Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Nicyrs
Dafydd Meirion
ISBN: 9781845270148 (1845270142)Dyddiad Cyhoeddi Hydref 2005
Cyhoeddwr: Gwasg Carreg Gwalch, Llanrwst
Fformat: Clawr Meddal Iaith: Cymraeg Archebir yn l y galw Ein Pris: £4.95   
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Nofel ddirgelwch ddoniol a byrlymus am aelod o'r heddlu sydd wedi'i atal o'i waith yn ceisio datrys dirgelwch trwy ddulliau anghonfensiynol. Y mae Samantha Plaything-Jones wedi cael ei chipio, a'r unig dystiolaeth i hlepu Dic Bonc yw... pâr o nicyrs! Gan awdur Trôns.

A humorous and fast-moving crime novel about a suspended police officer who tries to solve a mystery using unconventional schemes. Samantha Plaything-Jones has been kidnapped, leaving behind... a pair of knickers as the only clue! By the author of Trôns.
Wedi datrys llofruddiaeth y trns, mae Dic Bonc yn ei l, ac mae dirgelwch newydd yn aros amdano ...

Os mai nofelau ditectif ysgafn, doniol, sydd at eich dant chi, yna dymar union nofel syn mynd i dynnu eich sylw a sicrhau na fyddwch yn symud cam or gadair freichiau nes eich bod wedi gorffen ei darllen bob gair!

Er ei bod braidd yn agos at yr asgwrn, dyma stori ddirgelwch wirioneddol ddoniol syn sicr o wneud i chi chwerthin wrth i chi geisio dyfalu pwy fun gyfrifol am gipio Samantha Plaything-Jones, un o ferched mwyaf deniadol y dref.

Ni wyddair Sarjant Dic Huws neu Dic Bonc ir rhai sy'n ei adnabod y gallai pr o nicyrs piws, drud achosi cymaint o drybini! Gydar cliwiau'n hynod brin, ar Arolygydd Amanda Daniel yn bygwth galw heddlu Sgotland Iard bob munud, allai pethau ddim bod lawer yn waeth arno. A phan gredai na allai pethau waethygu ymhellach, mae Ramona Parry, un o ffrindiau Samantha, yn diflannu, a deuir o hyd i Dic Donci'n farw ar lan yr afon a chylchgrawn dillad isaf ar agor wrth ei ymyl!

Pwy syn gyfrifol am gipio Samantha? A oes cysylltiad rhwng diflaniad y ddwy ferch ifanc a marwolaeth amheus Dic Donci? Dymar cwestiynau y mae'n rhaid i Huws ai gyfeillion eu hateb ... a hynny cyn bod Sgotland Iard yn cael cyfle i fusnesu!

Ond nid yw datrys dirgelwch or fath yn hawdd, yn enwedig pan mai Dic Huws yw eich enw. Wedi i Tricsir transfestait a Delila o Ffostrasol gael gafael ynddo – heb sn am Mandi, cariad Sam Saer – nid yw Huws yn sicr a yw'n awyddus i barhau i geisio datrys y dirgelwch hwn syn mynd yn fwy ac yn fwy rhyfedd o hyd! Yn wir, maen denu trybini lle bynnag maen mynd. Caiff hed-byt gan wraig Dic Donci, caiff ei gloi mewn celloedd gan heddlu Ffostrasol, ac mae Gwilym Geiria'n dwyn Hanna Banana oddi arno.

Nofel fywiog, llawn hiwmor, yw hon gydag iaith liwgar, golygfeydd diddorol a digon o gymeriadau rhyfedd in harwain at ganlyniad annisgwyl.

A all Huws ddatrys y dirgelwch? A fydd Llew yr Hac, Tricsir transfestait a Sbandor ci yn gymorth iddo o gwbl? Ac yn fwy pwysig na dim, a gaiff Samantha ei nicyrs yn l?!

Hawys Tomos

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.


Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Si Hei Lwli
Angharad Tomos
£6.95
 
Prynwch
Amdani!
Bethan Evans
£5.95
 
Prynwch
Gwirioni
Shoned Wyn Jones
£4.95
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch