Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Dim Problem
Emily Huws
ISBN: 9781845213336 (1845213335)Dyddiad Cyhoeddi Rhagfyr 2009
Cyhoeddwr: CAA Cymru, Aberystwyth
Golygwyd gan Fflur Pughe Darluniwyd gan Dai OwenAddas i oed 7-9+ neu Cyfnod Allweddol 2 Fformat: Clawr Meddal, 196x132 mm, 52 tudalen Iaith: Cymraeg Archebir yn ôl y galw Ein Pris: £5.00   
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Nofel ar gyfer plant 8-10 oed, gyda darluniau deniadol. Pan mae beic Llŷr yn torri, mae'n dyfaru peidio â gwrando mwy ar rybuddion ei dad dros y blynyddoedd. Dydy bywyd heb feic ddim yn llawer o hwyl! Sut ar y ddaear all Llŷr hel digon o arian i brynu beic newydd, a hynny'n gyflym?

A novel for 8-10 year olds with attractive illustrations. When Llŷr's bike breaks, he regrets not listening more to his father's warnings over the years. Life without a bike is not much fun! How on earth can Llŷr quickly collect enough money to buy a new bike.
Mae’r llyfr hwn yn rhan o gyfres o lyfrau deniadol a rhwydd i’w darllen ac yn denu darllenwyr ifainc Cymraeg. Dyna fy marn i – darllenydd deg oed. Heb os, dyma lyfr sy’n addas ar gyfer plant rhwng wyth a deg oed ac mae’n addas i fechgyn a merched: ‘Tolc! Bang! CRASH! . . . Edrychai Mam yn syn - doedd hi ddim yn deall beth oedd wedi digwydd. Ond deallai Llŷr yn iawn. “Fy meic i!” sibrydodd . . .’

Ar ôl i Dad facio’r car dros ei feic, mae Llŷr mewn penbleth. Sut yn y byd caiff yr arian i brynu un arall? Wel, yn Dim Problem cewch hanes bachgen annwyl iawn ond anniben sy’n dysgu’r ffordd anodd bod yn rhaid rhoi eich pethau gadw. Mae’n stori sy’n trafod pethau difrifol megis cyfrifoldeb a gofalu am eich eiddo, ond mewn ffordd deniadol a doniol.

Mae’r lluniau yn y llyfr hwn yn eithriadol o dda. Hoffwn nodi hefyd fy mod yn falch fod y Cynulliad yng Nghymru wedi cefnogi cynhyrchu’r llyfr hwn – mae hynny’n ehangu’r dewis sydd ar gael i ni Gymry Cymraeg.

Thomas Huw Constantine

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatâd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Panig yn y Panto
Ruth Morgan
£1.00
 
Prynwch
Midwinters, The
Julie Rainsbury
£2.00
 
Prynwch
Pont Readalone: A Pet ...
Viv Sayer
£1.00
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch