Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Gwaed y Gwanwyn
Gareth F. Williams
ISBN: 9781845213930 (1845213939)Dyddiad Cyhoeddi Ebrill 2010
Cyhoeddwr: CAA Cymru, Aberystwyth
Golygwyd gan Delyth Ifan Addas i oed 12+ neu Cyfnod Allweddol 3/4 Fformat: Clawr Meddal, 195x130 mm, 176 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Ein Pris: £6.00 
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Nofel dditectif afaelgar yn llawn cyffro a thensiwn. Nofel swmpus ar gyfer oedran uwchradd - addas i fechgyn a merched. Un o chwe nofel dditectif a gyhoeddir gan CAA, wedi'u hysgrifennu gan awduron Cymraeg poblogaidd a blaenllaw.

A gripping detective novel, full of excitement and tension. This is a novel aimed at secondary school aged students - suitable for boys and girls. One of six detective novels published by CAA, written by prominent and popular Welsh authors.
Maer nofel hon yn un o gyfres o chwech o nofelau ditectif cyffrous a gyhoeddwyd yn ddiweddar gan Ganolfan Astudiaethau Addysg Aberystwyth. Maer llyfrau i gyd wediu hysgrifennu ar gyfer plant Cyfnodau Allweddol 3 a 4 gan awduron blaenllaw a phoblogaidd. Yn sicr, mae Gareth F. Williams yn brofiadol iawn ym maes llenyddiaeth plant; mae e wedi cyhoeddi llawer yn y maes ac maer nofel hon yn dangos ei ddawn yn bendant.

Hanes llofruddiaeth merch o Lithwania a gawn yn Gwaed y Gwanwyn. Maer nofel yn agor gydai llofruddiaeth hi Janina a ddihangodd i dref fach yng ngogledd Cymru o Lerpwl chwe mis yn gynharach. Mae gweddill y nofel yn adrodd y stori a arweiniodd at hynny ar hyn a ddigwyddodd wedyn trwy gyfrwng nifer o gymeriadau a oedd yn gysylltiedig mewn rhyw ffordd Janina. Cawn gyfarfod ag Erin y ferch ysgol sydd yn gwneud prosiect ar yrfa yr hoffai ei dilyn ac mae wedi dewis cyfweld Lafinia Preis - cyn-Dditectif Preifat. Mae Lafinia Preis ei hun yn gymeriad lliwgar ond hoffus iawn. Cawn glywed hefyd am Erfyl Preis, ei nai, syn gweithio yn y CID, Cefin McGregor, hogyn ysgol syn perthyn i un o deuluoedd brith y dref ac syn gwneud gwaith garddio i Lafinia, ar llofrudd ei hun.

Maer nofel wedii hysgrifennun dda ar stori ar cymeriadau yn plethu iw gilydd yn llwyddiannus. Er mai ar gyfer pobl ifanc y bwriadwyd y nofel hon, rwyn siŵr y byddai oedolion yn cael blas arni hefyd. Maen rhwydd iw darllen ac maer ffaith fod y storin cael ei hadrodd o safbwyntiau gwahanol gan nifer o gymeriadau yn gweithion dda. Maer storin gyffrous ac yn creu ofn ar brydiau fel y dywed Lafinia Preis: Rhyw waith fel yna ydy gwaith y ditectif codi cerrig gwastad bywyd a dwad wyneb yn wyneb phethau nad wt ti isio gwybod am eu bodolaeth nhw.

Rwyn siŵr y bydd merched a bechgyn ifanc yn mwynhau darllen y stori hon - maen braf gweld cymaint o gyfresi ar gyfer pobl ifanc y dyddiau hyn syn eu hannog i ddarllen, a bydd stori gyffrous fel hon yn siŵr o apelio at ddarllenwyr ifanc.

Nest Gwilym

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Diweddarwyd ar 11 Mai 2011
Gareth F. Williams, Delyth Ifan (CAA), Geraint Evans ac Anni Llŷn gyda rhai o ddisgyblion Ysgol Gyfun Glantaf, adeg lansio Gwaed y Gwanwyn a Nemesis yng ngŵyl Bedwen Lyfrau 2011.
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Cyfres Whap!: Eira ...
Gareth F. Williams
£6.99
 
Prynwch
Sgwid Beynon a'r Adenydd Angel
Siân Lewis
£6.00
 
Prynwch
Sgwid Beynon a'r Dyn Marw
Siân Lewis
£6.00
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Dim Croeso '69 - ...
Arwel Vittle
£9.99
 
Prynwch
Saesneg
Levels, The
Helen Pendry
£8.99
 
Prynwch
Plant
Seren Orau'r Sêr! / ...
Sophy Henn
£5.99
 
Prynwch