Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Cyfres Ar Bigau: Snap Sydyn
Robert Swindells
ISBN: 9781845212100 (184521210X)Dyddiad Cyhoeddi Mehefin 2007
Cyhoeddwr: CAA Cymru, Aberystwyth
Golygwyd gan Delyth Ifan Addaswyd/Cyfieithwyd gan Gordon Jones.Addas i oed 12+ neu Cyfnod Allweddol 3/4 Fformat: Clawr Meddal, 196x130 mm, 66 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Ein Pris: £4.99 
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Un o lyfrau'r gyfres Ar Bigau ar gyfer arddegwyr a darllenwyr anfoddog. Clic, mae'n hawdd tynnu lluniau - ond beth sy'n digwydd pan mae'r rhain yn lluniau o drosedd? Addasiad o Snapshot!.

One of the titles in the Ar Bigau series for teenagers and reluctant readers. Click, it's easy to take photos - but what happens when they're pictures of crime? A Welsh adaptation of Snapshot!.
Mae gan bawb gamera digidol y dyddiau hyn. Y peth hawsa yn y byd yw tynnu lluniau cyflym a chyfrwys heb i unrhyw un sylwi. Anrheg pen blwydd oddi wrth Yncl Harri yw camera digidol Phil. Yn naturiol, mae地 rhaid defnyddio池 camera地 syth, a cherdda Phil ar hyd y strydoedd er mwyn medru arbrofi gyda段 gamera newydd.

Er mawr syndod iddo, mae地 dyst i ladrad, a llwydda i dynnu lluniau o池 dihirod. A dyna pryd mae ei broblemau地 dechrau. Llwydda Phil i beryglu ei fywyd ei hun a bywyd ei deulu. Caiff ei ddilyn gan ddyn amheus yr olwg sy地 fodlon gwneud unrhyw beth i sicrhau nad oes neb yn cael gweld ei lun. Ond nid un o池 lladron yw e!

Beth yw ei broblem? Pam ei fod eisiau池 camera gymaint ac yn fodlon llofruddio Bleddyn er mwyn ei gael? Does neb yn ddiogel. Cyrhaeddir uchafbwynt trawiadol pan mae Phil yn hollol argyhoeddedig ei fod ef a段 deulu ar fin cael eu llofruddio ar l i池 dyn anhysbys eu gorchymyn i orwedd ar lawr y fflat.

Mae池 cyffro地 cydio ac yn ein tynnu i fyd sinistr a chreulon. Llwyddwyd i osgoi trychineb echrydus yn hollol anfwriadol. Maddeuwch glawr henffasiwn sy地 bradychu stori hollol gyfoes. Dyw lluniau byth yn dweud celwydd, wedi池 cyfan – os ydych yn gwybod am beth i chwilio, hynny yw!

Elgan Davies Jones

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiat稘 Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.

Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Cyfres Pen Dafad: Ceri Grafu
Bethan Gwanas
£2.95
 
Prynwch
Fesul Gair - Blodeugerdd ...
 
£9.99
 
Prynwch
Cyfres Ar Bigau: Newyn y Nos
Alan Gibbons
£4.99
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch