Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Cyfres Ar Bigau: Ffrind Mewn Angen
Rosie Rushton
ISBN: 9781845212056 (1845212053)Dyddiad Cyhoeddi Mehefin 2007
Cyhoeddwr: CAA Cymru, Aberystwyth
Golygwyd gan Delyth Ifan Addaswyd/Cyfieithwyd gan Elena Gruffudd.Addas i oed 12+ neu Cyfnod Allweddol 3/4 Fformat: Clawr Meddal, 196x130 mm, 99 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Ein Pris: £4.99 
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Un o lyfrau'r gyfres Ar Bigau ar gyfer arddegwyr a darllenwyr anfoddog. Mae merch wedi symud i fyw o'r ddinas i ganol nunlle, ac mae ei chariad mewn Prifysgol heb fod ymhell. Ond mae'n derbyn neges destun sy'n bygwth ei bywyd. Addasiad o Fall Out.

One of the titles in the Ar Bigau series for teenagers and reluctant readers. A girl has moved from the city to the middle of nowhere, and her boyfriend is not far, at University. But she receives a text message threatening her life. A Welsh adaptation of Fall Out.
Llyfr or gyfres Ar Bigau ywr llyfr hwn ac fel maer cyhoeddwyr (CAA – Canolfan Astudiaethau Addysg, Prifysgol Cymru Aberystwyth ) yn pwysleisio, storau slic a gafaelgar ar gyfer yr arddegwyr ywr gyfres arbennig hon. Addasiadau ywr gyfres o lyfrau poblogaidd Barrington Stoke, syn arbennig o addas ar gyfer plant 13–15 mlwydd oed.

Ceir pynciau amrywiol ac eang eu hapl yn y gyfres a nodyn byr perthnasol gan bob awdur ar ddechrau pob llyfr syn esbonio pam yr aeth ati i lunior stori .

Megan yw prif gymeriad Ffrind Mewn Angen ac fel maer teitl yn awgrymu, dyma hanfod y stori. Wedi symud or ddinas fywiog, fyrlymus i fyw i ganol nunlle, y mae Megan yn gweld eisiau ei ffrindiau o Drehafod yn fawr. A hithau ar drothwy dathlu ei phen blwydd yn ddwy ar bymtheg mlwydd oed, dydy dechrau mewn coleg newydd a hynny ar ganol tymor ddim yn rhwydd. Pa mor ddibynadwy yw ei ffrindiau newydd? Ydyn nhw'n ffrindiau yng ngwir ystyr y gair?

Ond o leiaf fe all ddibynnu ar ei chariad, Tim – onid all? Y mae e mewn coleg cyfagos ond a ydy e ychydig yn rhy agos at ffrind newydd Megan, sef Ceri?

Themu oesol sydd yma a hynnyn arbennig o addas ar gyfer pobl ifanc. Cenfigen. Unigrwydd. Ansicrwydd. Ffyddlondeb.

Maen stori syml ond effeithiol. Maen fyr ond yn gafael ac maen sicr o ddal diddordeb ac ennyn ymateb.

Siwan Wyn Drake

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.

Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Cyfres Pen Dafad: Jibar
Bedwyr Rees
£2.95
 
Prynwch
Cyfres Pen Dafad: Ceri Grafu
Bethan Gwanas
£2.95
 
Prynwch
Cyfres Ar Bigau: Cysgod ...
Ann Halam
£4.99
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch