Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Geiriau'r Gân
Leisa Jarman
ISBN: 9781845213367 (184521336X)Dyddiad Cyhoeddi Rhagfyr 2009
Cyhoeddwr: CAA Cymru, Aberystwyth
Golygwyd gan Fflur Pughe Darluniwyd gan Anne Lloyd CooperAddas i oed 7-9+ neu Cyfnod Allweddol 2 Fformat: Clawr Meddal, 196x132 mm, 40 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Ein Pris: £5.00 
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Nofel ar gyfer plant 8-10 oed, gyda darluniau deniadol. Mae symud i fyw yn brofiad anodd. Ysgol newydd, ardal newydd, pobl newydd a dim byd ond trafferth a phoen. Mae'n rhaid i Elin wynebu criw o ferched anghynnes. Beth all hi ei wneud i wrthsefyll eu geiriau cas?

A novel for 8-10 year olds with attractive illustrations. Moving home is not an easy experience. A new school, a new area, new people and nothing but trouble and worries. Elin has to face a gang of unpleasant girls. What can she do to withstand their nasty words?
Maer clawr lliwgar, y llun digrif a'r ffordd mae'r llythrennau wedi'u gosod yn apelio at y darllenydd yn syth. Prif gymeriad y stori yma yw Elin, merch ddeuddeg oed sydd wedi symud ardal, tŷ ac ysgol, a gwelwn sut maer profiad yma yn effeithio ar ei bywyd hi. I wneud pethaun waeth, maen destun gwawd a chasineb giang o ferched yr un oed hi. Mae hi'n teimlo'n unig, ac mae ei rhieni'n difaru eu bod nhw wedi symud or wlad ir dref. Ni all rannu ei phroblemau gyda neb ac, o ganlyniad i hynny, mae ei bywyd yn gwaethygu bob dydd. Ond mae un ffrind gan Elin. Diolch i Guto, mae hin cael ei hachub oi iselder ai bywyd unig, trist. Caiff Elin y cyfle i ddangos ei dawn i ysgrifennu barddoniaeth ac i berfformio'r farddoniaeth honno'n gyhoeddus mewn ffordd ddiddorol. Yn y diwedd, maer merched sy wedi gwneud ei bywyd yn annioddefol yn ymddiheuro am eu hymddygiad. Mae pethaun gwella yn araf bach.

Fe fydd y stori hon, efallai, yn apelio mwy at ferched, ond mae ynddi ddeunydd da iawn ar gyfer trafodaethau yn ymwneud ag Addysg Bersonol a Chymdeithasol gyda grwpiau cymysg. Dyma lyfr syn addas i blant Blynyddoedd 5 a 6 ysgolion cynradd, a disgyblion Blwyddyn 7 yr ysgol uwchradd.

Rosemary Thomas

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Cyfres Tab a'r Cadabras: ...
Siân Lewis
£4.99
 
Prynwch
Cyfres Tab a'r Cadabras: ...
Siân Lewis
£2.00
 
Prynwch
Clwb Cysgu Cŵl, Y: ...
Sue Mongredien
£1.00
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Dim Croeso '69 - ...
Arwel Vittle
£9.99
 
Prynwch
Saesneg
Levels, The
Helen Pendry
£8.99
 
Prynwch
Plant
Seren Orau'r Sêr! / ...
Sophy Henn
£5.99
 
Prynwch