Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Cyfres Ar Bigau: Awen a Pinci
Viv French
ISBN: 9781845212506 (1845212509)Dyddiad Cyhoeddi Tachwedd 2007
Cyhoeddwr: CAA Cymru, Aberystwyth
Golygwyd gan Delyth Ifan Darluniwyd gan Sarah SpencerAddaswyd/Cyfieithwyd gan Meinir Wyn Edwards.Addas i oed 12+ neu Cyfnod Allweddol 3/4 Fformat: Clawr Meddal, 198x130 mm, 95 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Ein Pris: £4.99 
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Un o lyfrau'r gyfres Ar Bigau ar gyfer arddegwyr a darllenwyr anfoddog. Mae Awen yn meddwl bod Pinci yn ffasiynol gyda'i gwallt pinc a'i bŵts beicio. Ond mae Awen yn mynd dan groen Pinci. Addasiad o Baby Baby

One of the titles in the Ar Bigau series for teenagers and reluctant readers. Awen thinks that Pinci is trendy with her pink hair and her cycling boots. But Awen gets on Pinci's nerves. A Welsh adaptation of Baby Baby.
Llyfr sy’n sôn am fywydau dwy ferch ifanc wahanol iawn ydy hwn. Mae un peth yn eu clymu wrth ei gilydd. Mae’r ddwy yn ifanc ac yn disgwyl babi ar yr un pryd, ac mae hynny'n dipyn o sioc iddyn nhw.

Mae Pinci yn ‘Goth’ – gwallt pinc, sgert felfed ddu laes ac esgidiau beicar clympiog du. ‘Towni’ ydy Awen – jîns tyn, top efo diemwntau arno, gwallt wedi'i sythu’n berffaith a threinyrs gwyn fel eira. Dau fyd. Dwy ferch. Dwy garwriaeth. Dau fabi. Mae babi Pinci’n cael ei eni’n gynnar ac mae ganddo nam ar ei galon. Mae babi Awen yn cael ei eni ar amser, heb unrhyw drafferth, ac mae’n berffaith.

Mae’r awdur yn ymdrin â phroblemau’r arddegau mewn modd sensitif ac onest – yn mynd mor bell â rhegi, hyd yn oed. Caiff pynciau perthnasol eu trin mewn ffordd gignoeth: Sut y cafodd y ddau fach eu cenhedlu? Oedden nhw’n gwybod pwy oedd y tadau? Sut wnaethon nhw ymateb? Pwnc arall sy’n cael sylw ydy’r berthynas fregus yn aml iawn rhwng pobl ifanc a’r oedolion yn eu bywydau. Yn y diwedd mae’r ddwy ferch yn sylweddoli, er mor wahanol yw eu delweddau a’u bywydau, gallan nhw dal fod yn ffrindiau.

Cefais fy siomi o weld camsillafu’r gair ‘treinyrs’ ar dudalen 12, a doedd yr enw Pinci ddim yn taro deuddeg i mi – ond barn bersonol ydy hyn, a dim arall. Teimlwn hefyd fod y testun ar y dudalen agoriadol braidd yn nawddoglyd.

Ond dyma lyfr hawdd i'w ddarllen mewn iaith ac arddull syml. Gobeithio y bydd pobl ifanc yn mwynhau llyfr sy’n ymdrin â bywyd go iawn mewn iaith bywyd bob dydd. Yn sicr, bydd yna ddigon i’w drin a’i drafod ar ôl ei ddarllen.

Afryl Davies

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatâd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Cyfres Pen Dafad: Jibar
Bedwyr Rees
£2.95
 
Prynwch
Cyfres Pen Dafad: Ceri Grafu
Bethan Gwanas
£2.95
 
Prynwch
Fesul Gair - Blodeugerdd ...
 
£9.99
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch