Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Glas
Hazel Charles Evans
ISBN: 9781845270308 (1845270304)Dyddiad Cyhoeddi Chwefror 2006
Cyhoeddwr: Gwasg Carreg Gwalch, Llanrwst
Fformat: Clawr Meddal, 182x123 mm, 272 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Ein Pris: £6.50 
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Llyfr y Mis: Mawrth 2006
Nofel yn cynnwys stori afaelgar. Yn gefndir i'r stori garu ddifyr mae mynyddoedd yr Andes, sychder y paith a'r cysylltiadau rhyfedd rhwng Cymru a Phatagonia. Bydd Glas yn eich atgoffa bod rhamant yn dal yn fyw ac yn iach, ac yn eich swyno hefyd.

The mountains of the Andes, the dry wasteland of the prairie and the unique relationship between Wales and Patagonia provide the backdrop for this enchanting love story.
Mae sawl taith yn digwydd yn y nofel Glas gan Hazel Charles Evans. Yn ganolog ir nofel mae taith garwriaethol y prif gymeriad, Paula – Cymraes o gefndir Seisnig – ac Emrys, yr Archentwr o Gymro, ai gefndir o yn mynd yn l yn bell at y Cymry cynnar a ymfudodd ir Ariannin o Gymru.

Dau gymeriad hollol wahanol iw gilydd, yn darganfod ei gilydd ar y paith. Brwydro mae Paula gydai chefndir Seisnig, ei thad, ai phartner cyfalafol, ar ffaith ei bod yn ariannog. Brwydro mae Emrys gydar ffordd y maer Ariannin yn cael ei rheoli, gydar posibilrwydd or iaith Gymraeg yn diflannu oi gynefin, a thlodi. Dianc mae Paula or hyn sydd yn ei bywyd adref yng Nghymru, a gwelwn hin mwynhau ei rhyddid newydd ir eithaf. Wrth fynd ar ei thaith o Gymru ir Ariannin, caiff gyfle i fynd ar ei thaith bersonol hi ei hun hefyd ac, yn wir, i'w darganfod ei hun.

Llwydda Hazel Charles Evans i bortreadu'r hen Gymry yn gelfydd yng nghymeriad Nel, nain Emrys. Cawn gipolwg ar y Cymry newydd yn y cymeriad bach diddorol honno, Maxima, gydai hawydd i ddysgu Cymraeg ac i fod yn fodel, a fyddai efallai'n cynnig tocyn i ryddid ac i ddod yn gyfoethog.

Llwyddar awdur i blethu sawl thema bwysig ir nofel, sef cariad-bron-yn-amhosib, sefyllfar iaith Gymraeg (yng Nghymru ac yn y Wladfa), cyfoeth a thlodi, yr hen ar ifanc, a gwneud hynnyn gelfydd heb fod yn amlwg.

Mwynheais ei disgrifiadau cyfoethog or wlad ac ar adegau roedd yn darllen fel llyfr taith gyda bonws or stori garu wedi ei phlethu i mewn iddi. Elfen arall ddiddorol i Glas ywr plethiad hyfryd or Sbaeneg ar Gymraeg, ac mae yna eirfa yng nghefn y nofel in helpu.

Wrth ddarllen Glas, sylwais fy mod yn troir tudalennaun gynt ac yn gynt ac yn awyddus i gyrraedd ei diwedd. Tua diwedd y nofel, dawr amser i Paula gychwyn ar ei thaith yn l i Gymru, ond nid dyna ddiwedd y daith iddi hi chwaith . . . darllenwch Glas ac mi gewch weld be syn digwydd!

Gwen Lasarus

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.


Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Ysgrifau yr Hanner Bardd
Dafydd Rowlands
£2.95
 
Prynwch
Enwau Tir a Gwlad
Melville Richards
£12.95
 
Prynwch
Llyfrau Lloerig: ...
Rose Impey
£3.95
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch