Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Cyfres Ar Bigau: Twocio
Eric Brown
ISBN: 9781845212476 (1845212479)Dyddiad Cyhoeddi Tachwedd 2007
Cyhoeddwr: CAA Cymru, Aberystwyth
Golygwyd gan Delyth Ifan Darluniwyd gan Mike CollinsAddaswyd/Cyfieithwyd gan Helen Emanuel Davies.Addas i oed 12+ neu Cyfnod Allweddol 3/4 Fformat: Clawr Meddal, 198x130 mm, 75 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Ein Pris: £4.99 
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Un o lyfrau'r gyfres Ar Bigau ar gyfer arddegwyr a darllenwyr anfoddog. Mae Twm wedi diflasu ar dreulio'i nosweithiau yn sefyllian o gwmpas y parc yn esgus meddwi gyda'i ffrindiau. Yna mae Emma'n dangos iddo beth yw twocio - taking without owner's consent. Ydy e'n mentro gormod? Addasiad o Twocking.

One of the titles in the Ar Bigau series for teenagers and reluctant readers. Twm is bored of spending the evenings hanging around the park pretending to be drunk with his mates. Then Emma teaches him about twocking - taking without owner's consent. Does he push his luck? A Welsh adaptation of Twocking.
Mae Twocio yn nofel afaelgar a chignoeth syn adrodd hanes criw o bobl ifanc syn byw ar ymylon cymdeithas. Clywn am hanes Twm, y prif gymeriad, syn darlunio bywyd diflas ac undonog heb ddim iw wneud ond cwrdd i ffrindiau yn y parc yn nosweithiol i yfed seidr. Pan gynigia Emma, ei gariad, gyfle iddo ddianc or diflastod trwy fentro i dwocio, nid yw Twm yn siŵr or hyn sydd iw ddisgwyl.

Cyn pen dim mae Twm ac Emma yn gaeth i ias ac antur eu harferiad newydd peryglus o ddwyn ceir a gwefryrru. Ond er bod Twm yn falch or cyfle i wneud ychydig o arian poced yn anghyfreithlon, teimla ei fod yn colli gafael ar ei gariad mewn byd sydd yn mynd yn fwyfwy tywyll.

Nid darlun rhamantus o dorcyfraith a geir yn y nofel hon ond portread realistig a noeth. Yn strwythur tyn y nofel hon, gwelwn nad oes modd mentro heb ganlyniadau ac fen hatgoffir ni fod y canlyniadau hynnyn gallu bod yn arswydus.

Mwynheais y darlun diflewyn-ar-dafod a gyflwynir yma ac rwyn sicr y byddai hon yn nofel a fyddai'n apelio at bobl ifanc yn eu harddegau. Er ei hiaith syml, mae ei chynnwys ai themu yn ei gwneud yn nofel addas ar gyfer darllenwyr anfoddog hŷn.

Sioned Jones

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Cyfres Pen Dafad: Jibar
Bedwyr Rees
£2.95
 
Prynwch
Cyfres Pen Dafad: Ceri Grafu
Bethan Gwanas
£2.95
 
Prynwch
Cyfres Ar Bigau: Cysgod ...
Ann Halam
£4.99
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Dim Croeso '69 - ...
Arwel Vittle
£9.99
 
Prynwch
Saesneg
Levels, The
Helen Pendry
£8.99
 
Prynwch
Plant
Seren Orau'r Sêr! / ...
Sophy Henn
£5.99
 
Prynwch