Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Llyfrau Henri Helynt: Henri Helynt
Francesca Simon
ISBN: 9781845211226 (1845211227)Dyddiad Cyhoeddi Medi 2006
Cyhoeddwr: CAA Cymru, Aberystwyth
Darluniwyd gan Tony RossAddaswyd/Cyfieithwyd gan Siân Lewis.Addas i oed 7-9 neu Cyfnod Allweddol 2 Fformat: Clawr Meddal, 194x124 mm, 94 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Ein Pris: £4.99 
Sgr y Cwsmeriaid ar gyfartaledd:
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
 
Darllen Adolygiadau...
Addasiad Cymraeg o Horrid Henry. Pedair o straeon am anturiaethau teulu Henri Helynt, ei frawd iau, Alun Angel, a'u rhieni, gan gynnwys y stori 'Henri Helynt'. Addas i ddarllenwyr rhwng 7-9 oed.

A Welsh adaptation of Horrid Henry. Four stories about the adventures of Henri Helynt, his younger brother, Alun Angel, and their parents, including the story 'Horrid Henry'. Suitable for readers aged between 7-9.
Cyfrol syn addas ar gyfer plant rhwng saith ac wyth oed yw hon. Mae wedi ei hysgrifennu mewn dull hwyliog a llawn hiwmor, ac wedi ei rhannu yn bedair stori fer syn ei gwneud yn addas iw darllen mewn cyfnodau eithaf byr mewn ysgol.

Bachgen direidus a drwg ydy Henri Helynt syn gwneud drygau byth a beunydd. Mae gan Henri Helynt frawd bach or enw Alun Angel a dyna ddisgrifiad da or bachgen iau.

Yn y stori gyntaf, Diwrnod Angylaidd Henri Helynt, mae Henrin penderfynu bod yn arbennig o dda a chwrtais. Maen ymddwyn mor dda nes bod pawb yn poeni amdano. Uchafbwynt y stori hon yw bod Alun yn troin ddrwg ac yn y diwedd ar l taflu amrywiaeth o fwyd o gwmpas y lle, maen taflu llond plt o sbageti a sos coch ar ben ei fam ac erbyn y diwedd, caiff Alun ei yrru iw wely er mawr foddhad iw frawd!

Dosbarth Dawns Henri Helynt ywr ail stori. Maer enwau yn y stori hon yn codi gwen, e.e. enwr athrawes ddawns ydy Miss Ann Ifyr Twtw. Mae Henrin gorfod mynychu gwersi dawnsio er iddo ofyn am gael mynd i wersi carate droeon. Yn ystod noson sioer dosbarth dawnsio mae Henrin sefyll yn y cefn fel cosb gan yr athrawes, ond wrth ir sioe fynd yn ei blaen mae Henrin gwthio ir blaen er mwyn i bawb gael ei weld. Wrth gwrs yn ystod y gwthio ar stryffaglio mae pawb yn syrthio fel dominos diolch i Henri Helynt wrth gwrs! Mae Henrin cael ei hel or gwersi dawnsio ac maen gobeithio fod ei ddymuniad o gael gwersi carate gymaint hynnyn nes!

Erbyn y drydedd stori, Henri Helynt a Bethan Bigog, mae Bethan Bigog yn byw drws nesaf i Henri. Dim ond ar l iddi ffraeo efor plant eraill i gyd y bydd Bethan yn dod i chwarae efo Henri. Maer paragraff lle mae disgrifiad o chwarae plant yn arbennig o dda, e.e. weithiau roedd en gorfod chwarae Mami a Dadi gyda hi. Yn waeth byth (paid dweud gair wrth neb) roedd en gorfod bod yn fabi weithiau. Dyma ddeall byd plentyn ar ei orau. Diwedd y stori yw bod Alun Angel yn gorfod bwytar Glop i ginio. Beth yw Glop? Prynwch y llyfr ac fe gewch weld. Y cwbl alla i ddweud yw gobeithio na chaf i fyth gynnig Glop i ginio!

Gwyliau Henri Helynt ywr bedwaredd stori yn y gyfrol hon, stori syn dechrau drwy sn am wyliaur teulu yn y gorffennol. Or diwedd maen nhwn cael mynd ar wyliau i Ffrainc, ond mae Henri druan yn sl ar y cwch. Or siom! Maen nhwn aros mewn maes pebyll syml a gwerinol ond mae Henrin dyheu am gael aros yn y maes pebyll swnllyd arall. Yn y diwedd, diolch i driciau Henri wrth gwrs, maer teulun gorfod symud ir maes pebyll arall moethus ac yn cael gwylio teledu.

Maer gyfrol hon at ddant plant yr oedran yma au rhieni. Mae hin braf cael llyfr fel hyn lle y gellir darllen stori fer ohoni mewn pum munud yn werth y byd mewn cartref prysur neu mewn ysgol fywiog.

Afryl Davies

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.


Rhoddodd Morgan Lewis o Cwmann i'r teitl yma ac ysgrifennodd:
"Stori ardderchog a doniol oherwydd doedd Henri ddim yn gwrando ar neb."
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Ganthrig Bwt y Wrach
Catherine Aran
£3.95
 
Prynwch
Lol neu Lwc?
Emily Huws
£4.95
 
Prynwch
Cyfres Dewch i Chwarae: ...
Alun Wyn Bevan
£3.45
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch