safbwynt Beca, rydym yn dod iw hadnabod yn dda ac yn cydymdeimlo gydai sefyllfa. Archwilir y berthynas ar gwrthdaro rhwng y cymeriadau yn effeithiol iawn. Braf fyddai wedi cael ymateb Geth, brawd Beca, i'r digwyddiadau ar ddiwedd y nofel ond efallai mai stori arall yw honno!

Gail Roper

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council
Gwybodaeth Bellach:
Wrth aros yn y maes awyr, mae Beca, sy'n ddeg oed, yn cofio am yr hyn sydd wedi digwydd iddi hi a Gethin ei brawd:
cofio am y modd y bu'n rhaid iddi ofalu am y teulu
cofio am salwch Mam ar l geni babi
cofio am winc Dad
cofio am y tyndra rhwng Gethin a chymar newydd Mam
cofio am fethu dod i ben 'i gwaith ysgol
cofio am y pethau bach oedd yn gwneud bywyd yn hwyl
cofio nes ei bod hi'n brifo.
Does bosib y gall pethau waethygu?
Mae Hogan Mam, Babi Jam yn nofel graff na ddylid ei hanwybyddu. Llwyddodd Emily Huws i fynd dan groen problem nad ydym fel cymdeithas yn hoffi cydnabod ei bodolaeth.
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Tinboeth
 
£5.95
 
Prynwch
Nadolig Plentyn yng Nghymru
Dylan Thomas
£2.00
 
Prynwch
Cyfres Swigod: Dwyn ...
Hefin Jones
£2.00
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch