Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Cyfres Ar Bigau: Rhif Anghywir
Chloë Rayban
ISBN: 9781845212490 (1845212495)Dyddiad Cyhoeddi Tachwedd 2007
Cyhoeddwr: CAA Cymru, Aberystwyth
Golygwyd gan Delyth Ifan Darluniwyd gan Robin LawrieAddaswyd/Cyfieithwyd gan Gordon Jones.Addas i oed 12+ neu Cyfnod Allweddol 3/4 Fformat: Clawr Meddal, 198x130 mm, 85 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Ein Pris: £4.99 
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Un o lyfrau'r gyfres Ar Bigau ar gyfer arddegwyr a darllenwyr anfoddog. Mae hi'n nos Sadwrn. Dylai Mari fod allan ar ddêt, neu'n mwynhau gyda'r merched. Ddim gartre ar y soffa o flaen y teledu. Yna, o'r diwedd, mae ei ffôn yn canu. Rhif anghywir yw e, ond ai hwn yw'r bachgen iawn? Addasiad o Wrong Number.

One of the titles in the Ar Bigau series for teenagers and reluctant readers. It's Saturday night. Mari should be out on a date, or enjoying with the girls. Not on the sofa at home watching tv. Then, at last, her phone rings. It's a wrong number, but could this be the right man for her? A Welsh adaptation of Wrong Number.
Nofel yn y gyfres Ar Bigau ywr nofel hon. Maer awdur yn tynnu ar ddiddordebau pobl ifanc yn yr unfed ganrif ar hugain ac yn defnyddio cyd-destun cwbl fodern i adrodd stori am lawenydd a thristwch a ddaw yn sgil cariad. Maer tensiwn ar cyffro a gyfleir yn y nofel yn hoelio sylwr darllenydd ac yn ein hannog i ddarllen ymlaen er mwyn gwybod beth syn digwydd. Mae ein hawydd i wybod sut fydd perthynas Marin datblygu gydar galwr ffn dienw yn cadw ein diddordeb yn nigwyddiadaur nofel.

Mari yw prif gymeriad y nofel, merch ifanc yn ei harddegau, a llwyddar awdur i ennyn ein cydymdeimlad 'r cymeriad yma. Teimla Marin drist, gan ei bod gartref ar nos Sadwrn. Mae gweddill ei ffrindiau'n mwynhau ym mharti Aled ond doedd hi ddim wedi cael gwahoddiad am fod ei pherthynas hi gyda ffrind Aled, Nic, newydd ddod i ben. A hithaun teimlon ddiflas iawn ac yn flin dros ei hun, daw galwad iddi ar ei ffn symudol ac maer alwad honno'n hanfodol i weddill y nofel. Er nad ei ffonio hi oedd bwriad y galwr, eto i gyd maer camgymeriad ar rhif anghywir yn arwain at feithrin perthynas a sgyrsiau mynych rhyngddynt dros y ffn.

Maer themu a godir yn themu perthnasol iawn ac rwyn siŵr y bydd mwyafrif y darllenwyr yn gallu uniaethu gyda Mari ai phroblemau. Nid yn unig ceir cyffro stori garu, ond gwelwn hefyd rai cwestiynau'n cael eu codi, cwestiynau hynod o berthnasol in hoes ni. Un or cwestiynau hyn ywr perygl a ddaw o dderbyn galwadau ar ffonau symudol, a sut y dylid ymateb pan fo galwr yn dymuno cyfarfod r person. Mae rhieni Mari'n pwysleisio'r peryglon yn glir. Er gwaethaf rhybuddion ei rhieni, mae Mari yn mynnu cyfarfod r galwr. Maer canlyniadau iddi hi yn rhai digon hapus, ond tybed a oedd y peryglon yn cael eu cyfleu'n ddigon clir i ddarllenwyr ifanc?

Maer cymeriadau i gyd yn rhai y teimlwn ein bod yn eu hadnabod ac feu gwelwn i gyd trwy lygaid Mari, a theimlwn anfodlonrwydd tuag at y rhai syn gwneud tro gwael hi a llawenydd pan maen nhw'n cymodi.

Dyma nofel hawdd ei darllen ac rwyn siŵr y rhydd bleser ir darllenwyr.

Iona Davies

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.


Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Cyfres Pen Dafad: Jibar
Bedwyr Rees
£2.95
 
Prynwch
Cyfres Pen Dafad: Ceri Grafu
Bethan Gwanas
£2.95
 
Prynwch
Cyfres Ar Bigau: Cysgod ...
Ann Halam
£4.99
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch