Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Llyfrau Henri Helynt: Henri Helynt a'r Llau
Francesca Simon
ISBN: 9781845211257 (1845211251)Dyddiad Cyhoeddi Mawrth 2008
Cyhoeddwr: CAA Cymru, Aberystwyth
Darluniwyd gan Tony RossAddaswyd/Cyfieithwyd gan Elin Meek.Addas i oed 7-9 neu Cyfnod Allweddol 2 Fformat: Clawr Meddal, 194x123 mm, 94 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Ein Pris: £4.99 
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Addasiad Cymraeg o 'Horrid Henry's Nits'. Pedair o straeon am anturiaethau teulu Henri Helynt, ei frawd iau, Alun Angel, a'u rhieni, gan gynnwys y stori 'Henri Helynt a'r Llau'. Addas i ddarllenwyr rhwng 7-9 oed. Cyhoeddwyd gyntaf ym mis Medi 2006.

A Welsh adaptation of 'Horrid Henry's Nits'. Four stories about the adventures of Henri Helynt, his younger brother, Alun Angel, and their parents, including the story 'Horrid Henry's Nits'. Suitable for readers aged between 7-9. First published in September 2006.
Dyma bedair stori arall am Henri Helynt ai gampau.

Henri Helynt ar Llau: yn y stori gyntaf yn y gyfres hon eto mae enwau gwych fydd yn tanio dychymyg plant, e.e. Miss Hen Sguthan ydy enwr athrawes ac enwr nyrs ysgol ydy Miss Lleuwen Llau. Mae Henrin llwyddo i drosglwyddo llau oi ben o i bennaur plant eraill ac i ben ei athrawes.

Mae cyfle yma i drafod llau ar lefel addysgol ac ar lefel cymdeithasol. Mae llau pen yn rhan annatod o fywyd ysgol ir rhan fwyaf o blant au rhieni ac yn aml caiff y pwnc ei drin fel rhywbeth nad ywn perthyn i bawb. Dim bellach, dybiwn i!

Henri Helynt ar Bwbach Cnoi: does gan Henri ddim arian i fynd ir siop deganau wychaf yn y byd i gyd. Mae wedi gwario ei bres ar gomics a losin. Maen cynllunio i wneud ir plant eraill dalu dwy bunt iddo fo i gael cip ar y Bwbach Cnoi. Y syrpreis wrth gwrs yw bod y Bwbach Cnoi yn dod ar ei l o gan ei ddychryn i ffitiau!

Trip Ysgol Henri Helynt: maer trip ysgol yn mynd i ymweld ffatri gwneud hufen ia. Ar l cyrraedd y ffatri ar y bws maer plant yn siomedig iawn o weld fod y ffatri wedi cau. Maer athrawes wedyn yn dewis mynd r plant yn eu blaenau ir dewis nesaf sef Amgueddfar Dref.
Ceir trafodaeth wedyn ar becynnau bwyd gwahanol – rhai iach a rhai ddim mor iach. Digon o gyfle yma i drafod y pwnc llosg hwn ond gwneir hynny mewn ffordd hwyliog a bywiog. Diwedd y stori yw bod Alun Angel, brawd Henri, yn cael y bai am falu sgerbwd gwerthfawr o gi a hynny am ei fod yn gwisgor un crys-T yn union i frawd drygionus!

Henri Helynt ar Gwesteion: mae pennaeth newydd mam (ai wraig) yn dod i gael swper. Pawb i fod i fihafio a gwneud eu gorau i beidio chodi cywilydd ar mam a dad. Mae Henrin paratoi powdwr ffiaidd ac yn ei roi yn y powlenni creision. Mae Mr a Mrs Pychan (Mr a Mrs Brychan go iawn) yn bwyta ac yfed y stwff ffiaidd ac yn sl, wrth reswm.

Maer gyfrol yma eton llenwi bwlch yn y farchnad lle gall plant ac oedolion gael hwyl wrth ddarllen a chael digon o bynciau amserol i gnoi cil arnynt. Maer awdur yn gweld y byd o bersbectif plentyn – un rheol ir plentyn a rheol arall i oedolyn!

Prynwch a mwynhewch!

Afryl Davies

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Llyfrau Lloerig: Pws ...
Harriet Castor
£3.50
 
Prynwch
Cyfres o Ddigwyddiadau ...
Lemony Snicket
£5.99
 
Prynwch
Cyfres Maes y Mes: ...
Nia Gruffydd
£3.99
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Dim Croeso '69 - ...
Arwel Vittle
£9.99
 
Prynwch
Saesneg
Levels, The
Helen Pendry
£8.99
 
Prynwch
Plant
Seren Orau'r Sêr! / ...
Sophy Henn
£5.99
 
Prynwch