Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Cyfres Sglods a Blods: 3. Ddraig Aur, Y
Rhian Pierce Jones
ISBN: 9781845120757 (1845120752)Dyddiad Cyhoeddi Chwefror 2009
Cyhoeddwr: Cymdeithas Lyfrau Ceredigion, Aberystwyth
Darluniwyd gan Robin LawrieAddas i oed 9-11 neu Cyfnod Allweddol 2 Fformat: Clawr Meddal, 196x129 mm, 80 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Pris Llawn: £4.99 
Ein Pris: £2.00 
Rydych yn Arbed: £2.99 (59.9%) 
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Trydedd stori am Fflur a Gruff yn ceisio canfod atebion i ddirgelwch y mynd a'r dod cyfrinachol yn nrws cefn siop têc-awê newydd a agorwyd ym mhentref Rhos-gam, ac i'r gwrthdaro teuluol rhwng busnes Sglods Blods a'r caffi newydd. Dilyniant i Y Cwch a'r Torrwr Tatws a Y Cathod Coll.

A third story about Fflur and Gruff's attempts to gain answers to the secretive coming and going at the back of the new takeaway in Rhos-gam village, and to the family friction between this new outlet and Sglods Blods. A sequel to Y Cwch a'r Torrwr Tatws and Y Cathod Coll.
Dyma stori antur yn y gyfres Sglods a Blods sy’n delio’n grefftus gydag amryw o themâu cyfoes.

Mae rhieni Fflur yn berchen ar gaffi sglodion (Sglods Blods) ym mhentref Rhos-Gam yng ngogledd Cymru, a phan mae bwyty Tsieineaidd newydd (Y Ddraig Aur) yn agor ar draws y ffordd, mae mam Fflur yn pryderu y byddant yn dwyn eu cwsmeriaid ac, yn wir, dyna beth sy’n digwydd i ddechrau. Mae Fflur a Gruff, ei ffrind, yn tybio bod rhyw anfadwaith yn digwydd yn y bwyty newydd gan fod cymaint o bobl yn cnocio ar y drws cefn. Tybed a yw Mr Ming, ac yntau wedi prynu Aston Martin newydd drud, yn delio mewn cyffuriau? Ond nid yw pethau’n diweddu fel y byddid yn disgwyl, ac erbyn y diwedd mae yna ateb syml i’r holl ddirgelwch.

Mae’r iaith (sy'n ogleddol ond yn gwbl ddealladwy i blant de Cymru) yn llyfn ac eglur ac yn ymestyn ymwybyddiaeth y darllenwyr o eirfa a phriod-ddulliau cyhyrog. Mae’r awdur hefyd yn defnyddio geiriau Saesneg ar ffurf Gymreig yn gwbl naturiol – megis ‘ffrîwilio’, ‘tecawę’, ‘aloi’. Mae’r disgrifiadau a’r cymeriadu'n gryno ac yn fywiog. Mae digon yn digwydd – ceir digon o antur a dirgelwch yma i apelio at fechgyn yn ogystal â merched blynyddoedd 5 a 6; ac mae lluniau clir a chymwys Robin Lawrie yn ychwanegu at y stori.

Eiry Palfrey

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatâd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Gwybodaeth Bellach:
Mae tecawę Tsieinî wedi agor ar draws y ffordd i Sglods Blods, ac mae’n effeithio ar fusnes y siop sglodion. Peth naturiol oedd i Mam bryderu am y busnes ond mae ei hymddygiad tuag at mam Ling yn llai na deniadol. Fel petai hynny ddim yn ddigon mae Fflur a Gruff yn bryderus am ymddygiad Melfyn Morus a’r holl bobl eraill sy’n galw heibio drws cefn Y Ddraig Aur. Mae’n amlwg bod rhywbeth yn digwydd yno– ond beth? A Dad? Wel mae Dad yn ceisio datrys y trafferthion i gyd yn dawel hamddenol. Er mai stori antur ‘hen ffasiwn’ yw Y Ddraig Aur ar un cyfrif fe ymdrinir â themâu pwysig megis goddefgarwch hiliol yn grefftus iawn.
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Llyfrau Lloerig: Pws ...
Harriet Castor
£3.50
 
Prynwch
Jac yr Orsaf a Lladrata'r ...
Alan Cliff
£2.00
 
Prynwch
Jac yr Orsaf a'r Cathod ...
Alan Cliff
£2.00
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch