Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Sgwid Beynon a'r Adenydd Angel
Siân Lewis
ISBN: 9781845213459 (1845213459)Dyddiad Cyhoeddi Ebrill 2010
Cyhoeddwr: CAA Cymru, Aberystwyth
Golygwyd gan Delyth Ifan Addas i oed 12+ neu Cyfnod Allweddol 3/4 Fformat: Clawr Meddal, 195x130 mm, 136 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Ein Pris: £6.00 
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Nofel dditectif afaelgar yn llawn cyffro a thensiwn. Nofel swmpus ar gyfer plant ysgol uwchradd - addas i fechgyn a merched. Un o chwe nofel dditectif a gyhoeddir gan CAA, wedi'u hysgrifennu gan awduron Cymraeg poblogaidd a blaenllaw.

A gripping detective novel, full of excitement and tension. This is a novel aimed at secondary school aged students - suitable for boys and girls. One of six detective novels published by CAA, written by prominent and popular Welsh authors.
Stori ddirgelwch yw hon ac maen addas i ddisgyblion cynradd uchaf ac i ddisgyblion Blwyddyn 7 yr ysgol uwchradd. Maer clawr yn lliwgar ac yn rhagfynegiad effeithiol or cynnwys. Y prif gymeriad yw Sgwid Beynon, bachgen pedair ar ddeg oed. Maer storin siŵr o apelio at bawb syn hoffi stori ddirgelwch, bechgyn yn enwedig.

A dyma fel y mae pethau yn y llyfr hwn - mae Magi Trevena ai merch Anna a oedd yn rhentur tŷ drws nesaf, wedi diflannun ddirybudd bythefnos yn l. Tad Sgwid, Idris Beynon, yw is-reolwr cwmni Stardust Tiles, cwmni byd-enwog syn gwneud teils arbennig. Maer rheolwr wedi marwn sydyn a thad Sgwid syn mynd i Lundain i sioe arddangos bwysig er mwyn lansio teilsen ddiweddaraf y cwmni, Adenydd Angel. Dustin Starr, perchennog y cwmni, sydd wedi dylunior deilsen.

Bant rhieni Sgwid i Lundain ai adael gydai famgu. Mae Sgwid yn byw ac, yn wir, yn anadlu snwcer. Mae en breuddwydio am fod yn Bencampwr Snwcer Ieuengaf y Byd. Maen mynd adre am gm ar l ysgol un prynhawn, ond maen gweld rhywbeth rhyfedd yn digwydd yn y pwll yn yr ardd drws nesaf. Mae en rhuthro yno, ar hyn maen ei ddarganfod yn y dŵr yw rhan o deilsen ddiweddaraf Stardust Tiles, Adenydd Angel, y deilsen sy heb ei lansio eto! Ond mae yna ddyn dieithr yn yr ardd. Yn ffodus, mae Sgwid yn llwyddo i guddior darn teilsen yn ei wasgod. Pwy ywr dyn dieithr yma? A beth sy wedi digwydd i Magi ac Anna? Mae Sgwid yn mynd i Lundain i rybuddioi dad ac maer dyn dieithr yn ei ddilyn. Pam? Pam nad yw ei rienin aros yn y gwesty arferol a pham nad ydynt yn ateb y ffn symudol? Beth yw cyfrinach y deilsen? Er ei fod yn adnabod Dustin Starr, a ydi en gallu ymddiried ynddo?

Beth syn dilyn yw cyfres o ddigwyddiadau cyffrous. Rhaid i Sgwid geisio fod un cam o flaen y gelyn bob tro, ond pwy ywr gelyn? Pwy neu beth ywr bygythiad? Maer stori wedii hysgrifennun grefftus ac maen werth ei darllen.

Rosemary Thomas

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Ac Yna Clywodd Sŵn y Mr
Alun Jones
£9.99
 
Prynwch
Joni a'r Meirwon
Terry Pratchett
£4.95
 
Prynwch
Cerddi Lloerig: Nadolig y ...
 
£3.95
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch