Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Cyfres Ar Bigau: Sy'n Cael, Sy'n Cadw
Ann Halam
ISBN: 9781845212094 (1845212096)Dyddiad Cyhoeddi Mehefin 2007
Cyhoeddwr: CAA Cymru, Aberystwyth
Golygwyd gan Delyth Ifan Addaswyd/Cyfieithwyd gan Gwenllian Dafydd.Addas i oed 12+ neu Cyfnod Allweddol 3/4 Fformat: Clawr Meddal, 196x130 mm, 103 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Ein Pris: £4.99 
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Un o lyfrau'r gyfres Ar Bigau ar gyfer arddegwyr a darllenwyr anfoddog. Mae rhywbeth yn od yn y cerflun - nid y llygaid coch, gwaedlyd na'r rhwymyn dros geg y wraig, ond y llais. Addasiad o Finders Keepers.

One of the titles in the Ar Bigau series for teenagers and reluctant readers. Something's not right about the statue - not the red, bloodied eyes, nor the band over the woman's mouth, but the voice. A Welsh adaptation of Finders Keepers.
Addasiad Cymraeg o nofel gan y cyhoeddwyr Barrington Stoke yw’r llyfr yma. Mae’n rhan o'r gyfres ‘Ar Bigau’, sydd wedi’i bwriadu ar gyfer darllenwyr yn eu harddegau cynnar nad oes ganddynt ddiddordeb mawr mewn darllen. Mae nofelau’r gyfres i gyd yn fyr a bachog, gyda digon o gyffro a digwyddiadau i gadw diddordeb y darllenydd.

Ar ddechrau pob nofel, ceir nodyn byr gan yr awdur yn egluro ychydig ar gefndir y nofel. Dyma sut y cawn wybod bod cysylltiad rhwng y nofel hon a mytholeg Roegaidd. Cyflwynir ni i Cassandra – tywysoges oedd a’r ddawn i broffwydo’r dyfodol, a dyma'r enw a roddir i ddelw mae Nia yn ei darganfod wrth chwilio am drysor gyda’i thad a’i ddatgelydd metel. Wedi glanhau ychydig ar y ddelw, mae Nia yn dechrau clywed negeseuon yn ei phen. Maent yn gyrru ias i lawr ei hasgwrn cefn gan eu bod yn darogan gwae. Ymddengys fod y ddelw yn gallu proffwydo’r dyfodol, ond tybed a fydd yn gywir bob tro?

Daw newid byd ar deulu Nia, ac maent yn mynd i ddyfroedd dyfnion oherwydd trafferthion ariannol mawr. Tybed a all y ddelw eu cynorthwyo yn eu helbulon? A fydd mam Nia yn gorfod mynd i’r carchar?

Mae yna ddigon o gyffro a chyffyrddiadau iasoer yn y nofel hon i gadw diddordeb a brwdfrydedd unrhyw ddarllenydd tan y dudalen olaf!

Glenda Williams

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatâd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.

Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Cyfres Pen Dafad: Jibar
Bedwyr Rees
£2.95
 
Prynwch
Cyfres Pen Dafad: Ceri Grafu
Bethan Gwanas
£2.95
 
Prynwch
Cyfres Ar Bigau: Cysgod ...
Ann Halam
£4.99
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Dim Croeso '69 - ...
Arwel Vittle
£9.99
 
Prynwch
Saesneg
Levels, The
Helen Pendry
£8.99
 
Prynwch
Plant
Seren Orau'r Sêr! / ...
Sophy Henn
£5.99
 
Prynwch