Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Llyfrau Henri Helynt: Henri Helynt yn Twyllo'r Tylwyth Teg
Francesca Simon
ISBN: 9781845211240 (1845211243)Dyddiad Cyhoeddi Mawrth 2008
Cyhoeddwr: CAA Cymru, Aberystwyth
Darluniwyd gan Tony RossAddaswyd/Cyfieithwyd gan Elin Meek.Addas i oed 7-9 neu Cyfnod Allweddol 2 Fformat: Clawr Meddal, 194x124 mm, 104 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Ein Pris: £4.99 
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Addasiad Cymraeg o Horrid Henry tricks the Tooth Fairy. Pedair o straeon am anturiaethau teulu Henri Helynt, ei frawd iau, Alun Angel, a'u rhieni, gan gynnwys, y stori 'Henri Helynt yn Twyllo'r Tylwyth Teg'. Addas i ddarllenwyr rhwng 7-9 oed. Cyhoeddwyd gyntaf ym mis Medi 2006.

A Welsh adaptation of Horrid Henry tricks the Tooth Fairy. Four stories about the adventures of Henri Helynt, his younger brother, Alun Angel, and their parents, including the story 'Horrid Henry tricks the Tooth Fairy'. Suitable for readers aged between 7-9. First published in September 2006.
Mae Henri yn gythraul mewn croen, yn filain a sbeitlyd. Mae gormod o ddial yn ei gyfansoddiad a dim hanner digon o edifeirwch. Ond er hyn i gyd mae rhywbeth amdano syn peri i rywun ei hoffi!

Cyfrol o bedair stori am Henri Helynt yw hon, gyda phob un yn darlunio bachgen mor ofnadwy ydy Henri pan fo pethaun mynd yn groes iw syniad ef o fywyd. Gellir cydymdeimlo i deimladau wrth i bawb golli eu dannedd babi ond y fo ond wir mae dychymyg gan y crwt wrth geisio twyllor tylwyth teg, ei frawd a phawb arall. Ac o, y diweddglo gwych ir stori!!

Credaf fod coll ar Ffion Ffyslyd yn meddwl rhoi gwahoddiad i Henri iw phriodas heb sn am ofyn iddo fod yn was bach iddi ar y diwrnod mawr - ac fe dalodd yn ddrud am ei chamgymeriad wrth gwrs. Ond er ei holl ddrygioni, yn dawel fach roedd ei rieni yn diolch iddo am ei help yn y drydedd stori; ac ar ddechrau blwyddyn ysgol arall yn yr Hydref fel hyn fe ddiolcha llawer i athro nad oes ganddynt unrhyw un tebyg i Henri Helynt yn eu dosbarth.

Trwyr gyfrol ceir enwau arbennig o dda i gymeriadau eraill yn y storau - Huw Haerllug, Ben Bw-hw, Ffion Ffyslyd, Penri Plorod, Bethan Bigog, ac wrth gwrs y brawd bach Alun Angel (wel fedrech chi ddim cael dau Henri dan yr un to!)

Addasiad arbennig o dda gan Elin Meek o waith Francesca Simon ar gyfer yr oedran 6-9 yn y cynradd - ond helyntion y buasai rhai hŷn yn mwynhau eu darllen rwyn siŵr.

Marian Roberts

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.


Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Cyfres Darllen Mewn Dim - ...
Angharad Tomos
£15.95
 
Prynwch
Mewnwr a Maswr: 1. Brwydr ...
Myrddin ap Dafydd
£4.50
 
Prynwch
Cyfres Gwalch Balch: 3. ...
Margaret Ryan
£3.99
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch