Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Cyfres Ar Bigau: Teulu Twyll
Kevin Brooks
ISBN: 9781845212445 (1845212444)Dyddiad Cyhoeddi Tachwedd 2007
Cyhoeddwr: CAA Cymru, Aberystwyth
Golygwyd gan Delyth Ifan Darluniwyd gan Robin LawrieAddaswyd/Cyfieithwyd gan Helen Emanuel Davies.Addas i oed 12+ neu Cyfnod Allweddol 3/4 Fformat: Clawr Meddal, 198x130 mm, 120 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Ein Pris: £4.99 
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Un o lyfrau'r gyfres Ar Bigau ar gyfer arddegwyr a darllenwyr anfoddog. Croeso i gartref y teulu Tomos: pedair cenhedlaeth o ddynion diog, celwyddog a barus. Addasiad o Bloodline. Clip Sain

One of the titles in the Ar Bigau series for teenagers and reluctant readers. Welcome to the Tomos family: four generations of lazy, lying and greedy men. A Welsh adaptation of Bloodline. Play Audio
Nofel yn y gyfres Ar Bigau yw Teulu Twyll, ac yn sicr maer teitl awgrymog yn rhoi syniad pa fath o gymeriadau slei sydd iw cael yn y stori. Ceir sefyllfa gyffrous wrth i ferch walltgoch mewn lledr du ruthro i dŷr Tomosiaid au cadwn wystlon yn eu cartref wedi iddi ddwyn arian o siop leol. Maer nofel i gyd wedii lleoli yn y tŷ a chawn wybod sut maer cymeriadau gwahanol yn dod i delerau r sefyllfa.

Yn anffodus ir ferch, nid pobl gyffredin mo trigolion y tŷ. Pedair cenhedlaeth o ddynion blin a hunanol sydd yma. Wrth ddarllen eu hanes, allwn ni ddim cydymdeimlo lawer nhw yng nghanol eu helynt gan nad oes dim byd agos-atoch-chi amdanyn nhw. Cymeriadau digon annymunol ywr dynion, ond dyna syn ychwanegu cyffro ir stori eu hymddygiad barus ar ffordd maen nhwn delio gydau hymwelydd annisgwyl. Pe bain rhaid teimlo trueni dros un ohonyn nhw, Arthur, bachgen 15 oed, fyddai hwnnw gan ei fod yn cael ei orfodi i wneud amryw o bethau yn groes iw ewyllys. Gwelwn nad oes ganddor awydd lleiaf i fod yng nghwmni ei dad, ei dad-cu nai hen dad-cu sefyllfa drist iawn.

Hoffais y ffordd yr adeiladwyd y nofel hon. Roedd digon o ddigwyddiadau annisgwyl yn y plot hyd at y tudalennau olaf. Tybiaf y bydd hin nofel fydd yn apelio at griw o bobl ifanc sydd wrth eu bodd yn darllen am arian, trais a thwyll. Un cwestiwn syn codi wrth i chi ddarllen y llyfr beth fyddech chin ei wneud yn yr un sefyllfa?

Huw Vaughan Hughes

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.

Diweddarwyd ar 16 Awst 2010
 
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Cyfres Pen Dafad: Jibar
Bedwyr Rees
£2.95
 
Prynwch
Cyfres Pen Dafad: Ceri Grafu
Bethan Gwanas
£2.95
 
Prynwch
Fesul Gair - Blodeugerdd ...
 
£9.99
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch