Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Cyfres Ar Bigau: Carcharor yn Alcatraz
Theresa Breslin
ISBN: 9781845212063 (1845212061)Dyddiad Cyhoeddi Mehefin 2007
Cyhoeddwr: CAA Cymru, Aberystwyth
Golygwyd gan Delyth Ifan Addaswyd/Cyfieithwyd gan Emily Huws.Addas i oed 12+ neu Cyfnod Allweddol 3/4 Fformat: Clawr Meddal, 196x130 mm, 92 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Ein Pris: £4.99 
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Addaswyd gan Emily Huws. Un o lyfrau'r gyfres Ar Bigau, sef cyfres o lyfrau gafaelgar ar gyfer arddegwyr a darllenwyr anfoddog. Does neb yn dianc o garchar Alcatraz, carchar enwocaf America - tybed? Addasiad o Prisoner in Alcatraz.

Adapted by Emily Huws. One of the titles in the Ar Bigau series, a series of appealing stories for teenagers and reluctant readers. Nobody escapes from Alcatraz jail, America's most famous jail - or not? A Welsh adaptation of Prisoner in Alcatraz.
Llyfr yn y gyfres Ar Bigau ywr gyfrol hon, sef llyfrau cymharol hawdd eu darllen ir arddegau, sy'n addas i rai 14+ oed. Maer print yn eitha bras a nifer y tudalennau'n fach. Ond camarweiniol fyddai meddwl bod y theman un hawdd hefyd; yn sicr mae yma gryn dipyn o drais, a phriodol, felly, yw rhoi amcan or oed darllen ar y clawr cefn.

Hanes Marty sydd yma; bachgen tlawd sy'n tyfu i fyny yn ystod y dauddegau a'r tridegau yn America, ac sy'n cael ei hun yng ngharchar Alcatraz. Er nad oes amheuaeth iddo gyflawni ei droseddau, rydym yn teimlo bod ei galon yn y lle iawn, ac mai anlwc ai ddiniweidrwydd ef ei hun syn gyfrifol ei fod yn y carchar erchyll hwn. Mae gweddill y stori yn ymwneud ag ymgais i ddianc or carchar, ymgais nad oedd gan Marty druan ddewis ond bod yn rhan ohoni.

Yn sicr maen stori syn gafael, maen symud yn sydyn, ac er bod tipyn o edrych yn l bob hyn a hyn, gwneir hynny yn slic ac yn gelfydd, ar cyfan yn creu darlun cyflawn o bersonoliaeth Marty. Ef syn dweud y stori ac rydym yn cydymdeimlo ag ef or dechrau ir diwedd.

Nid ywr carcharorion eraill mor hoffus, a cheir llawer o fygwth, cynllwynio ac ymladd cyn cyrraedd y diwedd anochel. Ond nid ywr trais yn ddidostur chwaith, a bron na theimlwn fod moeswers yma erbyn y diwedd – nid yn unig nad yw trosedd yn talur ffordd ond nad arwyr oedd gangsters fel Al Capone, ac yn sicr nad oedd Alcatraz, ar rhin sydd yn yr enw, yn rhamantus mewn unrhyw ffordd. Stori dda, yn wir.

Sioned Elin Jones

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.

Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Powdwr Rhech!
Eirug Wyn
£3.95
 
Prynwch
Cyfres Pen Dafad: Jibar
Bedwyr Rees
£2.95
 
Prynwch
Cyfres Pen Dafad: Ceri Grafu
Bethan Gwanas
£2.95
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch