Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Llyfrau Henri Helynt: Henri Helynt yn Dial
Francesca Simon
ISBN: 9781845211622 (1845211626)Dyddiad Cyhoeddi Chwefror 2007
Cyhoeddwr: CAA Cymru, Aberystwyth
Darluniwyd gan Tony RossAddaswyd/Cyfieithwyd gan Elin Meek.Addas i oed 7-9 neu Cyfnod Allweddol 2 Fformat: Clawr Meddal, 194x124 mm, 91 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Ein Pris: £4.99 
Sgr y Cwsmeriaid ar gyfartaledd:
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
 
Darllen Adolygiadau...
Gwalch drwg yw Henri, ond mae e'n hwyl! Addasiad Cymraeg o un o lyfrau'r gyfres 'Horrid Henry' (Horrid Henry's Revenge). Llyfrau darllen hwyliog ar gyfer CA2 - pedair stori fer ym mhob cyfrol. Addas i ddarllenwyr rhwng 7-9 oed.

Henry is a naughty rascal, but he's a star! Welsh translation of one of the titles in the 'Horrid Henry' series (Horrid Henry's Revenge). Humourous reading books with four short stories in each volume. Suitable for readers aged between 7-9 years.
Roeddwn i mor falch pan welais fod y gyfres hon o lyfrau ar gael yn y Gymraeg bellach bron mor falch fy mab Ifan (saith oed), sydd wedi gwirioni ar Henri Helynt ar l iddo ddarllen cyfrolau Francesca Simon am y tro cyntaf yn Saesneg, wrth gwrs. I fi, mae'n arbed sesiwn hir o gyfieithu ar y pryd gyda'r nos (a chyhuddiadau o ddiffyg cysondeb, camgyfieithu, ac ati). Diolch i Elin Meek am ddod i'r adwy ac am gyfieithiad sy'n argyhoeddi ac yn apelio at y darllenydd ifanc.

Nid bachgen drygionus mo Henri, ond bachgen drwg iawn, un sy'n meddwl ac yn gweithredu'r holl bethau drwg na fyddai ond yn prin fflachio drwy feddwl bachgen bach da (fel pob darllenydd wrth gwrs!). Yn y gyfrol Henri Helynt Yn Dial cawn 4 stori newydd lle y mae Henri unwaith eto yn arteithio'i frawd bach, Alun Angel, a'r merched niwsans yn yr ysgol, Bethan Bigog a Gwladys Seimllyd. Weithiau mae'n cael y gorau ar Alun Angel (a gorfoleddu'n dawel fyddwn ninnau bryd hynny achos mae Alun mor berffaith), ond y rhan fwyaf o'r amser mae'n cael ei hun dros ei ben a'i glustiau mewn helynt unwaith eto.

Llyfrau i fechgyn yw'r gyfres hon yn bennaf, ac yn sicr mae angen llyfrau o'r fath yn y Gymraeg. Allwedd llwyddiant y storau yw eu bod i gyd yn ymwneud phynciau a phroblemau y mae bechgyn (a merched hefyd yn aml) yn gyfarwydd nhw y brawd bach perffaith sy'n ffefryn gan mam a dad ac sy'n cael ei ffordd ei hun yn gyson, ond sy'n dwyn y rheolydd teledu drwy'r amser a ddim hanner mor berffaith ag y byddai mam a dad yn hoffi meddwl; y ddadl barhaus: bocs brechdanau versus y cinio ysgol diflas mae mam a dad am iddo'i gael; dim caniatd i chwarae gmau ar y cyfrifiadur yn y tŷ dim ond ei ddefnyddio i wneud gwaith cartref; gorfod rhoi ei hoff hen deganau at ffair yr ysgol; gorfod treulio diwrnod yn swyddfa dad, ac ati.

Mae'r storau'n afaelgar, ac anodd iawn yw gadael un ar ei hanner. Felly, os oes angen unrhyw anogaeth ar Ifan i ddarllen drosto'i hun, y tric yw darllen hanner stori, yna gadael y llyfr ar bwys y gwely a dweud wrtho am fynd i gysgu `yn fachgen da fel Alun Angel'. Bydd y stori wedi ei gorffen mewn dim o dro!

Ann Hawke

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.

Rhoddodd Ifan Llywelyn (7 Oed) o Llanilar i'r teitl yma ac ysgrifennodd:
"Gwalch drwg yw Henri Helynt, mae'n greulon wrth Alun ac yn ei slapio. Ond y gair gorau i ddigrifio Henri yw, wel, drygionus. Ie, drygionus yw'r gair gorau. Y gair gorau am Alun Angel yw angel aur sy'n bwyta, ddweda i, dim ond llysiau a ffrwythau iach. Mae Henri'n hoffi gmau cyfrifiadur am filwyr a phethe fel'na ac mae Alun yn hoffi gmau ysgol, maths a llysiau! "
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Llyfrau Lloerig: Penri'r ...
Rose Impey
£3.25
 
Prynwch
Mewnwr a Maswr: 1. Brwydr ...
Myrddin ap Dafydd
£4.50
 
Prynwch
Cyfres Gwalch Balch: 3. ...
Margaret Ryan
£3.99
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Filò
Siân Melangell Dafydd
£8.99
 
Prynwch
Saesneg
Eat. Sleep. Rage. Repeat.
Rebecca Roberts
£8.99
 
Prynwch