Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Cyfres Ar Bigau: Dewis Dewis
Bali Rai
ISBN: 9781845212483 (1845212487)Dyddiad Cyhoeddi Tachwedd 2007
Cyhoeddwr: CAA Cymru, Aberystwyth
Golygwyd gan Delyth Ifan Darluniwyd gan Rebecca de WinterAddaswyd/Cyfieithwyd gan Elena Gruffudd.Addas i oed 12+ neu Cyfnod Allweddol 3/4 Fformat: Clawr Meddal, 198x130 mm, 113 tudalen Iaith: Cymraeg Archebir yn ôl y galw Ein Pris: £4.99   
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Un o lyfrau'r gyfres Ar Bigau ar gyfer arddegwyr a darllenwyr anfoddog. Does gan Harj ddim cariad, na llawer o obaith o gael un chwaith, yn ôl ei ffrindiau. Felly pan mae dwy o ferched dela'r dre yn gofyn iddo am ddêt, dydy o ddim yn mynd i wrthod! Addasiad o Two-Timer.

One of the titles in the Ar Bigau series for teenagers and reluctant readers. Harj doesn't have a girlfriend and not much chance of getting one, according to his friends. But when two of the prettiest girls in town ask him for a date, he doesn't refuse! A Welsh adaptation of Two-Timer.
Ai’r ffaith fy mod i’n teimlo’n hen ar ôl darllen y llyfr sydd wrth wraidd y ffaith na wnes i fwynhau darllen y stori hon, tybed? Ond eto, dim ond yn fy nhridegau cynnar ydw i, cofiwch, rhag i chi feddwl fy mod i dipyn yn hŷn na hynny, ac mae’n rhaid i minnau gofio, mae’n siŵr, mai ar gyfer yr arddegwyr y bwriadwyd ysgrifennu'r llyfr hwn!

Fy mhroblem fwyaf i oedd yr holl eiriau Saesneg a sillafwyd yn ‘Gymraeg’, megis ‘eniwe’, ‘tŵ-teimar’, ‘ypset’ ac ‘afftyrshêf’. Digon teg mai dyma sut mae nifer ohonom yn siarad o ddydd i ddydd erbyn hyn ac mae’r cyfan a wneir yma yw portreadu Cymru ifanc yn siarad yn naturiol. Ond roedd llawer gormod o eiriau fel hyn wedi'u cynnwys yn y testun, yn fy marn i. Mae’n siŵr taw fy marn ‘hen ffasiwn’ i oedd hefyd yn wrthwynebus i’r holl eiriau ‘coch’ a geiriau rheg a ddefnyddiwyd yma’n ogystal. Ond eto i gyd, rydw i wedi mwynhau nifer fawr o lyfrau eraill y gyfres hon yn y gorffennol, heb na rheg na bratiaith wedi'u hychwanegu yn unlle i geisio dal sylw pobl ifanc wrth ddarllen Cymraeg.

Fodd bynnag, mae’r stori ei hun yn un ddigon difyr – a doniol, ar brydiau. Stori ysgafn am gariad, twyll a chenfigen yw hi. Stori gyfoes â themâu oesol, sef stori Harj. Bachgen sy’n darganfod ei hun yn mynd allan gyda dwy ferch ddeniadol iawn ar yr un pryd a geir yma. Mae’r diweddglo braidd yn annisgwyl hefyd, ond o leiaf fe ddysgodd Harj ei wers yn y diwedd. Peidied neb â chael syniadau wrth ddarllen y llyfr yma felly, dydy ceisio plesio dwy ferch ddim yn hawdd! Yn hen neu’n ieuanc, mae chwarae yn sicr o droi’n chwerw a’r gwir yn sicr o ddod allan yn y diwedd – gall Harj dystiolaethu i hynny!

Siwan Wyn

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatâd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.


Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Cyfres Ar Bigau: Deri ...
Pete Johnson
£4.99
 
Prynwch
Cyfres Mellt: Pedwar
Lleucu Roberts
£4.95
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch