Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Wir Yr!
Maldwyn Lewis
ISBN: 9781845270797 (1845270797)Dyddiad Cyhoeddi Hydref 2006
Cyhoeddwr: Gwasg Carreg Gwalch, Llanrwst
Fformat: Clawr Meddal, 182x123 mm, 240 tudalen Iaith: Cymraeg Archebir yn l y galw Ein Pris: £6.90   
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Casgliad o atgofion dwys a difyr, difri a digri Maldwyn Lewis, ar ffurf 50 o ysgrifau gonest, diflewyn ar dafod yn portreadu llu o gymeriadau lliwgar ardaloedd Ffestiniog a Phorthmadog, ynghyd â phersonoliaethau adnabyddus. Yn ystod ei yrfa amrywiol bu'r awdur yn gadeirydd pwyllgorau Ysgolion, Addysg a Chyllid yr hen Wynedd ac yn asiant etholiadol Dafydd Wigley. 32 llun du-a-gwyn.

A collection of profound and entertaining, serious and witty reminiscences by Maldwyn Lewis, in no-nonsense essay format portraying a large number of colourful characters from the Ffestiniog and Porthmadog areas together with other well-known personalities. During his career the author was a Gwynedd county councillor and electoral agent for Dafydd Wigley. 32 illustration
Wrth ddarllen y llyfr hwn, bm am sbel yn ceisio rhoi fy mys ar yr hyn oedd ar goll ynddo. Maen wir mai hanes dynion ydi llawer ohono, hanes ymwneud yr awdur chynghorwyr a gwleidyddion yn ystod ei oes. Ond wedi ei ddarllen, credaf y carwn fod wedi cael mwy or personol, o ymateb emosiynol, o ddod i ddeall Maldwyn Lewis – y person – yn well. Dyna sy'n gwneud hunangofiant yn ddifyr i mi.

Beth bynnag am hynny, mae on dal yn llyfr difyr. Chwarae teg ir awdur, mae on dweud yn blaen ar y dechrau nad hunangofiant mohono. Diddanu a mentro y mae yn y gyfrol a datgelu ffeithiau noeth nas cyhoeddwyd or blaen. O ddeall hynny, ac o ystyried y teitl, credwn y byddai storau mawr yn cael eu datgelu, ond cefais fy siomi. Ydi, mae on ei dweud hi am bobl fel Leo Abse a Neil Kinnock, ond byddai rhywun yn disgwyl hynny gan aelod amlwg o Blaid Cymru!

Ni chafodd y gyfrol ei hysgrifennu'n gronolegol ac, i mi, gwendid yw hynny. Rhannwyd y llyfr yn benodau byr, fel y gall darllenwyr ddiystyru pynciau nad ydynt o ddiddordeb iddynt. Ond gyda theitlau mor amwys Comic cuts amdani ac Adar Brith a ddaeth in bro, rhaid i chi ddarllen y bennod cyn deall y cynnwys, felly waeth i chi ei darllen i gyd ddim.

Yr hanesion difyrraf gen i oedd atgofion dyddiau coleg a hanes yr awdur yn Seland Newydd. Mae ei arddull yn ffraeth a difyr, ac mae ganddo lu o storau iw hadrodd. Ar lawer ystyr, mae on llyfr bro, gan ei fod yn cyfeirio at gynifer o gymeriadau lleol a gwleidyddiaeth ardal Porthmadog. Ond mae hi hefyd yn gyfrol ehangach ei hapl ac o werth hanesyddol, pan maen cofnodi hanes sefydlu Cyngor Gwynedd ar polisi addysg arloesol. Mae penodau gwerthfawr yn dwyn atgofion o gymeriadau megis Wmffra ac Owain Owain. Yn wir, ar sawl pwnc, byddwn wedi gwerthfawrogi penodau hirach.

Ond falle mai dyna gryfder y gyfrol - pytiau byr ar amrywiol bynciau, llyfr gwych iw gael yn eich poced neu yn y car; un y gallwch gael tamaid blasus ohoni, a chael hoe fach nes y dowch at y nesaf.

Cofnodi oes a fu mae Maldwyn Lewis, ac maen dweud hynny gyda pheth hiraeth. Nid oes bellach gadeiryddion megis Tom Jones, Llanuwchllyn ai debyg. Ond un peth maer gyfrol yn ei ddangos yw bod awdurdodau lleol (a gwleidyddiaeth Prydain) yn cael eu gwasanaethu bron yn gyfan gwbl gan ddynion. Gobeithio yn wir fod yr oes honno yn prysur ddod i ben!

Angharad Tomos

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Mae'r teitl yma yn y categori a/neu is-gategori canlynol:
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
History of Wales Series: ...
Roger Turvey
£4.99
 
Prynwch
Histories of Wales, The: ...
Dylan Rees
£4.99
 
Prynwch
Histories of Wales, The: ...
Mike Benbough-Jackson
£4.99
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch