Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Lleidr Da
Gareth Miles
ISBN: 9781845270056 (1845270053)Dyddiad Cyhoeddi Hydref 2005
Cyhoeddwr: Gwasg Carreg Gwalch, Llanrwst
Fformat: Clawr Meddal Iaith: Cymraeg Archebir yn l y galw Ein Pris: £7.95   
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Llyfr y Mis: Tachwedd 2005
Nofel sy'n dilyn hynt a helynt cyn-leidr proffesiynol sy'n dod yn ôl i'r Dref er mwyn mynychu angladd ei gynghorwr - y Parchg Deiniol T. Tomos. Daw ar draws bob math o adar brith, gan gynnwys Ani-Meri a Iolo Blac sy'n ychwanegu at ddifyrrwch y stori.

A novel that looks at the eventful episodes in the life of a professional ex-burglar who returns to the Town to attend the funeral of his mentor - the Rev Deiniol T. Tomos. He comes across a variety of colourful characters, including Ani-Meri and Iolo Blac who add excitement to the story.
Fel brodor arall or Waunfawr ger Caernarfon, roedd yn hawdd gweld lle mae Gareth Miles wedi lleoli Lleidr Da, ei nofel ddiweddaraf.

Yn gryno, dyma fersiwn arall or dyn drwg, neur lleidr da yn yr achos yma, yn cael cynnig un joban ola ac yn methu ei gwrthod er y gallai golli popeth, yn gartref moethus, busnes llewyrchus a chariad. Efallai mai dim ond pum mil o bunnoedd a gaiff eu cynnig am ladrata, ond maen ormod o demtasiwn iddo a rhaid profir wefr eto. Er gwaethaf ei baratoadau manwl, pethaun flr a rhaid i David geisio profi ei fod yn ddieuog tra maen dal y dihiryn go iawn. Profwn hefyd ei atgofion am ei gariad cyntaf, ar edifarhau na fuodd yn ddigon o ddyn i aros yn driw iddi.

Iaith lafar gref y Gogledd ydi iaith y nofel, boed yn ddisgrifiadau ysgrifenedig neu'n sgyrsiau. Ond cryfder y nofel i mi ydir cymeriadau, ac maer awdur wedi buddsoddi oriau lawer yn paratoir rhain nes eu bod yn dod yn bobl o gig a gwaed a phob un chefndir diddorol. Yn wir, maer hanesion bychain yma fel storau bychain o fewn y stori fawr, ac yn werth eu darllen eto. Dwin siŵr fod deunydd nofel neu dair arall yma.

Ond mae mwy ir nofel yma na stori gyffrous am leidr yn ceisio dal llofrudd. O dan yr wyneb, mae nifer o sylwadau craff a treiddgar, a phigog hefyd ar brydiau dwin amau, am gymdeithas a phwy ydir dihirod go iawn. Gydar lleidr da, sydd wedi bod yn y carchar fwy nag unwaith, yr ydym yn cydymdeimlo tran troin anesmwyth wrth weld sut gall y rheiny sydd mewn grym fod yn fwy o ddihirod nar un byrgler, heb orfod wynebu cyfnod yn y carchar.

Fy unig feirniadaeth ydi na chafodd David ei roi mewn mwy o gornel, gan ei bod yn amlwg or cychwyn na all yr heddlu ei gyhuddo. Ond er gwaethaf hyn, maer stori yn llifon esmwyth ar disgrifiadau ar cymeriadau yn eich hudo mlaen. Hefyd, maen drueni nad ydir clawr yn gwneud llawn gyfiawnder gydar cynnwys a hawdd fyse taro heibior gyfrol yma petaech yn ei gweld ar silff o lyfrau eraill. Ac fe fyse hynnyn golled.

Dwi ddim yn siŵr am sylwadau (a dyna ydyn nhw yn y bn, dwin meddwl) olaf y nofel pan for prif gymeriad yn penderfynu ble fydd ei ddyfodol. Ond yn sgil yr holl brofiadau a gafodd yn y nofel, efallai nad oes bai arno! Os oes unrhyw gyfiawnder, dylasai hon gyrraedd rhestr hir/fer llyfr y flwyddyn o leiaf. Mi wnewch chi wir ei mwynhau.

Llion Iwan

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Geiriadur Mawr, Y
H. Meurig Evans
£19.99
 
Prynwch
Pwysig!
Sian Northey
£4.95
 
Prynwch
Darnau - Enillydd Medal ...
Dylan Iorwerth
£6.95
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch