Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Gwich!
Siân Lewis
ISBN: 9781845213350 (1845213351)Dyddiad Cyhoeddi Rhagfyr 2009
Cyhoeddwr: CAA Cymru, Aberystwyth
Golygwyd gan Fflur Pughe Darluniwyd gan Dafydd MorrisAddas i oed 7-9 neu Cyfnod Allweddol 2 Fformat: Clawr Meddal, 196x132 mm, 40 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Ein Pris: £4.00 
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Nofel ar gyfer plant 6-8 oed, gyda darluniau lliw llawn deniadol. Mae'n rhaid i'r Dylwythen Deg wneud yn siwr fod y byd yn lân, yn union fel mae'n rhaid i Sali gadw'i ffrog newydd yn lân rhag yr olew. A wnaiff y ddwy lwyddo? Gwiiiiich ...

A novel for 6-8 year olds with attractive full-colour illustrations. The Fairy has to make sure that the world is clean, just as Sali has to keep her new frock clean and free from oil. Do they both succeed?
Yn y llyfr, down i adnabod Sali, y prif gymeriad sy'n byw gyda'i thad a thrwy gyfres o benodau cryno, cawn ddarlun o'i bywyd prysur a chyfle i ddod i adnabod rhai o'i ffrindiau ac aelodau o'i theulu.

Mae'r llyfr yn un hwyliog a chyffrous sy'n addas i blant hŷn ysgolion cynradd iw ddarllen (7–9 oed). Mae'r awdures wedi creu cymeriadau naturiol a chredadwy y gall plant uniaethu hwy. Er mai merch yw'r prif gymeriad, mae'r stori a'i chymeriadau wedi'u strwythuro fel eu bod nhwn medru apelio at fechgyn a merched fel ei gilydd.

Mae'r lluniau lliwgar gan Dafydd Morris sy'n ymddangos yn gyson ym mhob pennod yn ddeniadol i blant ac yn cyfoethogi'r profiad o ddarllen. Byddai'r llyfr hefyd yn adnodd da i athrawon ysgolion cynradd er mwyn cefnogi a datblygu gwaith iaith yn yr ystafell ddosbarth.

Yn sicr, wedi darllen y llyfr hwn, dwi'n siŵr y byddai llawer o blant yn awchu am gael darllen mwy am anturiaethau Sali.

Lowri Angharad Jones

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Beth Wnawn Ni Chwarae Heddiw?
Jane Eccles
£2.99
 
Prynwch
Cyfres Darllen Mewn Dim: ...
Angharad Tomos
£15.95
 
Prynwch
Hwyl Gŵyl: Dathlu ...
Myrddin ap Dafydd
£6.95
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch