Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Llyfrau Henri Helynt: Henri Helynt a'r Wrach Warchod
Francesca Simon
ISBN: 9781845212346 (1845212347)Dyddiad Cyhoeddi Hydref 2007
Cyhoeddwr: CAA Cymru, Aberystwyth
Golygwyd gan Delyth Ifan Darluniwyd gan Tony RossAddaswyd/Cyfieithwyd gan Siân Lewis.Addas i oed 7-9 neu Cyfnod Allweddol 2 Fformat: Clawr Meddal, 194x124 mm, 100 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Ein Pris: £4.99 
Sgr y Cwsmeriaid ar gyfartaledd:
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
 
Darllen Adolygiadau...
Addasiad Cymraeg o un o lyfrau'r gyfres 'Horrid Henry' (Horrid Henry and the Bogey Babysitter); llyfrau darllen hwyliog ar gyfer CA2.

A Welsh adaptation of one of the titles in the 'Horrid Henry' series (Horrid Henry and the Bogey Babysitter); a collection of entertaining reading books for KS2.
Cyfres o bedair stori am y gwalch drwg Henri Helynt yw hon, gyda phob un yn sn am y triciau direidus y mae'n ei chwarae ar ei rieni a'i frawd, Alun Angel. Maent yn siŵr o'ch gwneud i chwerthin nes byddwch yn sl.

Yn y stori gynta', Henri Helynt a'r triciau Calan Gaeaf', mae Henri yn edrych ymlaen at Noson Calan Gaeaf er mwyn mynd allan i chwarae triciau ar bobl, ond ar l ceisio bod yn farbwr i'w frawd, aros adre yw ei gosb, ond wrth gwrs, nid oes modd cosbi Henri Helynt.

Yn yr ail stori does neb yn barod i warchod Henri ar wahn i Wendy Wallgo ac mae'r disgrifiad a gawn ohoni yn y llyfr yn creu darlun byw iawn – does ryfedd fod gan Henri ei hofn. Ond tybed a all unrhyw un gael y gore ar Henri? Fe fydd y diweddglo yn siŵr o ddod gwn i'ch wyneb.

Yn y drydedd stori, mae Henri yn ymosod ar ei elynion, Bethan Bigog a Sara Sur, am ddwyn ei fisgedi. Pwy, tybed, fydd yr enillydd – y merched neu'r bechgyn? Rhaid i chi ddarllen y stori ddoniol yma i ddod o hyd i'r ateb.

'Pwy faga blant?', yn enwedig plentyn fel Henri Helynt? Mae ei rieni am fynd ag ef a'i frawd i fedydd Carys Cyfog yn y stori 'Henri Helynt yn mynd yn y car'. Ond wrth gwrs mae gan Henri gynlluniau eraill, gwell ganddo fynd i barti yn y Salŵn Sleim-Saethu. Mae Henri yn gwneud popeth o fewn ei allu i rwystro'i rieni rhag cyrraedd y bedydd ac mae'r canlyniad yn un annisgwyl iawn.

Dyma addasiad arbennig o dda gan Sin Lewis o waith Francesca Simon ar gyfer plant 7 i 9 oed, ond rwy'n siŵr y byddai'n apelio at blant ychydig yn hŷn hefyd.

Sarah Davies

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.

Rhoddodd Leeewaters o Sillttbon i'r teitl yma ac ysgrifennodd:
"I love to read the books in this series – they are so cool! Dwi wrth fy modd yn darllen y llyfrau yn y gyfres hon – maen nhw'n wych!"
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Lol neu Lwc?
Emily Huws
£4.95
 
Prynwch
Cyfres Pen Dafad: Mewn Limbo
Gwyneth Glyn
£2.95
 
Prynwch
Mr Penstrwmbwl a'r Ddraig Fach
Julie Rainsbury
£4.99
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch