Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Cyfres Ar Bigau: Tad Cariad
Jonathan Meres
ISBN: 9781845212087 (1845212088)Dyddiad Cyhoeddi Mehefin 2007
Cyhoeddwr: CAA Cymru, Aberystwyth
Golygwyd gan Delyth Ifan Addaswyd/Cyfieithwyd gan Gwenllian Dafydd.Addas i oed 12+ neu Cyfnod Allweddol 3/4 Fformat: Clawr Meddal, 196x130 mm, 94 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Ein Pris: £4.99 
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Un o lyfrau'r gyfres Ar Bigau ar gyfer arddegwyr a darllenwyr anfoddog. Pan ymddangosodd bachgen ifanc ar raglen deledu, ychydig a wyddai fod canwr pop o'r wythdegau yn ei wylio. Pwy oedd hwn, tybed? Addasiad o Love Dad.

One of the titles in the Ar Bigau series for teenagers and reluctant readers. When a young lad appeared on a television programme, little did he know that a 1980s pop star was watching. Who was he? A Welsh adaptation of Love Dad.
Thema gyfoes iawn sydd ir nofel hon ir arddegau. Daeth cystadlaethau chwilio am dalent yn bethau cymharol gyffredin ar y cyfryngau erbyn hyn, ac un o'r cystadleuwyr mewn cystadleuaeth or fath yw Cai Morgan, prif gymeriad y nofel. Rydym wedi arfer gweld y llawenydd a ddaw yn sgil ennill cystadleuaeth, ond maer nofel hon yn delio gydar siom wrth i ymgeisydd glywed beirniadaeth lem, ddidrugaredd rhai or beirniaid mwyaf ciaidd eu natur.

Nid yn unig y maen rhaid i Cai Morgan ddygymod r siom a ddaw yn sgil bod yn aflwyddiannus yn y gystadleuaeth chwilio am dalent, ond dawr profiad o gystadlu chymhlethdodau a phroblemau eraill hefyd. Wrth ir wasg gyhoeddi llun or bachgen siomedig syn llefain pan glyw sylwadaur beirniaid, daw sylw i Cai, ond nid y math o sylw y buasai ef na neb arall yn ei ddymuno. Gweld llun o Cai mewn papur newydd ac ar y teledu wnaeth symbylu Rob Huws i gysylltu Cai, a honni mai ef yw ei dad. Digon naturiol yw hi i fachgen yn ei arddegau na ŵyr pwy yw ei dad i deimlo rhyw gynnwrf wrth feddwl y gall ddod i wybod pwy yw ei dad, a chyfarfod r person hwnnw. Nid yn unig mae Rob Huws yn honni ei fod yn dad iddo, ond nid person cyffredin mo Rob Huws. Roedd en seren y byd pop yn yr wythdegau, ac felly maer darlun a grea Cai oi dad yn ddarlun hynod o ramantaidd.

Llwyddar awdur i greu stori gyffrous, gan fynnu sylwr darllenydd or cychwyn cyntaf. Mae yna awydd ynom i wybod y manylion i gyd, a chawn ein cadw ar flaenau ein seddi wrth i ni ddarganfod mwy a mwy o wybodaeth fel mae'r nofel yn mynd yn ei blaen. Nid ywr llyfr wedi ei gyfyngu i freuddwydion rhamantus am dad enwog yn unig, ond maer nofel yn cyflwyno realiti hefyd, syn gallu bod yn gwbl groes ir breuddwydio rhamantus.

Er mai cyfieithiad or Saesneg ywr nofel hon, llwyddodd Gwenllan Dafydd i greu naws gwbl Gymreig ynddi, ac nid ywr ffaith mai cyfieithiad ywr nofel yn amharu dim ar y darllenydd. Hoffais hefyd y rhestr ar flaen y nofel oedd yn crynhoir prif bwyntiau am y cymeriadau i gyd. Dyma restr gyfeirio ddefnyddiol iawn i bob darllenydd.

Iona Davies

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.

Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Cyfres Pen Dafad: Jibar
Bedwyr Rees
£2.95
 
Prynwch
Cyfres Pen Dafad: Ceri Grafu
Bethan Gwanas
£2.95
 
Prynwch
Fesul Gair - Blodeugerdd ...
 
£9.99
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch