Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Llyfrau Henri Helynt: Henri Helynt a'r Ysbryd
Francesca Simon
ISBN: 9781845211608 (184521160X)Dyddiad Cyhoeddi Chwefror 2007
Cyhoeddwr: CAA Cymru, Aberystwyth
Darluniwyd gan Tony RossAddaswyd/Cyfieithwyd gan Sian Lewis.Addas i oed 7-9 neu Cyfnod Allweddol 2 Fformat: Clawr Meddal, 194x124 mm, 91 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Ein Pris: £4.99 
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Gwalch drwg yw Henri, ond mae e'n hwyl! Addasiad Cymraeg o un o lyfrau'r gyfres 'Horrid Henry' (Horrid Henry's Haunted House). Llyfrau darllen hwyliog ar gyfer CA2 - pedair stori fer ym mhob cyfrol. Addas i ddarllenwyr rhwng 7-9 oed.

Henry is a naughty rascal, but he's a star! Welsh translation of one of titles in the 'Horrid Henry' series (Horrid Henry's Haunted House). Humourous reading books with four short stories in each volume. Suitable for readers aged between 7-9 years.
Roeddwn i mor falch pan welais fod y gyfres hon o lyfrau ar gael yn y Gymraeg bellach – bron mor falch ā fy mab Ifan (saith oed), sydd wedi gwirioni ar Henri Helynt ar ōl iddo ddarllen cyfrolau Francesca Simon am y tro cyntaf yn Saesneg, wrth gwrs. I fi, mae'n arbed sesiwn hir o gyfieithu ar y pryd gyda'r nos (a chyhuddiadau o ddiffyg cysondeb, camgyfieithu, ac ati). Diolch i Elin Meek am ddod i'r adwy – ac am gyfieithiad sy'n argyhoeddi ac yn apelio at y darllenydd ifanc.

Nid bachgen drygionus mo Henri, ond bachgen drwg iawn, un sy'n meddwl ac yn gweithredu'r holl bethau drwg na fyddai ond yn prin fflachio drwy feddwl bachgen bach da (fel pob darllenydd, wrth gwrs!). Yn y gyfrol Henri Helynt Yn Dial cawn 4 stori newydd lle y mae Henri unwaith eto yn arteithio'i frawd bach, Alun Angel, a'r merched niwsans yn yr ysgol, Bethan Bigog a Gwladys Seimllyd. Weithiau mae'n cael y gorau ar Alun Angel (a gorfoleddu'n dawel fyddwn ninnau bryd hynny achos mae Alun mor berffaith), ond y rhan fwyaf o'r amser mae'n cael ei hun dros ei ben a'i glustiau mewn helynt unwaith eto.

Llyfrau i fechgyn yw'r gyfres hon yn bennaf, ac yn sicr mae angen llyfrau o'r fath yn y Gymraeg. Allwedd llwyddiant y storļau yw eu bod i gyd yn ymwneud ā phynciau a phroblemau y mae bechgyn (a merched hefyd yn aml) yn gyfarwydd ā nhw – y brawd bach perffaith sy'n ffefryn gan mam a dad ac sy'n cael ei ffordd ei hun yn gyson, ond sy'n dwyn y rheolydd teledu drwy'r amser a ddim hanner mor berffaith ag y byddai mam a dad yn hoffi meddwl; y ddadl barhaus: bocs brechdanau versus y cinio ysgol diflas mae mam a dad am iddo'i gael; dim caniatād i chwarae gźmau ar y cyfrifiadur yn y tŷ – dim ond ei ddefnyddio i wneud gwaith cartref; gorfod rhoi ei hoff hen deganau at ffair yr ysgol; gorfod treulio diwrnod yn swyddfa dad, ac ati.

Mae'r storļau'n afaelgar, ac anodd iawn yw gadael un ar ei hanner. Felly, os oes angen unrhyw anogaeth ar Ifan i ddarllen drosto'i hun, y tric yw darllen hanner stori, yna gadael y llyfr ar bwys y gwely a dweud wrtho am fynd i gysgu `yn fachgen da fel Alun Angel'. Bydd y stori wedi ei gorffen mewn dim o dro!

Ann Hawke

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatād Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.


Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Khotso! (Pecyn Addysg CA2)
 
£25.00
 
Prynwch
Hwrê! Mae 'Na Hipo'n ...
Sonia Edwards
£3.95
 
Prynwch
Lol neu Lwc?
Emily Huws
£4.95
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Elena
Geraint V. Jones
£9.99
 
Prynwch
Saesneg
That Would Be Telyn - ...
Delyth Jenkins
£8.99
 
Prynwch
Plant
Sea House, The
Lucy Owen
£6.99
 
Prynwch