Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Stori Cyn Cysgu: Casgliad o Straeon Amser Gwely
ISBN: 9781845270025 (1845270029)Dyddiad Cyhoeddi Medi 2005
Cyhoeddwr: Gwasg Carreg Gwalch, Llanrwst
Golygwyd gan Gordon Jones Addas i oed 7-9. Fformat: Clawr Meddal, 281x210 mm, 64 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Ein Pris: £6.95 
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Casgliad cynnes o naw stori amrywiol wedi eu darlunio'n chwaethus gan naw awdur a phedwar darlunydd i'w darllen i blant cyn iddynt fynd i gysgu.

A warm collection of nine tastefully illustrated diverse bedtime stories by nine authors and four illustrators.
Casgliad o storïau diddorol, ac amrywiol o ran testun. Awgryma’r clawr fod gwledd o’n blaenau a rhaid llongyfarch yr artist am greu clawr sy'n sgwrs ynddo’i hun. Dyma flas o'r storïau:

'Morgan a’r Mat' gan Helen Emmanuel Davies: Stori gelfydd gyda thro slic ar y diwedd. Mae’n datgelu fel y gall cyntun bach ar y mat droi'n anturiaeth ryfeddol yn nhywod yr anialwch. Hoffwn, fodd bynnag, fod wedi cael mat mwy lliwgar!

'Stori Fach Ddistaw' gan Angharad Tomos: Yma ceir stori llawn hiwmor wedi ei hadrodd o safbwynt pry copyn. Tipyn o gymêr yw Methiwsala. Stori gyfforddus cyn noswylio a’r lluniau’n ychwanegiad diddorol.

'Cachgi-Bwm' gan Caryl Lewis: Stori fach sy'n mynd â ni i ganol prydferthwch byd natur ac yn wers ynddi ei hun – na ddylem amau cyfeillgarwch cyn dod i nabod ein gilydd yn iawn. Yma mae’r Cachgi Bwm yn newid ei ymddangosiad yn llwyr er mwyn gwneud ffrindiau, ond beth ddigwyddodd? Mae’r disgrifiad ohono yn setlo ym mhetalau’r blodyn yn gampwaith bychan. Mae’r lluniau’n ogleisiol a lliwgar.

'Gadael y Nyth' gan Elin Meek: Ceir hanes gwennol fach nerfus yn gwneud campau rhyfeddol i ddangos caredigrwydd ac yn troi’n arwr. Stori dda gyda sgwrsio naturiol.

'Fi Fy Hun' gan Gordon Jones: Stori am dylwythen deg fach ddrwg yn ceisio twyllo bachgen bach caredig. Tybed pwy enillodd y dydd?

'Gwlad y Gwalltiau Gwyllt' gan Bethan Gwanas: Tybed beth sy’n digwydd os nad ydych yn brwsio’ch gwallt yn ddyddiol? Stori ryfedd am yr hyn all ddigwydd! Ceir yma ddisgrifiadau hynod o ddigri.

'Titw’n Anghofio Eto' gan Myrddin ap Dafydd: Stori am Titw’n anghofio beth oedd wedi ei anghofio! Efallai fod tuedd i fod braidd yn gymysglyd ar y dechrau, ond cafwyd digon o hwyl wedyn gyda theulu o dylluanod yn mynd ar wibdaith i lan y môr.

'Y Tywysog Bach Blệr' gan Haf Llewelyn: Anfonodd ei fam ef i dŷ ei nain i ddysgu sut i fod yn dwt. Tybed a lwyddodd hi? Stori ddoniol.

'Bleddyn Blewyn Hir' gan Iola Jôns: Stori fach annisgwyl am gath fach yn cael ei bwlio, ond mae yma ddiweddglo hapus i fwy nag un!

Dyma gasgliad o straeon gwerth chweil ar gyfer plant bach. Bydd yn anrheg Nadolig a gaiff ei gwerthfawrogi’n fawr.

Nesta a Gron Elis

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatâd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Nodi: Plismon Gorau'r Byd ...
 
£5.99
 
Prynwch
Llyfrau Lloerig: Syniad Gwich?
Michael Morpurgo
£2.95
 
Prynwch
Llyfrau Lloerig: Sianco
Pat Thomson
£2.95
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch