Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Dan Puw, Dyn y Parc
Dan Puw
ISBN: 9781845270711 (1845270711)Dyddiad Cyhoeddi Hydref 2006
Cyhoeddwr: Gwasg Carreg Gwalch, Llanrwst
Fformat: Clawr Meddal, 182x123 mm, 247 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Ein Pris: £6.90 
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Hunangofiant Dan Puw, cymeriad o'r Parc ger y Bala a ffigwr amlwg ym myd cerdd dant Cymru.

The autobiography of Dan Puw, a farmer from Parc, near Bala, who's well known in Wales as a cerdd dant singer and teacher.
Dyma i chi un or llyfrau hynny yr oedd rhywun yn edrych ymlaen at ei weld ers blynyddoedd. Wedi darllen colofnau difyr Dan Puw yn Pethe Penllyn, papur bror ardal, fe wyddem fod deunydd chwip o lyfr yn ei feddiant. Or diwedd dyma fo.

Dawn fawr Dan Puw yw medru adrodd stori yn rhwydd a choeth gan adael ir cymeriadau siarad drostynt eu hunain, ac mae yma lu o gymeriadau rhwng cloriaur gyfrol hon. Cymeriadau oedd yn rhan ganolog o gymdeithas y Parc a chymeriadau oedd ar gyrion y gymdeithas honno hefyd. Mae yma straeon a wnaeth i mi chwerthin dros y lle wrth eu darllen, peth anarferol iawn i mi, rhyw werthfawrogin dawel fydd y duedd wrth ddarllen fel arfer. Ond mae na glincars o storau yma ar rheinyn cael eu dweud mor gelfydd fel nad ydy rhywun yn sylwi ar y grefft.

Maer llyfr yn amhrisiadwy am ei fod yn cofnodir straeon llafar difyr yma, ond maen llawer mwy na hynny hefyd, maen gofnod o gyfnod ac o ffordd o fyw unigryw, ddiwylliedig, Gymreig. O ddarllen y gyfrol hon, fe ddaw rhywun i weld beth syn ein gwneud ni fel Cymry yn unigryw. Nid oes gan Dan Puw ofn mynegi ei farn chwaith, a hynny yn groyw iawn am ei bryderon ai ofnau wrth ir gymdeithas y maen ei darlunio newid a dadfeilio.

Fel ym mhob hunangofiant mae yma ambell i gyfrinach yn cael ei datgelu, rhai cyfrinachau cymunedol fel y modd yr oedd ffrwydron yn diflannu o eiddor Weinyddiaeth Amddiffyn yn Nhrawsfynydd, a rhai eraill yn fwy personol o lawer.

Fe gaiff rhywun y teimlad weithiau nad yden nin cael gwybod y cyfan ai fod yn dal yn l ar ambell i bwnc, maen siŵr bod ganddo ddigon o ddeunydd i gyhoeddi sawl cyfrol arall, a gobeithion wir y gwnaiff o hynny.

Ond yn y gyfrol hon cawn adnabod Dan Puw y ffarmwr, y cerdd dantiwr, y beirniad, dyn y band ar hyfforddwr, ond yn bennaf oll cawn adnabod dyn sydd yn rhan annatod oi gymdeithas ar gymdeithas honno yn rhan annatod ohono fo.

Beryl Griffiths

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Ar y Lein Eto
Bethan Gwanas
£7.95
 
Prynwch
O'r Ln i Fn: ...
Emlyn Richards
£7.95
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Gavi
Sonia Edwards
£9.00
 
Prynwch
Saesneg
Party Wall, The
Stevie Davies
£8.99
 
Prynwch
Plant
Fy Llyfr Englynion
 
£6.95
 
Prynwch