Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Nabod y Teip
Dylan Iorwerth
ISBN: 9781845270780 (1845270789)Dyddiad Cyhoeddi Mai 2007
Cyhoeddwr: Gwasg Carreg Gwalch, Llanrwst
Fformat: Clawr Meddal, 215x138 mm, 160 tudalen Iaith: Cymraeg Archebir yn l y galw Ein Pris: £7.50   
Sgr y Cwsmeriaid ar gyfartaledd:
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
 
Darllen Adolygiadau...
Casgliad o ysgrifau 1978-2005 wedi'u hysgrifennu i golofnau penodol mewn gwahanol bapurau newydd. Ysgrifau sy'n sylwebaeth graff a difyr ar fywyd cyfoes.

A collection of articles 1978-2005 written for specific columns in newspapers, providing a perceptive and interesting view of contemporary life.
Nid yw colofnydd, o reidrwydd, yn newyddiadurwr mwy nag ydi newyddiadurwr, bob amser, yn golofnydd. Mae Dylan Iorwerth yn un or bodau prin hynny syn haeddur ddau ddisgrifiad. Y mae hefyd yn llenor a bardd. A dyna i chir dyn prin syn meddu ar holl anghenion dyn papur newydd, a mwy.

Bu Dylan yn cyfrannu colofnau i wahanol gyhoeddiadau ers ugain mlynedd. Casgliad a phigion or rheiny a geir yma, cyfraniadau syn disgyn i wahanol gategorau megis newyddion, cofio, ffordd o fyw, chwarae bach, hwyl yr ŵyl, llawr dyrnu, pethe, pobol ac ar hyd ac ar led. Disgrifiar broliant yr awdur fel un craff a chrafog, gan ailadrodd barn pobl eraill amdano. Mae golygydd gyfarwyddwr Golwg yn fwy hyd yn oed na hynny. Mae e hefyd yn llithrig heb fynd yn rhy slic. Mae ganddor ddawn i sylwebun gryno a bachog. Nid yw byth yn chwerthin am ben eraill. Yn hytrach, pan mae en chwerthin, mae en cydchwerthin gydai destunau. Ac mae en llawn cydymdeimlad a chonsrn.

Fel un syn cyfrannu saith o golofnau i dri gwahanol gyhoeddiad bob mis, gwn mor anodd y gall hynny fod. Mae rhywun weithiaun mynd yn hesb ac yn adlewyrchur straen yn y golofn. Os ydi Dylan byth yn mynd yn hesb, nid yw ei golofnaun adlewyrchu hynny.

Clywais ddywedyd nad oes yna le i lenyddiaeth mewn newyddiaduriaeth. Boed hynnyn wir neu beidio, y mae yna le i Gymraeg cywir a syml a safonol. A dyna'r hyn a geir yn ddieithriad gan Dylan. Cawn un frawddeg yn cydio wrth y frawddeg nesaf yn reddfol. O gychwyn darllen un oi golofnau, rhaid ei dilyn i ben ei thaith.

Maer gyfrol hon o 168 tudalen yn mynd ni i bob cyfeiriad a phwnc, o argymell hela llwynogod chathod (er mwyn dod dros y gwaharddiad) iw golofn goffa sensitif a deallus i Cayo; oi werthfawrogiad gonest a diflewyn-ar-dafod o Meic Stevens iw syniad am logo ir Ddraig Goch (a orddefnyddiwyd fel logo); oi ddisgrifiad graffig a syber o angladd Eirug Wyn i ddameg y bra peryglus.

Mae colofnydd yn gaeth i gyfoesedd, wrth gwrs. Gall colofn a luniwyd flwyddyn yn l fod yn od o anamserol ymhen deuddeg mis. Llwyddodd Dylan i oresgyn y broblem honno drwy ailysgrifennu a diweddarur hyn a ymddangosodd yn y Western Mail, yn Clonc, yn Yr Ymofynnydd ac yn Prom.

Yn ei gyflwyniad dywed hyn: Rhyw fath o drahauster ydi meddwl fod gan bobol eraill ddiddordeb yn eich barn. Ond rhan o waith newyddiadurwr ydi trio edrych ar bethau mewn ffyrdd sydd weithiaun wahanol a chyhoeddir cynnyrch. Dyna ddisgrifiad perffaith oi gasgliad, sef bod y cynnyrch yn wahanol. Y mae ei ffyrdd en wahanol hefyd. Maen nhwn arwain i rywle pendant bob tro. Ac maen werth cyrraedd pen y daith.

Lyn Ebenezer

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.

Gwybodaeth Bellach:
Mae Dylan Iorwerth wedi bod yn sgrifennu colofnau i wahanol bapurau newydd a chylchgronau ers ugain mlynedd yn bennaf i'r Western Mail bob pythefnos, ond hefyd i bapur bro ardal Llanbed, sef Clonc, a'r Ymofynnydd, papur yr Undodiaid. Dyma gasgliad o rai o'r pigion o'r ychydig flynyddoedd diwetha', yn golofnau cyfan a dyfyniadau byr. Maen nhw'n rhoi darlun o droeon bywyd wrth symud o un ganrif i'r llall.
Mae'r teitl yma yn y categori a/neu is-gategori canlynol:
Rhoddodd Dylan Lewis o Llanbedr Pont Steffan i'r teitl yma ac ysgrifennodd:
"Detholiad o adolygiad a ymddangosodd yn rhifyn Mehefin 2007 Clonc – Papur Bro Llanbedr Pont Steffan a'r ardal. Y newyddiadurwr a cholofnydd misol Clonc, Dylan Iorwerth, yw awdur cyfrol Gwasg Carreg Gwalch r teitl bachog 'Nabod y Teip'. Casgliad o ysgrifau 1978–2005 wedi'u hysgrifennu i golofnau penodol mewn gwahanol bapurau newydd sydd ganddo. Ysgrifau sy'n sylwebaeth graff a difyr ar fywyd cyfoes. Yr hyn syn gwneud y gyfrol hon mor ddiddorol i ddarllenwyr Clonc yw y cynhwyswyd nifer o golofnau yn y gyfrol a ymddangosodd yn Clonc am y tro cyntaf. Wrth ddarllen y gyfrol daw sawl teitl yn l ir cof fel 'Cadw ci mewn cwmwl tystion' a hanes Sam y milgi newydd, 'Mis y mwyar ar myshrwms' ar ddefod o hel ffrwythau tymhorol, ac 'Yr ifanc a ŵyr' am lwyddiannau pobl ifanc leol gydar Ffermwyr Ifanc ac Ysgol Sul Capel y Groes. Ceir colofnau a ymddangosodd yn y Western Mail, Yr Ymofynnydd, ar Prom hefyd. Ar cyfan yn ddarllen difyr iawn gan y newyddiadurwr craff hwn o Alltyblaca. Rhennir y gyfrol yn adrannau, or Newyddion i gofio Pobl, o Ffordd o Fyw i Ar Hyd ac ar Led. Mae colofn Dylan Iorwerth yn Clonc yn boblogaidd iawn bob mis, a phe baech yn prynur gyfrol hon fech bodlonir rhagor ohono ar ei orau."
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Bob y Bildar: Cynlluniau ...
 
£5.99
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch