Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Llangernyw, Llanrwst a Chymru
ISBN: 9781845270162 (1845270169)Dyddiad Cyhoeddi Tachwedd 2005
Cyhoeddwr: Gwasg Carreg Gwalch, Llanrwst
Fformat: Clawr Meddal Iaith: Cymraeg Archebir yn l y galw Ein Pris: £6.50   
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Cyfrol i gofio am R. E. Jones (1908-1992), y bardd a'r gwr diwylliedig o Langernyw. Ceir yn y gyfrol ysgrifau a phortreadau gan amryw o awduron, yn ogystal a detholiad o gerddi gan wahanol feirdd er cof am R.E. Golygwyd gan Myrddin ap Dafydd. 37 llun du-a-gwyn.

A volume to remember R. E. Jones (1908-1992), a poet and a highly cultered character from Llangernyw. The book consists of articles and portraits by various authors, as well as a selection of poems in memory of R. E. Edited by Myrddin ap Dafydd. 37 black-and-white photographs.
Gallai tri math o berson gael ei ddenu i ddarllen y llyfr yma, a gallant oll gael blas mawr arno. Y math cyntaf fyddair rhai oedd yn nabod R.E. ac wedi dod dan ei ddylanwad – yn feirdd neu lenorion, yn berfformwyr, yn Bleidwyr, yn ddisgyblion ysgol neu drigolion yr ardaloedd lle bun byw a dysgu, sef Llangernyw, Llanrwst, Dyffryn Conwy, Cwm Penmachno a Llanberis. Yn ail, fe fyddair rhai na wyddent fawr mwy am R.E. Jones heblaw mai fo sgwennodd Llyfr Idiomau Cymraeg ac Ail lyfr Idiomau Cymraeg, neun rhyw lun o gofio llyfr ysgol i enw arno – Storau ias a chyffro neu Cyfres darllen a chwarae a gyhoeddwyd yn y tridegau ond a oedd yn dal mewn bri yn y chwedegau. Y trydydd math fyddair sawl na chlywodd erioed am R.E. ac eto a gi fodd i fyw oi ddarllen.

Casgliad sydd yma o ddarnau a gyhoeddwyd or blaen gan fwyaf. Llais R.E. ei hun sydd yn swmp y llyfr – boed hynny fel Bob, Robat Elis neu Rawbyt Ellys fel y mynnair ysgol wrth-Gymreig yn Llangernyw ei alw. Yn y bennod hwyaf, ceir atgofion oi blentyndod a honno ywr bennod fwyaf diddorol yn adrodd hanes bywyd gwledig tlawd di-ramant y cyfnod cyn ac yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf – cyfnod ller oedd bwyd yn ddi-amrywiaeth, ller oedd cerdded 14 milltir i ffair Llanrwst yn hogyn wyth oed i fod yn lladmerydd iw fam fyddar yn gyffredin, ller oedd addysg Saesneg yr ysgol gynradd 80 a mwy o blant yn llafarganu mewn tri dosbarth yn yr un ystafell yn ffordd o fyw. Teimlwn dros y plentyn ifanc yn cael cansen am sbicio Welsh hefoi frawd bach ac yn dysgu pethau fel an isthmus is a narra nec-a-lan joining two laja poja heb ddeall dim ar yr hyn a adroddid.

Or portread yn y Faner, cawn atgofion R.E. am ei waith sgwennu (funud olaf) ar gyfer y radio neur bywgraffiad byr ganddo. Gwerthfawrogir y galw fu arno i wasanaethu ei gymdeithas ai ddiwylliant a theimlir yn euog am gwyno heddiw ein bod nin bobl brysur. Yn nheyrnged y beirdd, mewn barddoniaeth, rhaglen Eisteddfod neu atgof, daw didwylledd eu parch tuag ato a pharhad ei ddylanwad arnynt yn amlwg.

Coeth ond darllenadwy iawn yw iaith R.E. a choeth y mynegiant amdano. Llyfr gwych yn rhoi cig ar gnawd y gŵr mewn cadair olwyn welwyd yn Eisteddfod Genedlaethol Dyffryn Conwy 1989, arloeswr Ymryson y Beirdd yn y Babell Ln. Nid bywgraffiad parchus sych mohono ond gwir godi cwr llen ar fywyd a fu.

Rhian Williams

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.

Mae'r teitl yma yn y categori a/neu is-gategori canlynol:
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Llyfrau Lloerig: Pwtyn ...
Rose Impey
£3.95
 
Prynwch
Llyfrau Lloerig: ...
Rose Impey
£3.95
 
Prynwch
Hwyl Gŵyl: Dathlu ...
Myrddin ap Dafydd
£6.95
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Dim Croeso '69 - ...
Arwel Vittle
£9.99
 
Prynwch
Saesneg
Levels, The
Helen Pendry
£8.99
 
Prynwch
Plant
Seren Orau'r Sêr! / ...
Sophy Henn
£5.99
 
Prynwch