Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Cyfres Ar Bigau: Zep
Catherine Forde
ISBN: 9781845212032 (1845212037)Dyddiad Cyhoeddi Mehefin 2007
Cyhoeddwr: CAA Cymru, Aberystwyth
Golygwyd gan Delyth Ifan Addaswyd/Cyfieithwyd gan Elena Gruffudd.Addas i oed 12+ neu Cyfnod Allweddol 3/4 Fformat: Clawr Meddal, 196x130 mm, 83 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Ein Pris: £4.99 
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Un o lyfrau'r gyfres Ar Bigau ar gyfer arddegwyr a darllenwyr anfoddog. Neidr yw Zep - 8 mis oed, 40cm o hyd, lled beiro. Felly sut gall rhywbeth mor fach achosi cymaint o drafferth?

One of the titles in the Ar Bigau series for teenagers and reluctant readers. Zep is a snake - 8 months old, 40cm long, the width of a biro. So how can something so small cause such trouble?
Ceir yma hanes dau frawd yn eu harddegau. Er eu bod yn gwbl wahanol o ran natur, maent yn rhannu un diddordeb mawr sef eu hanifail anwes – neidr ŷd or enw Zep. Canolbwynt y nofel ywr adeg pan mae Zep yn dianc i lawr plwg y bath ar ymdrechion iw hachub.

Dylan syn adrodd y stori; ef ywr brawd call, yn ei dyb ef. Maer eironi yn enw ei frawd mawr, Hedd, yn amlwg, gan fod Hedd yn Goth syn mwynhaur cysgodion ac yn anwesu tywyllwch.

Mae Dylan yn adrodd y stori gyda chryn hiwmor, a dyfeisiadau fel print bras yn rhoi rhybuddion ir darllenydd bob hyn a hyn. Nid peth hawdd yw cyfleu deialog rhwng dau berson yn eu harddegau, ond teimlaf fod yr awdur wedi llwyddo yma: maen darllen yn rhwydd ac yn argyhoeddi. Yn wir, dyma gryfder y llyfr. Ond wedi dweud hynny, maer herian parhaus rhwng y ddau yn gallu mynd braidd yn undonog – nid oes digon o stori i gynnal y nofel. Un digwyddiad canolog sydd yma, ac felly teimlaf fod y gyfrol ychydig yn hir erbyn y diwedd.

Nofel wedi'i hanelu at yr arddegau unwaith eto, ac yn sicr mae'n wrthgyferbyniad ysgafn, da i Carcharor yn Alcatraz.

Sioned Elin Jones

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.

Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Cyfres Pen Dafad: Jibar
Bedwyr Rees
£2.95
 
Prynwch
Cyfres Pen Dafad: Ceri Grafu
Bethan Gwanas
£2.95
 
Prynwch
Cyfres Ar Bigau: Cysgod ...
Ann Halam
£4.99
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch