Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Cyfres Ar Bigau: Cysgod ar y Grisiau, Y
Ann Halam
ISBN: 9781845212001 (1845212002)Dyddiad Cyhoeddi Mehefin 2007
Cyhoeddwr: CAA Cymru, Aberystwyth
Golygwyd gan Delyth Ifan Darluniwyd gan Edmund BrightAddaswyd/Cyfieithwyd gan Elena Gruffudd.Addas i oed 12+ neu Cyfnod Allweddol 3/4 Fformat: Clawr Meddal, 196x130 mm, 70 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Ein Pris: £4.99 
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Un o lyfrau'r gyfres Ar Bigau ar gyfer arddegwyr a darllenwyr anfoddog. Roedd rhai yn dweud bod y tŷ yn llawn ysbrydion a gellid gweld cysgod ar y grisiau. Ond roedd rhywbeth llawer gwaeth na gweld cysgod dieithr ar fin digwydd. Addasiad o The Shadow on the Stairs.

One of the titles in the Ar Bigau series for teenagers and reluctant readers. Some had said that the house had many ghosts and that shadows could be seen on the stairs. But something far worse than seeing unknown shadows was about to happen. A Welsh adaptation of The Shadow on the Stairs.
Mae’r gyfrol hon yn rhan o gyfres ‘Ar Bigau’, cyfres o lyfrau byrion a chyffrous ar gyfer yr arddegau. Addasiadau o gyfres Barrington Stoke ydynt, sydd wedi eu hanelu at ddarllenwyr anfoddog am eu bod nhw'n gyfrolau byr sy'n cynnwys iaith syml.

Mae Ben yn teimlo'n gyffrous wedi iddo symud i mewn i dŷ newydd gyda’i dad. Yna daw Lisa, cariad ei dad, i amharu ar ei gynlluniau. Ond nid Lisa yn unig sydd yn effeithio ar fywyd Ben; mae gan y tŷ newydd gyfrinachau hunllefus . . .

Ceir yma stori fywiog – hanes realiti bywyd llanc ifanc, gydag elfen iasoer, hunllefus ynddi.

Mae’r iaith yn syml ac yn fywiog. Defnyddir iaith bob dydd, sydd heb fod yn uchelgeisiol. Bydd yn siŵr o apelio at ddarllenwyr sydd yn mwynhau cyrraedd canol stori'n syth, heb ormod o waith darllen. Rhennir y stori'n benodau byrion sydd yn gadael i’r stori symud yn rhwydd.

Dechreua’r gyfrol gyda nodyn gan yr awdures yn esbonio’r ysbrydoliaeth y tu ôl i’r stori. Awgryma nad ffrwyth ei dychymyg oedd Y Cysgod ar y Grisiau – ond yn rhywbeth a welodd ei nai. Dyma ei hysbrydoliaeth. Mae ei stori'n syml, yn afaelgar, ac yn llwyddo i yrru ias i lawr asgwrn cefn y darllenydd.

Mererid Thomas

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatâd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.

Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
'Tydi Bywyd yn Boen!
Gwenno Hywyn
£3.75
 
Prynwch
Gwenddydd - Enillydd y ...
Jerry Hunter
£6.95
 
Prynwch
Powdwr Rhech!
Eirug Wyn
£3.95
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch