Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Bownsio
Emily Huws
ISBN: 9781845120825 (1845120825)Dyddiad Cyhoeddi Medi 2008
Cyhoeddwr: Cymdeithas Lyfrau Ceredigion, Aberystwyth
Addas i oed 9-11 neu Cyfnod Allweddol 2 Fformat: Clawr Meddal, 180x135 mm, 96 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Pris Llawn: £4.99 
Ein Pris: £2.00 
Rydych yn Arbed: £2.99 (59.9%) 
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Stori rymus gan awdures arobryn yn sôn am ferch yn ei harddegau cynnar sy'n darganfod nad yw ei mam wedi marw wedi'r cyfan. Nofel sy'n ymdrin â gobeithion preifat a realiti bywyd go-iawn; addas i ddarllenwyr 9-11 oed. Enillydd gwobr Tir na n-Og 2009.

A powerful story by a prizewinning author about a young teenage girl who discovers that her mother is not dead after all. A novel which deals with private hopes and the harsh reality of life; suitable for readers aged 9-11 years. Tir na n-Og Award winner 2009.
Mae hon yn stori dywyll ddirdynnol sy’n delio â phroblemau anodd, mewn cyfnod pan mae cam-drin plant â phroffil uchel.

Mae Cadi yn un ar ddeg oed ac yn cael ei gorfodi i wynebu problemau sy’n poeni canran fach o blant. Tybiaf mai’r bwriad yw ein cael i ddeall fod problemau fel cam-drin, tlodi ac alcoholiaeth yn effeithio bywydau sy weithiau’n cyffwrdd â’n bywydau ni. Â Emily Huws dan groen y cymeriadau yn gelfydd o’r cychwyn cyntaf gan ddefnyddio iaith gyfoethog dafodieithol nad yw’n rhy ddieithr. Pwnc anodd a sensitif iawn yn cael ei drin yn ddiflewyn-ar-dafod – yn union fel y byddai plant yn ei wneud.

Ceidw’r awdur ddirgelwch y stori yn fedrus sy’n annog y darllenydd i droi’r tudalennau. Mae’r ddeialog yn naturiol rhwng y plant ac mae’r digwyddiadau’n rhyfeddol o gredadwy. Mae hwn yn llyfr sy’n debygol o newid agwedd y darllenydd ifanc tuag at y pynciau a drafodir weddill ei oes. Er bod y stori yn gorffen yn ‘hapus’, mae’r creithiau’n aros. Mewn gwirionedd, tybed faint o fywydau plant sy’n cael eu cam-drin sy’n gorffen ar nodyn mor bositif?

Ceir yma luniau graffeg anarferol o drawiadol, er na chawn wybod pwy yw’r darlunydd. Mae Emily Huws yn awdur profiadol sydd wedi llwyddo i drafod pynciau lletchwith, yn ogystal â llwyddo i fynd dan groen ei chymeriadau hefyd.

Eiry Palfrey

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatâd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.


Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Llyfrau Lloerig: Pws ...
Harriet Castor
£3.50
 
Prynwch
Cyfres Pen Dafad: Mewn Limbo
Gwyneth Glyn
£2.95
 
Prynwch
Straeon Cymru:10. Rhita Gawr
Esyllt Nest Roberts
£3.50
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch